12571 – மாணவர் மஞ்சரி (Student’s Bouquet of Verses in Tamil).

அ.ஜே.ஷாவ்றர். கொழும்பு: அ.ஜே.ஷாவ்றர், தலைமைத் தமிழ்ப் பண்டிதர், பரி.தோமஸ் கலாசாலை, 1வது பதிப்பு, டிசம்பர் 1933. (அச்சக விபரம் தரப்படவில்லை).

xx, 163 பக்கம், விலை: ரூபா 1.00, அளவு: 18×12.5 சமீ.

‘திரு அவதார மாலை” என்னும் காப்பியத்தின் ஆக்கியோனான அமரர் சி.பீற்றர் அடால்பஸ் புலவர் அவர்களின் புத்திரனும் பரி.தோமஸ் கலாசாலைத் தலைமைத் தமிழ்ப் பண்டிதருமான யு.து.ளுஉhயககவநச அவர்கள் எழுதிய தமிழ்ப் பாடநூல் இது. மூன்று பாகங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ள இந்நூலின் முதற்பாகத்தில் மழையும் மின்னலும், வயிற்றுவலி, மங்களம், காற்றாடி, குழந்தையும் கூட்டுப் பிராணிகளும், செல்லப்பிள்ளை, கவனமில்லாத பிள்ளை, நல்ல பிள்ளை சொல்வது, மின்னு மின்னு வெள்ளியே, விடாமுயற்சி, ஓர் விடுகதை, மூளியுங் காளியும் (கும்மி), கமக்காரன், சிப்பியின் இரகசியம், விடுமுறை நாட்கள், வேலையின் பின் விளையாட்டு, உலோபி, வேலையும் விளையாட்டும், உடம்புப் பயிற்சி, கைவிரல்கள் என இன்னோரன்ன 54 பாடங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. இரண்டாம் பாகத்தில் மேலோரைக் கனம் பண்ணல், விருது விரும்பிய சித்திரர், கிளிப்பிள்ளையின் கதை என இன்னோரன்ன 13 பாடங்கள் உள்ளன. இறுதியாக உள்ள மூன்றாவது பாகத்தில் சம்சோன் வெண்பா இடம்பெற்றுள்ளது. இவ்வெண்பா, பாயிரம், சென்ன காண்டம், மணம்புரி காண்டம், வினைசூழ் காண்டம், வாழி ஆகிய ஐந்து பிரிவுகளில் காணப்படுகின்றது. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 25126).

ஏனைய பதிவுகள்

12880 – யாழ்ப்பாணப் புவியியலாளன்: இதழ் 10/11 (1994/1995).

செல்விநளினி திருநாவுக்கரசு (இதழ் ஆசிரியர்), A.அந்தனிராஜன் (ஆலோசக ஆசிரியர்). யாழ்ப்பாணம்: புவியியற் கழகம், யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம், திருநெல்வேலி, 1வது பதிப்பு, 1997. (கொழும்பு 6: அட்மிரல் கிராப்பிக்ஸ், 403 1/1, காலி வீதி). xv,

14104 சிவநெறி 1961.

க.ஜனநாயகம், இ.மகேஸ்வரன் (ஆசிரியர்கள்). கொழும்பு: இந்து சங்கம், இலங்கைப் பல்கலைக்கழகம், 1வது பதிப்பு, 1961. (கொழும்பு 12: சுதந்திரன் அச்சகம், 194யு, பண்டாரநாயக்க மாவத்தை). (4), 90 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 23.5×18.5

12822 – கரையைத் தேடும் கட்டுமரங்கள் (நாவல்).

கே.எஸ்.பாலச்சந்திரன். சென்னை 600078: வடலி, எண். 6/3, சுந்தரர் தெரு, எம்.ஜி.ஆர். நகர், 1வது பதிப்பு, ஓகஸ்ட் 2009. (அச்சக விபரம் தரப்படவில்லை). 305 பக்கம், விலை: இந்திய ரூபா 200., அளவு: 21

13A10 – சைவ சமயம்: ஓர் அறிமுகம்.

ப.அருணாசலம். கொழும்பு: அமரர் திருமதி பொன்னுச்சாமி பரமேஸ்வரி அவர்களின் நினைவு வெளியீடு, 1வது பதிப்பு, செப்டெம்பர் 2010. (கொழும்பு 13: தேவி பிரின்டர்ஸ், 41, Brass Founders Street). (12), 168 பக்கம், விலை:

14676 அசை: சிறுகதைத் தொகுப்பு.

க.கோபாலபிள்ளை. கொழும்பு 10: எஸ்.கொடகே சகோதரர்கள், 661/663/675 பி.டி.எஸ்.குலரத்ன மாவத்தை, மருதானை வீதி, 1வது பதிப்பு, ஜுலை 2019. (வெல்லம்பிட்டிய: சத்துர அச்சகம், 69, குமாரதாச பிளேஸ்). (8), 9-176 பக்கம், விலை: ரூபா

12625 – நீரிழிவு வியாதியும் அது பற்றிய சில அனுபவக் குறிப்புகளும்.

மருதூர் ஏ.மஜீத்.சாய்ந்தமருது 3: மருதூர் வெளியீட்டுப் பணிமனை, 436, பழைய சந்தை வீதி,சாய்ந்தமருதூர், கல்முனை, 1வது பதிப்பு, நவம்பர் 1997. (கல்முனை: இளம்பிறைஓப்செற் அச்சகம், மருதமுனை). 55 பக்கம், விலை: ரூபா 60.00, அளவு: