12368 – கல்வியியலாளன் ஆய்விதழ்: தொகுதி 04, ஏப்ரல் 2016.

பரராஜசிங்கம் இராஜேஸ்வரன் (பிரதம ஆசிரியர்). யாழ்ப்பாணம்: கல்வியியல் வெளியீட்டு நிலையம் (Educational Publication Centre), 55/3, விளையாட்டு மைதான வீதி, கல்வியங்காடு, 1வது பதிப்பு, ஏப்ரல் 2016. (யாழ்ப்பாணம்: கரிகணன் தனியார் நிறுவனம், இல. 424, காங்கேசன்துறை வீதி). 1

32 பக்கம், அட்டவணைகள், வரைபடங்கள், விலை: ஆண்டு சந்தா ரூபா 1500., அளவு: 24.5×19 சமீ., ISSN: 1800-1378.

இவ்விதழில், யாழ்ப்பாண மாவட்ட ஆரம்பக் கல்விப் பாடசாலைகளில் 2003ஆம் ஆண்டிலிருந்து சிறுவர் நட்புறவுப் பாடசாலைச் செயற்றிட்டத்தை அமுலாக்கலும் பிரச்சினைகளும் (பா.தனபாலன்), வகுப்பறைச் செயற்பாடுகளுக்கூடாக கற்றல் சாராத தேர்ச்சிகளை வளர்ப்பதில் ஆசிரியர்களின் பங்களிப்பு (சந்திரிகா நாகேந்திரன், ஜெயலட்சுமி இராசநாயகம்), பாடசாலைகளில் தரம் 10,11 இல் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப பாடம் கற்றல்-கற்பித்தலில் எதிர்நோக்கப்படும் பிரச்சினைகளும் அவற்றுக்கான தீர்வுகளும் (சுபோதினி திசாகரன், ஆனந்தமயில் நித்திலவர்ணன்), பாடசாலை மட்டத்தில் வழிகாட்டல் ஆலோசனைச் சேவையை வினைத்திறன் மிக்கதாக நடைமுறைப்படுத்துவதில் எதிர்கொள்ளப்படும் பிரச்சினைகள் (ஞானசக்தி கணேசநாதன்), தொழிற்தகைமை பெற்ற ஆசிரியர்களின் கற்பித்தல் உபாயங்கள் (சபாரட்ணம் அதிரதன்), யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் உள்ள வகை 1 பாடசாலைகளில் கல்விச் செயற்பாடுகளின் தரவுறுதியைப் பேணுவதில் செல்வாக்குச் செலுத்தும் காரணிகள் (வேல்நாயகம் திருச்சபேசன்), பௌதிகவியல் ஆய்வுகூடச் செயற்பாடுகளை மேற்கொள்வதில் மாணவர்கள் எதிர்கொள்ளும் இடர்பாடுகள் (சின்னத்துரை குகன்), ஈழத்துத் தமிழ்ப் பத்திரிகைகளின் வரலாற்றில் இந்துசாதனம் (சின்னத்தம்பி பத்மராசா), (Investigation
of students’ achievement in Mathemetics in the G.C.E.O/L Examination in Ambagamuva
Educational Zone (Sathasivam Amirthalingam) பன்முக நுண்மதி கற்றல் கற்பித்தல் கோட்பாட்டில் தொழில்நுட்பக் கருவிசார் வளங்களின் பங்களிப்பு (சுப்பிரமணியம் பரமானந்தம்) ஆகிய படைப்பாக்கங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. (இந்நூல் நூலகம் நிறுவன இணையத்தள நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 036397).

ஏனைய பதிவுகள்

14082 இந்து சமயம் தரம் 12: வளநூல்.

தேசிய கல்வி நிறுவகம். மஹரகம: சமயங்கள் மற்றும் விழுமியங்கள் கல்வித்துறை, மொழிகள் மானிடவியல் சமூக விஞ்ஞான பீடம், தேசிய கல்வி நிறுவகம், 1வது பதிப்பு, 2018. (மஹரகம: அச்சகப் பிரிவு, தேசிய கல்வி நிறுவகம்).

12690 – கர்நாடக சங்கீதம்.

தேசிய கல்வி நிறுவகம். மகரகம: நுண்கலைத் துறை, தேசிய கல்வி நிறுவகம், 1வது பதிப்பு, 1992. (கொழும்பு 13: யுனைட்டெட் மேர்ச்சன்ட்ஸ்லிமிட்டெட்). (8), 115 பக்கம், விளக்கப்படங்கள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 21 x

14388 வணிகக் கல்வி பாடத்திட்டம்: கல்விப்பொதுத் தராதரப் பத்திரம் (உயர்தரம்): தரம் 12,13.

தேசிய கல்வி நிறுவகம். மகரகம: வணிகக் கல்வித்துறை, விஞ்ஞான தொழினுட்பப் பீடம், தேசிய கல்வி நிறுவகம், 1வது பதிப்பு, 2017. (மஹரகம: அச்சகம், தேசிய கல்வி நிறுவகம்). ix, 85 பக்கம், விலை: ரூபா

14214 தெகிவளை நெடுமால் கோவை.

வ.சிவராசசிங்கம் (மூலம்), க.கணபதிப்பிள்ளை (உரையாசிரியர்). தெகிவளை: தெகிவளை நெடுமால் விஷ்ணு கோவில் ஆதீனம், 1வது பதிப்பு, 2006. (கொழும்பு 5: ஆர்.எஸ்.ரி. என்ரபிறைஸஸ், நாரஹென்பிட்டிய). ஒஎiiiஇ 62 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 21.5×14.5

12021 – புதியதோர் உலகம் செய்வோம்.

இரா.கோபிநாத். கோயம்புத்தூர் 641002: Pee Vee Publishers, 118, West Sambandam Road, R.S.Puram, 1வது பதிப்பு, மே 2005. (கோயம்புத்தூர் 641002: Pee Vee Graphics). 80 பக்கம், விலை: இந்திய ரூபா