12075 – ஆனந்த சாகரம்: அங்குரார்ப்பண சிறப்பு மலர்.

வ.பொ.பரமலிங்கம் (மலர்க்குழு சார்பாக). கொழும்பு 4: சுவாமி ராமதாஸ் பவுண்டேஷன், 42, ஷர்பெரி கார்டின்ஸ், 1வது பதிப்பு, பெப்ரவரி 2001. (கொழும்பு: யூ.கே.பிரின்டர்ஸ்).

(4), 25 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 23.5×18.5 சமீ.

ஆனந்த சாகர நிலையத்தை சுவாமி ராம்தாஸ் அவர்களின் பிரதான சிஷ்யரும் தற்போதைய ஆனந்தாஸ்ரமத்தின் தலைவருமாகிய சுவாமி சச்சஜாதானந்தா அவர்கள் 13.02.2001 அன்று சம்பிரதாயபூர்வமாகத் திறந்துவைப்பதையிட்டு வெளியிடப்பட்ட சிறப்பு மலர். (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 27493).

ஏனைய பதிவுகள்

12348 – இளங்கதிர்: 10ஆவது ஆண்டு மலர் (1957-1958).

12348 இளங்கதிர்: 10ஆவது ஆண்டு மலர் (1957-1958). ஆ.வேலுப்பிள்ளை (இதழாசிரியர்). பேராதனை: தமிழ்ச் சங்கம், இலங்கைப் பல்கலைக்கழகம், 1வது பதிப்பு, ஏப்ரல் 1958. (கொழும்பு 12: சுதந்திரன் அச்சகம், 194ஏ, சில்வர் ஸ்மித் வீதி).

12711 – நாடகமும் அரங்கியலும் : 2016 புதிய படத்திடத்துக்கு அமைவானது-தரம் 11.

சு.சந்திரகுமார். கொழும்பு 6: குமரன் புத்தக இல்லம், 39, 36ஆவது ஒழுங்கை, 1வது பதிப்பு, 2016. (கொழும்பு 6: குமரன் புத்தக இல்லம், 39, 36ஆவது ஒழுங்கை). viii, 128 பக்கம், புகைப்படங்கள், விலை:

14149 நல்லைக்குமரன் மலர் 2006.

நல்லையா விஜயசுந்தரம் (பதிப்பாசிரியர்). யாழ்ப்பாணம்: சைவசமய விவகாரக்குழு, யாழ்ப்பாண மாநகராட்சி மன்றம், 1வது பதிப்பு, 2006. (யாழ்ப்பாணம்: மதி கலர்ஸ், 15/2B, முருகேசர் ஒழுங்கை, நல்லூர்). x, 136 + (48) பக்கம், புகைப்படங்கள்,

14771 துருவத்தின் கல்லறைக்கு.

இ.தியாகலிங்கம். நோர்வே: இ.தியாகலிங்கம், Tyristubbveien 77, 0687 Oslo, 1வது பதிப்பு ஓகஸ்ட் 2016. (மின்நூல் வடிவமைப்பு lulu.com சுய வெளியீடு உதவி). 258 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை. அளவு: 21×14.5 சமீ., ISBN:

12483 – தமிழருவி: ஐந்தாவது இதழ் 1974-1975.

வீரகத்தி கதிரமலை (மலர் ஆசிரியர்). கொழும்பு 10: தமிழ் மன்றம், இலங்கை தொழில்நுட்பக் கல்லூரி, 1வது பதிப்பு, 1975. (சுன்னாகம்: திருமகள் அழுத்தகம்). xvi, 80 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 24×18.5 சமீ.