12057 – திருத்தொண்டர் திருநெறி: ஆய்வரங்கச் சிறப்பிதழ்-2017.

க.இரகுபரன், தேவகுமாரி ஹரன் (பதிப்பாசிரியர்கள்). கொழும்பு 4: இந்து சமய கலாசார அலுவல்கள் திணைக்களம், இந்துமத அலுவல்கள் அமைச்சு, 248, 1/1 காலி வீதி, 1வது பதிப்பு, 2017. (கொழும்பு 6: குமரன் புத்தக இல்லம், 39, 36ஆவது ஒழுங்கை).

(6), 106 பக்கம், விலை: ரூபா 350., அளவு: 24.5×18.5 சமீ., ISBN: 978-955-9233- 46-6.

இந்து சமய கலாசார அலுவல்கள் திணைக்களம் 2017இல் ஒழுங்குசெய்திருந்த வருடாந்த கருத்தரங்கினையொட்டி வெளியிடப்பட்ட இச் சிறப்பு மலரில் பெரியபுராணம் தொடர்பாக ஏற்கெனவே புலமைசான்ற பெரியோரினால் எழுதப்பெற்றிருந்த சில கட்டுரைகளைத் தொகுத்து வழங்கியுள்ளனர். சேக்கிழார் நாயனார் வரலாறு (க.வெள்ளைவாரணன்), சேக்கிழார் நாயனார் காலம் (க. வெள்ளைவாரணன்), திருத்தொண்டர் புராணம் (மு.அருணாசலம்), மூலங்கட்கும் பெரிய புராணத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடுகளும் அவற்றின் காரணங்களும் (மா.இராசமாணிக்கனார்), அடியார்கள் யார்? (அ.ச.ஞானசம்பந்தன்), பெரிய புராணத்தின் காப்பிய மாண்புகள் (அ.அ.மணவாளன்), பெரியபுராணம் (பாலூர் கண்ணப்ப முதலியார் (ஆங்கிலமூலம்), சா.திருவேணி சங்கமம் (தமிழாக்கம்) ஆகிய ஆய்வுக்கட்டுரைகள் இம்மலரில் தொகுத்துத்தரப்பட்டுள்ளன.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

ஏனைய பதிவுகள்

14515 தமிழ் மரபில் நடிகர்திலகம் சிவாஜிகணேசனின் நடிப்புப் பண்பாடு.

பால. சுகுமார். சென்னை 600020: உயிர்மை பதிப்பகம், எண். 5, பரமேஸ்வரி நகர் முதல் தெரு, அடையார், 1வது பதிப்பு, டிசம்பர் 2019. (சென்னை 600077: மணி ஓப்செட்). (16), 17-54 பக்கம், புகைப்படங்கள்,

12994 – இதயம் துடித்த இருபது ஆண்டுகள்.

இரா.சனார்த்தனம். சென்னை: இரா. சனார்த்தனம், 1வது பதிப்பு, செப்டெம்பர் 1987. (அச்சக விபரம் தரப்படவில்லை). (2), 32 பக்கம், புகைப்படங்கள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 21 x 14 சமீ. உலகளவில் தமிழர்கள் மத்தியில்

12271 – பண்டங்கள் சேவைகள் வரிச் சட்டத்தின் கைநூல்.

உள்நாட்டு இறைவரித் திணைக்களம். கொழும்பு: உள்நாட்டு இறைவரித் திணைக்களம், 1வது பதிப்பு, நவம்பர் 1998. (மஹரகம: தரஞ்ஜீ பிரின்ட்ஸ், 506, ஹைலெவல் வீதி, நாவின்ன). (4), 56 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 21.5×13.5

14074 பிரணவக் கலை விளக்கு

வி.சங்கரப்பிள்ளை. கொழும்பு 6: மா.வாமதேவன், சிவத்திருமன்ற வெளியீடு, 13A, 40ஆம் ஒழுங்கை, வெள்ளவத்தை, 1வது பதிப்பு 2003. (கொழும்பு 6: டெக்னோ பிரின்டர்ஸ், 581, 2/1, காலி வீதி, வெள்ளவத்தை). xxiv, 32 பக்கம்,

Descargar App Codere México

Descargar App Codere México Codere Mx App: Descarga, Funciones Y Acciones Disponibles Content ¿cuál Es La Diferencia Entre Las Apuestas Simples Y Las Múltiples? Cómo