12250 – பொருளாதாரம்: பொருளாதாரக் கொள்கைகள் பற்றிய பாடநூல்.

அல்பிரட் W.ஸ்டோனியர், டக்ளஸ் சி.ஹேக். கொழும்பு 5: அரச கரும மொழித் திணைக்களம், 5, தி.பொன்சேக்கா வீதி, 1வது பதிப்பு, ஒக்டோபர் 1963. (கொழும்பு: அரசாங்க அச்சகக் கூட்டுத்தாபனம்).

xx, 630 பக்கம், அட்டவணைகள், வரைபடங்கள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 21X14 சமீ.

Alfred W. Stonier, Douglas C.Hague ஆகிய இருவரும் எழுதி Longmans Green and Co. Limited நிறுவனத்தால் வெளியிடப்பட்ட A text book of Economic Theory என்ற நூலின் தமிழாக்கம். விலைக் கொள்கை என்ற பகுதி 1இல் தேவையும் விநியோகமும், நுகர்வோனின் தேவை, சமநோக்குக் கோட்டு ஆராய்ச்சி, இரு பொருள்களுக்கு மேற்பட்ட நிலையில் நுகர்வோனின் சமநிலை, கம்பனியின் சமநிலை, கைத்தொழிலிலே போட்டி, போட்டிச் சமநிலை, ஏகபோக உரிமை, ஏகபோக உரிமைப்போட்டி, விளைவு விதிகள், இறுதிநிலை விளைதிறன், சம்பளங்கள், வாடகை, வட்டி, இலாபங்கள், உற்பத்திச் சாதனங்களுக்கிடையேயுள்ள தொடர்புகள் ஆகிய அத்தியாயங்களும், வேலைக்கொள்கை என்ற பகுதி 2இல் சர்வாங்கச் சமநிலையும் வேலையும், பணம், வேலைக் கொள்கை, நுகர்ச்சி, முதலீடு, வட்டிவீதம், கெய்ன்சின் வேலைக் கொள்கையின் சுருக்கம், கேய்ன்சும் பழைய பொருளியலும் ஆகிய அத்தியாயங்களுமாக மொத்தம் 24 அத்தியாயங்களில் இந்நூல் உயர் கல்வி, பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்காக விரிவாக எழுதப் பட்டுள்ளது. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 23595).

ஏனைய பதிவுகள்

12487 தழும்பு 1998: ஒன்றுகூடல் மலர்

து.ஜெயகிருஷ்ணன், ஏ.ராஜகுமார், ஏ.சந்திரஹாசன், மு.சுமந்திரன் (மலர் ஆசிரியர்கள்). மொரட்டுவை: இரண்டாம் வருட மாணவர்கள், தேசிய தொழில்நுட்ப டிப்ளோமா, மொரட்டுவை பல்கலைக்கழகம், 1வது பதிப்பு, ஒக்டோபர் 1998. (அசசக விபரம் தரப்படவில்லை). (10), 160 பக்கம்,

14541 நீலமும் பசுமையும் நிறைந்த நல்ல உலகம்.

உடுவை எஸ்.தில்லை நடராஜா. கொழும்பு 4: இந்துப் பண்பாட்டு நிதியம், இந்து சமய கலாசார அலுவல்கள் திணைக்களம், சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்பு, புனர்வாழ்வளிப்பு மீள்குடியேற்றம் மற்றும் இந்துமத அலுவல்கள் அமைச்சு, 248, 1/1 காலி வீதி,

12552 – தமிழ்: ஆண்டு 6.

த.கனகரத்தினம், இ.விசாகலிங்கம், எம்.ஆரிப், ஆ.ஐ.ளு.யு.கலீல் (பதிப்பாசிரியர்கள்). கொழும்பு 10: கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம், மாளிகாவத்தைச் செயலகம், 4வது பதிப்பு, 1988, 1வது பதிப்பு, 1985, 2வது பதிப்பு, 1986, 3வது பதிப்பு, 1987. (கொழும்பு:

14871 மின்மினிகளால் ஒரு தோரணம்.

முல்லை முஸ்ரிபா. கொழும்பு 10: வெள்ளாப்பு வெளி, ஏ 6, 2/1 என்.எச்.எஸ்.கலைமகள் வீதி, 1வது பதிப்பு, 2017. (கொழும்பு 10: S & S Printers, 43, ஜயந்த வீரசேகர மாவத்தை). xv,

14985 யாழ்ப்பாண நினைவுகள் பாகம் 3.

வேதநாயகம் தபேந்திரன். யாழ்ப்பாணம்: சிவகாமி பதிப்பகம், தேன் தமிழ், கைதடி வடக்கு, கைதடி, 1வது பதிப்பு, ஏப்ரல் 2016. (யாழ்ப்பாணம்: தேவி பிரின்டர்ஸ், 140/1, மானிப்பாய் வீதி). 209 பக்கம், விலை: ரூபா 390.,