12634 – சித்த மருத்துவம் 1988/1989.

S.யோகேந்திரன், டீ.சைலஜா (இதழாசிரியர்கள்). யாழ்ப்பாணம்: சித்த மருத்துவ மாணவர் மன்றம், யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம், 1வது பதிப்பு, 1989. (யாழ்ப்பாணம்: புனித வளன் கத்தோலிக்க அச்சகம்).

xvi, 104 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 24×18 சமீ

என் எண்ணங்கள் (சு.யோகேந்திரன்), மன்றத்தின் மனத்துடிப்பு (சித்த மருத்துவ மாணவர் மன்றம்), நினைவில் நிறைந்த பேராசான் வித்தியானந்தன் (பேராசிரியர். என்.பாலகிருஷ்ணன்), பாண்டு ரோகத்தில் ‘புனர்னவா மண்டூரம்” என்ற ஒளடதத்தின் செயலாற்றும் திறன் பற்றிய ஒரு மதிப்பீடு (டாக்டர் சு.பவானி), யூனானி மருத்துவத்தின் சிறப்பம்சம் பற்றிய ஒரு கண்ணோட்டம் (டாக்டர் திருமதி ஞானாமிர்தம் பவானி), Neer Kuri (Urine Examination)( S.திருநாவுக்கரசு), கயரோகம் (சி.திரிபுரநாயகி), நாவற்குழி வாழ் மக்களின் குருதி நிறப்பொருளின் செறிவை அறிதல் (தொகுப்பு: மு.சிவராஜா, டீ.சைலசா, P.மங்களேஸ்வரி), இலங்கையில் காணப்படும் தாவர நஞ்சுகள் (ஆங்கிலத்தில்: பேராசிரியர் திருமதி வு.சரவணபவானந்தன்), பரராசசேகரம் (பேராசிரியர் கலாநிதி பொ.பூலோகசிங்கம்), பாரிசவாதம் ((Hemiplegia – Paralysis) (செல்வன் சி.வடிவேலு), யேனi (Pரடளந) in ர்iனெர ஆநனiஉiநெ (கலாநிதி பசுபதி ரோமகேஸ்வரன்), மூலவியாதி (Pடைநள) (செல்வன் சி. ராஜ்குமார்),முதலுதவியின் நோக்கமும் முறிவுகளுக்குரிய சிகிச்சை முறைகளும் (சீ.எஸ்.சுப்பிரமணியம்), கூடியிருந்து கொடுமை செய்யும் விஷ ஜந்துக்கள் (சித்தவைத்தியர் க.சிற்றம்பலம்), Sechhium edule (chocho) a Hill Country VegetableUseful as Antidiabetic Agent (Dr.S.Mohandas), Concept of Pruritus (Kandu) in Ayurveda(Dr. Srikantha Arunachalam),மூலிகையியலும் ஆராய்ச்சியியலும் (செல்வன் சு. யோகேந்திரன்), நன்றியோடு நினைக்கின்றோம் (சித்த மருத்துவ மாணவர் மன்றம்), (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 39238. நூலகம் நிறுவன இணையத்தள நூலகத்தின் சேர்க்கை இலக்கம் 008797).

ஏனைய பதிவுகள்

14153 நல்லைக்குமரன் மலர் 2011.

நல்லையா விஜயசுந்தரம் (பதிப்பாசிரியர்). யாழ்ப்பாணம்: சைவசமய விவகாரக்குழு, யாழ்ப்பாண மாநகராட்சி மன்றம், 1வது பதிப்பு, 2011. (யாழ்ப்பாணம்: மதி கலர்ஸ், 15/2B, முருகேசர் ஒழுங்கை, நல்லூர்). x, 176 + (56) பக்கம், புகைப்படங்கள்,

12157 – நக்கீர தேவநாயனார் அருளிச்செய்த திருமுருகாற்றுப்படை.

நக்கீரதேவ நாயனார் (மூலம்), ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுக நாவலர் (உரையாசிரியர்). யாழ்ப்பாணம்: யாழ்ப்பாணம் கூட்டுறவுத் தமிழ்நூல் பதிப்பு விற்பனைக் கழகம், 411/1, காங்கேசன்துறை வீதி, 1வது பதிப்பு, 1971. (யாழ்ப்பாணம்: கூட்டுறவு அச்சகம்). (6), 72

12528 – ஈழம்-மட்டக்களப்பு மாநிலத்தில் தொன்றுதொட்டு வழக்கில் இருந்துவரும் வசந்தன ; கூத்து:

ஒரு நோக்கு. ஈழத்துப் பூராடனார், அன்புமணி இரா.நாகலிங்கம், க. தங்கேஸ்வரி, மு.நடேசானந்தம் (தொகுப்பாசிரியர்கள்). கனடா: ஜீவா பதிப்பகம், 1109 Bay Street, Toronto, Ontario M5S 2B3, 1வது பதிப்பு, ஏப்ரல் 2000. (கனடா:

12024 – அன்புள்ள தம்பிக்கு 1000 உபதேசங்கள்.

அராலியூர் வி. செல்வரத்தினம். வட்டுக்கோட்டை: செல்வி வி.திருவருட்சோதி, அப்புக்காத்து வளவு, அராலி மத்தி, 1வது பதிப்பு, சித்திரை 2017. (யாழ்ப்பாணம்: ஜே.எஸ். பிரின்டர்ஸ், பண்டத்தரிப்பு). viii, 91 பக்கம், புகைப்படங்கள், விலை: ரூபா 250.,

14071 தென்கிழக்கு இலங்கையின் பண்டைய இந்துசமய வரலாறு.

என்.கே.எஸ்.திருச்செல்வம். கொழும்பு 2: அகில இலங்கை இந்து மாமன்றம், இல. 91/5, சிற்றம்பலம் ஏ.கார்டினர் மாவத்தை, 1வது பதிப்பு, 2015. (கொழும்பு 6: குமரன் புத்தக இல்லம், இல. 39, 36ஆவது ஒழுங்கை). xx,

14947 மகுடம்: கலைஞர் கே.மோகன்குமார் பற்றிய ஓர் ஆவணப்பதிவு.

எம்.ஜெயகுமார் (தொகுப்பாசிரியர்). கொழும்பு 12: கிருஷ்ண கலாலயம், ஜீ 1/6, சாஞ்சி ஆராச்சித் தோட்டம், 1வது பதிப்பு, பெப்ரவரி 2017. (கொழும்பு: பிருந்தா எண்டர்பிரைசஸ்). ஒஒiஎ, 122 பக்கம், புகைப்படங்கள், விலை: ரூபா 500.,