12325 – நிலைமாற்று முகவர்.

சத்தார் எம். பிர்தௌஸ். மருதமுனை: அன்னை வெளியீட்டகம், 251 ஏ, பிரதான சாலை, 1வது பதிப்பு, ஒக்டோபர் 2009. (அக்கரைப்பற்று: நியூ செலெக்ஷன்).

xvi, 136 பக்கம், விலை: ரூபா 300., அளவு: 20.5×14 சமீ., ISBN: 978-955-0122-01-1.

சீராக்கம், ஐந்தெழு மாதிரிகை என்றால் என்ன?, 5நு உம் குணநல உள்ளீடும், செயற்பாட்டு மாதிரிப் படிவம், பாடசாலை மட்டக் கணிப்பீடு, ளுடீயு நியதியும் புள்ளி வழங்கலும், கணிப்பீட்டுக் கருவிகள், கருவிகளும் பண்புகளும், கருவிகளும் அடையப்படும் தேர்ச்சிகளும், பாடசாலை மட்டக் கணிப்பீடும் வசதியேற்படுத்துநர் வகிபாகமும், சோதனை வகைகள், ஆசிரியர் தரவட்டம், பரிகாரம், பயிற்றுகை, மதிப்பீடு, மேம்பாடு, திட்டமிடல், உபாயத் திட்டமிடல், ஆரம்பக் கல்வி, கற்றல் கற்பித்தல் துணைச் சாதனங்கள், கற்றல் வளங்கள், அடிப்படை முகாமைத்துவ எண்ணக்கருக்கள், மாணவர் மைய வகுப்பறை முகாமைத்துவம், வகுப்பறை அமைவு, குழுச் செயற்பாடு, அறிக்கைசார் செயற்பாடுகளுக்கான பதங்கள், தொடருறு கல்வி, E- Learning ஆகிய 27 தலைப்புகளின்கீழ் கல்வித்துறை சார்ந்த இந்நூல் எழுதப்பட்டுள்ளது. சத்தார் எம். பிர்தௌஸ் (Sathar M.Firthous) கல்முனை வலயக் கல்வி அலுவலகத்தில் பணியாற்றுபவராவார். (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 49650).

ஏனைய பதிவுகள்

14649 மிகுதியை எங்கு வாசிக்கலாம்.

றியாஸ் குரானா. வாழைச்சேனை 05: காகம் (உயிர்ப்பைத் தேடும் வேர்கள்) வெளியீடு, மஹ்மூட் ஆலிம் தெரு, 1வது பதிப்பு, ஜுன் 2013. (தெகிவளை: ஏ.ஜே.பிரின்ட்ஸ், இல. 44, புகையிரத நிலைய வீதி). 128 பக்கம்,

12067 – சைவ நெறி: 11ஆம் தரம்.

சொர்ணவதி மாசிலாமணி (பதிப்பாசிரியர்). இலங்கை: கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம், இசுறுபாயா, பத்தரமுல்லை, 18ஆவது பதிப்பு, 1999, 1வது பதிப்பு, 1980. (இலங்கை: அரசாங்க அச்சகக் கூட்டுத்தாபனம்). x, 184 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு:

14807 யக்கடையாவின் வர்மம்: துப்பறியும் நாவல்.

M.A.அப்பாஸ். கொழும்பு 11: விஸ்டம் ஹவுஸ் (அறிவகம்), இல. 7, செட்டியார் தெரு, 1வது பதிப்பு, ஒக்டோபர் 1957. (கொழும்பு 11: ஆவ்ரா அச்சகம், 19, செட்டியார் தெரு). (4), 135 பக்கம், விலை:

14229 மங்களேஸ்வரக் குருமணி.

சி.குஞ்சிதபாதக் குருக்கள். கொழும்பு: சிவஸ்ரீ சி.குஞ்சிதபாதக் குருக்கள், பிரதம சிவாசாரியார், ஸ்ரீ பொன்னம்பலவாணேஸ்வரர் தேவஸ்தானம், 1வது பதிப்பு, ஓகஸ்ட் 2002. (அச்சக விபரம் தரப்படவில்லை). v, 116 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 21.5×14

12570 – பேச்சுத் தமிழுக்கு அறிமுகம்.

எஸ்.ஜே.யோகராஜா. கொழும்பு 15: எஸ்.ஜே. யோகராஜா, 65ஃ322 காக்கை தீவு, மட்டக்குழி, 1வது பதிப்பு, டிசம்பர் 2009. (கொழும்பு 13: யுனி ஆர்ட்ஸ், 48டீ, புளுமெண்டால் வீதி). xvi, 146 பக்கம், விலை: ரூபா