12545 – கன்னித் தமிழ் ஓதை மூன்றாம் புத்தகம்.

வ.கி.இம்மானுவேல். கொழும்பு: டீ.பு. இம்மானுவேல், தலைமைத் தமிழ்ப் போதனாசிரியர், கொழும்பு வேத்தியற் கல்லூரி, 1வது பதிப்பு, ஓகஸ்ட் 1962. (கொழும்பு: வரையறுக்கப்பட்ட எம்.டி.குணசேன அன் கொம்பனி அச்சகம், 217 ஒல்கொட் மாவத்தை).

(4), 154 பக்கம், விலை: ரூபா 2.50, அளவு: 19.5×14.5 சமீ.

வணக்கம், மழை, தாய் அன்பு (உரை-செய்யுள்), சிலம்புச் செல்வி (கட்டுரை), மகளிர் பந்தாட்டம் (தேம்பாவணி), ஐம்புலன்கள் அறிவின் வாயில்கள், தமிழும் சுவையும் (திருவாசகம்), கடித ஏமாற்றம், தனியே வந்தான் (இராமன் காதை நிகழ்ச்சி), பொறுமை (உரை-செய்யுள்), நளவெண்பா (சுயம்வர சருக்கம்), திருக்குறள் தந்த வள்ளுவர், மருத்துவத் தாதியரின் மகத்துவ சேவை, ஈழம் எமது நாடு (கட்டுரை), பழந்தமிழர் பண்பாடு (புறநானூறு), உமறுப் புலவர் பண்பு (சீறாப் புராணம்), வீரம் (உரை-செய்யுள்), கண்ணகியின் வழக்கு (நாடகம்), கவிஞனுக்குக் கவரி வீசிய காவலன், பழமொழி (பதினெண் கணக்குகள்), சூழ்ச்சி பலித்தது (செகசுபியர்), பேச்சுக் கலை, யூலியஸ் சீசரின் மறைவு ஆகிய 23 பாடங்களாக இவை எழுதப்பட்டுள்ளன.(இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 2292).

ஏனைய பதிவுகள்

14941 ஈழத்து தமிழ்க் கலைஞர்கள்: இசை, நடனம், நாடகம், ஓவியம், வாத்தியம், சிற்பம்,கூத்து, சினிமா, கலைஞர்கள்-2000.

எஸ்.சிவானந்தராஜா. பண்டத்தரிப்பு: 926 பிரயோக விஞ்ஞானிகள்….ஃ 927 கலைஞர்கள் 540 நூல் தேட்டம் – தொகுதி 15 எஸ்.சிவானந்தராஜா, இந்துக் கல்லூரி வீதி, செட்டிகுறிச்சி, 1வது பதிப்பு, டிசம்பர் 2018. (சங்கானை: சாய்ராம் பிரிண்டர்ஸ்).

12667 – இலங்கை மத்திய வங்கி: ஆண்டறிக்கை 1990.

இலங்கை மத்திய வங்கி. கொழும்பு 1: நாணயச் சபை, இலங்கை மத்திய வங்கி, இல. 30, சனாதிபதி மாவத்தை, 1வது பதிப்பு, 1986. (கொழும்பு 14: ஸ்டார்லைன் அச்சகம், இல. 213, கிரான்ட்பாஸ் வீதி).

12544 – கட்டுரை மணிகள்.

S.F.L.மொஹிடீன் ரஜா (புனைபெயர்: கதைவாணன்). கொழும்பு 12: ஆதவன் பதிப்பகம், 30/3, டாம் வீதி, 5ஆம் (திருத்திய) பதிப்பு, ஜனவரி 2003, 1வது பதிப்பு, ஜனவரி 1997, 2வது பதிப்பு, ஜுன் 1999, 3வது

14807 யக்கடையாவின் வர்மம்: துப்பறியும் நாவல்.

M.A.அப்பாஸ். கொழும்பு 11: விஸ்டம் ஹவுஸ் (அறிவகம்), இல. 7, செட்டியார் தெரு, 1வது பதிப்பு, ஒக்டோபர் 1957. (கொழும்பு 11: ஆவ்ரா அச்சகம், 19, செட்டியார் தெரு). (4), 135 பக்கம், விலை:

12701 – அரங்க நிர்மாணம்: நாடகமும் அரங்கியலும்: மாணவர் கைந்நூல்.

கந்தையா ஸ்ரீகந்தவேள். வவுனியா: சண்முகலிங்கம் கல்வியியல் அரங்கு, 1வது பதிப்பு,ஆனி 2009. (வவுனியா: மல்ரிவிஷன் அச்சுக் கலையகம், இல. 77, முதலாம் குறுக்குத் தெரு). 60 பக்கம், விளக்கப்படங்கள், புகைப்படங்கள், விலை: ரூபா 150.,