12583 – விஞ்ஞான போதினி: 7ஆம் 8ஆம் வகுப்புகளுக்குரியது.

ம.பரமானந்தன், நா.சா.இரத்தினசிங்கம். சுன்னாகம்: வட இலங்கைத் தமிழ்நூற் பதிப்பகம், 3வது திருத்திய பதிப்பு, 1964, 1வது பதிப்பு, 1959, 2வது பதிப்பு, 1961. (சுன்னாகம்: திருமகள் அழுத்தகம்).

xii, 551 பக்கம், விலை: ரூபா 6.50, அளவு: 19×12.5 சமீ.

வட மாகாண ஆசிரிய சங்கப் பாடத்திட்டத்திற்கு அமைவாக யாழ்ப்பாணம் மத்திய கல்லூரி ஆசிரியர்களால் எழுதப்பட்ட நூல் இது. பௌதிகவியல், இரசாயனவியல், உயிரினவியல் ஆகிய மூன்று பிரிவுகளில் எழுதப்பட்டுள்ளது. பௌதிகவியல் பிரிவில், வளி, வளியின் உபயோகங்கள், ஈர்ப்பு, அளவைகள், வளி அலகுகள், நிறுவை, அடர்த்தியும் தன்னீர்ப்பும், ஆர்க்கிமிடீசின் விதி, மிதத்தல், சில இலகுவான பொறிகள், புவியீர்ப்பு மையமும் சமநிலையும், வெப்பம், வெப்பநிலை, வெப்பமானிகள், வெப்பத்தின் விளைவுகள், நிலைமாற்றம், உருகுதல், கொதித்தல், ஆவியாகல், பனி, முகில், மழை, மூடுபனி, வெப்ப இடமாற்றுகை, ஒளி, ஒளியின் உபயோகங்கள், ஒளியினது நேர்கோட்டுச் செலுத்துகை, ஒளியும் நிழலும், ஒளித்தெறிப்பு, ஒளிமுறிவு, நிறப்பிரிகை, ஒலி, எதிரொலி, காந்தவியல், நிலைமின்னியல், மின்னோட்டம், மின்கலங்கள் ஆகிய பாடங்கள் விளக்கப்பட்டுள்ளன. இரசாயனவியல் பிரிவில் மின்னோட்டமும் வாழ்க்கையும், சடப்பொருள், பௌதிக-இரசாயன மாற்றங்கள், மூலகம், கலவைகள், சேர்வைகள், பௌதிக முறைகள், வளியின் இயல்பும் அமைப்பும், ஒட்சிசன், ஐதரசன், நீர், காபனீரொட்சைட்டு, குளோரீன், கந்தகம், கந்தகவீரொட்சைட்டு, அமிலங்கள், சில உப்புகளும் இரசாயன சேர்க்கைகளும் ஆகிய பாடங்களும், இறுதிப் பிரிவான உயிரினவியலில் வாழ்வுள்ள பொருட்களும் வாழ்வற்ற பொருட்களும், தாவரமும் அதன் பகுதிகளும், சிறப்பான தொழில்கள் புரியும் சில வேர்கள், சிறப்பான தொழில்புரியும் தண்டுகள், நலிந்த தண்டுத் தாவரங்கள், இலையும் அதன் தொழில்களும், பூ, மகரந்தச் சேர்க்கை, பழங்கள், பழங்களும் வித்துக்களும் பரம்பல், வித்துக்களும் முளைத்தலும், சூழ்நிலைக் கலைகள், மண், தாவரங்களின் பொருளாதார முக்கியத்துவம், விலங்குகள் பாகுபாடு, முள்ளந் தண்டுள்ள சில விலங்குகள், பூச்சிகள், தோட்டத்து விலங்கினங்கள் ஆகிய பாடங்களும் இடம்பெற்றுள்ளன. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 33089).

ஏனைய பதிவுகள்

12981 – அழிக்கப்பட்ட தமிழ் கிராமங்கள்.

எஸ்.ஜெயானந்தமூர்த்தி. வாழைச்சேனை: அபிஷா வெளியீட்டகம், இரத்தினம் வீதி, 1வது பதிப்பு, தை 2008. (மட்டக்களப்பு: ஆதவன் அச்சகம்). ix, 174 பக்கம், அட்டவணைகள், புகைப்படங்கள், தகடுகள், விலை: ரூபா 400., அளவு: 20 x

12276 – மணிமலர்: நீர்கொழும்பு இந்து இளைஞர் மன்றம்: கலாசார மண்டபத் திறப்புவிழா.

மலர்க் குழு. நீர்கொழும்பு: இந்து இளைஞர் மன்றம், கடற்கரை வீதி, 1வது பதிப்பு, ஜுலை 1994. (நீர்கொழும்பு: சாந்தி அச்சகம்). (264) பக்கம், புகைப்படங்கள், தகடுகள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 24×18 சமீ. நீர்கொழும்பு

14748 ஊற்றை மறந்த நதிகள்(சமூக நாவல்).

சுலைமா சமி இக்பால். மாவனல்ல: எக்மி பதிப்பகம், 19, கமந்தெனிய வீதி, கிரிங்கதெனிய, 1வது பதிப்பு, டிசம்பர் 2009. (மாவனல்ல: எம்.ஜே.எம். பிரின்டர்ஸ், 119, பிரதான வீதி). xvi, 108 பக்கம், விலை: ரூபா

12597 – உயர்தர மாணவர் பௌதிகம்: மின்னியல்.

அ.கருணாகரர். யாழ்ப்பாணம்: மாசில் பதிப்பகம், வை.எம்.சீ.ஏ. கட்டிடம், மேல்மாடி, ஈச்சமோட்டை, 2வது பதிப்பு, 1979. (யாழ்ப்பாணம்: நாமகள் அச்சகம், 319, காங்கேசன்துறை வீதி). (4), 268 பக்கம், விளக்கப்படங்கள், விலை: ரூபா 70., அளவு:

14820 வேரும் விழுதும்.

செ.யோகநாதன். சென்னை 600030: என்.டி.எஸ்.பதிப்பகம், 32, கிழக்கு பூங்கா சாலை, ஷெனாய் நகர், 1வது பதிப்பு, செப்டெம்பர் 1993. (சென்னை 600005: ஜீவோதயம் அச்சகம், 65, திருவல்லிக்கேணி நெடுஞ்சாலை). viii, 120 பக்கம், விலை:

14371 கொழும்பு இந்துக் கல்லூரியின் பொன்விழா மலர் 2002.

மலர்க் குழு. கொழும்பு: இந்துக் கல்லூரி, 1வது பதிப்பு, 2002. (கொழும்பு 13: யுனி ஆர்ட்ஸ், 48B, புளுமெண்டால் வீதி). (34), 177 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 29×21.5 சமீ. பொன்விழாச் சிறப்பு