ஆசிரியர்:
பகுப்பு:
தலைப்பு:
நூல் தே தொடர் இல / ISBN:
         
 

அண்மையில் வெளிவந்த கட்டுரை


ஈழத்துத் தமிழ் நூல்களினூடாக மாற்றுக் கருத்துக்கள் பற்றிய ஒரு வரலாற்று நோக்கு

என்.செல்வராஜா
நூலகவியலாளர், லண்டன்


இலங்கையின் நூலியல் வரலாற்றில் ஒருவர் எழுதிய நூலை அல்லது சிறு பிரசுரத்தைக் கண்டித்தும், மறுதலித்தும், அதனை விமர்சித்தும் மற்றொரு நூலை இன்னொருவர் எழுதும் வழக்கம் ஆறுமுக நாவலர் காலம் முதற்கொண்டு இன்றுவரை வழக்கில் இருந்து வருகின்றது. இக்கட்டுரை அத்தகைய சில சுவையான தருணங்களை மீள்பதிவுசெய்கின்றது.

இலங்கையில் 1798 முதல் 1948வரை நிலவிய பிரித்தானிய ஆட்சிக்காலத்தில் மதச்சுதந்திரம் ஓரளவு வலியுறுத்தப்பட்டு வந்தது. இலங்கையில் பிறக்கும் ஒரு தமிழ்ப்பிள்ளை தான் விரும்பிய மதத்தில் சேர்வதற்கும் பிறப்பால் சைவனாகப் பிறந்த ஒரு தமிழன் கிறிஸ்தவனாகத் தன்னை மதமாற்ற

மேலும்நூல் பகுப்புகள்

 
 
 
 

உலகெங்கும் பிரசுரமாகும் ஈழத்தவரின்; தமிழ் நூல்களைத் தேடிப் பதிவு செய்யும் பணியை பத்தாண்டுகளுக்கும் மேலாகத் தொடர்ச்சியாக மேற்கொண்டு வருபவர் நூலகவியலாளர் என்.செல்வராஜா. ஒரு தேசிய நூலகத்தின் கடமையை தன் இனத்தின் வரலாற்றுத் தேவைக்காகத் தன் தோளில் சுமந்து, நிறுவனரீதியான பொருளாதார உதவிகள் எவையுமின்றிச் செய்துவரும் செயல்வீரர்.

மேலும்
news
 • life is gone by Tobias Zeising
 • infinite by Tobias Zeising
 • far away by Tobias Zeising
 • venetian alley by Tobias Zeising
 • neural rust by Tobias Zeising
 • a day without rain by Tobias Zeising
 • classical drop by Tobias Zeising
 • loneliness by Tobias Zeising
 • rays of reflection by Tobias Zeising
 • autumn sun by Tobias Zeising
 • elves winter by Tobias Zeising
 • far away by Tobias Zeising
 • venetian alley by Tobias Zeising
 • neural rust by Tobias Zeising
 • classical drop by Tobias Zeising
 • loneliness by Tobias Zeising
 • rays of reflection by Tobias Zeising
 • autumn sun by Tobias Zeising
 • elves winter by Tobias Zeising
 
தேசம்நெட் | நூலகம் | பதிவுகள்