12547 – கவிதைகளையும் பாடல்களையும் சுவைப்போம்: மேலதிக மொழி விருத்திப் பாடநெறிதமிழ்.

M.M.M. முஹ்ஸின், யு.பு.குணரட்ண. கொழும்பு: தொலைக்கல்வித் துறை, தேசிய கல்வி நிறுவகம், 1வது பதிப்பு, 1997. (கொழும்பு: P and A பிரின்டர்ஸ் லிமிட்டெட்).

44 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 25×19 சமீ.

தாய்மொழியல்லாத இரண்டாவது மொழியில் வழங்கும் கவிதையாக்கங்களையும் பாடல்களையும் சுவைக்கும் பயிற்சிக் கைந்நூல். (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 47778).

ஏனைய பதிவுகள்