12555 – தமிழ் ஆண்டு 9: பயிற்சி விளக்கங்களும் விடைகளும்.

தமிழவேள் (இயற்பெயர் க.இ.க.கந்தசாமி). கொழும்பு 12: குமரன் புத்தகசாலை, 201, டாம் வீதி, 2வது பதிப்பு, டிசம்பர் 1993, 1வது பதிப்பு, ஜனவரி 1989. (சென்னை: நிறைமொழி அச்சகம்).

(8), 100 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 21×13.5 சமீ.

இந்நூலில் அலகுகள் ஒவ்வொன்றிலும் அருஞ்சொற்கள், சொற்றொடர்கள், செய்யுட் பொருள்கள், சொற்புணர்ப்பு, இலக்கண-எழுத்தாக்கங்களின் விளக்கங்கள், இலக்கிய இலக்கண எழுத்தாக்கப் பயிற்சி விடைகள், பயன்தரு குறிப்புகள் என்பன இடம்பெற்றுள்ளன. மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் பயன்படும் வகையில் தொகுக்கப்பெற்றுள்ளது. மனத்தின் விந்தை (மொழிஅறிவு), வாழ்க்கையின் மூன்று படிகள் (எழுத்துகள்), பறவைகளின் இசைவாக்கம் (பதங்கள்), பழமை என்ற விளக்கு (சந்தி விதிகள்), நாடகம் தோன்றிய வரலாறு (மொழிப்பயிற்சி), மண்டூரில் தமிழ் என்றால் திருச்செந்தூர்ப் புராணம் (சொற்கள்), இசைக் கருவிகள் (பெயர்ச்சொற்கள்). நம் பண்டைய நீதி நூலாசிரியர் (வினைச் சொற்கள்), சங்கப் புலவரும் சங்க இலக்கியப் பண்பும் (தொடர் மொழிகள்), கட்டுரைப் பயிற்சிகள் ஆகிய பத்து அலகுகளில் இந்நூல் எழுதப்பட்டுள்ளது.

ஏனைய பதிவுகள்

14849 நவீன இலக்கியம்: ஈழம்-புகலிடம்-தமிழகம்.

தேவகாந்தன். கொழும்பு 11: பூபாலசிங்கம் பதிப்பகம், 202, கடற்கரைச் சாலை, 1வது பதிப்பு, ஜுலை 2019. (கொழும்பு 6: குமரன் புத்தக இல்லம், இல.39, 36ஆவது ஒழுங்கை). xi, 167 பக்கம், விலை: ரூபா

Wybieraj Legalne Kasyno Internetowego

Bez wątpliwości legalne kasyno internetowego w Polsce Vulkan Vegas jest stanowiskiem, które możemy polecić graczom. Posiada ono odpowiednią licencję, programy, bonusy czy efektywną obsługę klienta.

14261 தமிழர் பண்பாடு. ந.சி.கந்தையாபிள்ளை.

சிங்கப்பூர் 209727: E.V.S. பப்ளிஷர்ஸ், 16, Cuff Road மீள்பதிப்பு விபரம் தரப்படவில்லை. (அச்சக விபரம் தரப்படவில்லை). vi, 142 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 21×15 சமீ., ISDN: 981-3010-21-5. 1961 ஆம்

12281 – வன வளம்.

திருச்செல்வம் தவரத்தினம். கொழும்பு 12: பீனிக்ஸ் பப்ளிக்கேஷன்ஸ், No. C.G.6, செபஸ்தியன் தொடர்மாடிக் குடியிருப்பு, புனித செபஸ்தியார் வீதி, குணசிங்கபுர, 1வது பதிப்பு, 2017. (கொழும்பு 13: கௌரி அச்சகம், 207, சேர். இரத்தினஜோதி

12438 – வெளி: நான்காவது ஆண்டு மலர் 2004.

த.சேரலாதன் (இதழாசிரியர்). மட்டக்களப்பு:மாணவர் அவை, கலை பண்பாட்டுப் பீடம், கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம், 1வதுபதிப்பு, 2004. (மட்டக்களப்பு: வனசிங்கா பிரிண்டர்ஸ், திருமலை வீதி). ix, 117 பக்கம், சித்திரங்கள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 25×20 சமீ.