12656 – கிரயக் கணக்கீடு: அலகு 6-2: கூலிக்கிரயமும் மேந்தலைக் கிரயமும்.

கு.கலைச்செல்வன். கொழும்பு 6: கு.கலைச்செல்வன், எம்.எஸ்.பப்ளிக்கேஷன்ஸ், இல. 6, கொலிங்வுட் பிளேஸ், வெள்ளவத்தை, 3வது பதிப்பு, பெப்ரவரி 2002, 1வது பதிப்பு, 1997, 2வது பதிப்பு, 1999. (கொழும்பு: யூ.கே.பிரின்டர்ஸ்).

103 பக்கம், அட்டவணை, விலை: ரூபா 120., அளவு: 25×18 சமீ.

Cost Accounting எனப்படும் கிரயக் கணக்கீட்டுப் பாடத்திட்டத்தில் அலகு 6-2 ஆக வெளிவரும் இப்பாகத்தில் கூலிக்கிரயமும், மேந்தலைக் கிரயமும் ஆகிய இரு விடயங்கள் பற்றி விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. கூலிக் கிரயம் என்ற பகுதியில் அறிமுகம், நேரப் பதிவு, செயற்படுகாலப் பதிவு, கூலிக் கொடுப்பனவு முறைகள், நேரக்கூலி முறை, துண்டுக்கூலி முறை, மிகை ஊதியத்திட்டம் (கல்சி முறைஃகல்சிவெயர் முறைஃ ரொவான் முறைஃபாத் முறை), பயிற்சிகள், சம்பளப்பட்டியல், சம்பளப்பட்டியல் தொடர்பான பயிற்சிகள், கடந்தகாலப் பரீட்சை வினாக்கள்-கூலிக்கிரயம், தொழிலாளர் புரழ்வுவீதம், கிரயக்கட்டுப்பாடும் வேலை ஆய்வும் ஆகிய பாடங்கள் விளக்கப்பட்டுள்ளன. மேந்தலைக் கிரயம் என்ற பிரிவில் அறிமுகம், முதலாம் கட்டப் பகிர்வு, இரண்டாம் கட்டப் பகிர்வு, பயிற்சி, மேந்தலைச் செலவுகளை உள்ளடக்குதல், கடந்தகாலப் பரீட்சை வினாக் கள் (மேந்தலைக் கிரயம்) ஆகிய பாடங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 36985).

ஏனைய பதிவுகள்

12111 – நாயக்கர்சேனை ஸ்ரீ ஐயனார் சுவாமி கோவில் கும்பாபிஷேக சிறப்பு மலர் 1995.

ஏ.கே.திருச்செல்வம் (மலர் ஆசிரியர்). புத்தளம்: ஆலய பரிபாலன சபை, நாயக்கர்சேனை ஸ்ரீ ஐயனார் சுவாமி கோவில், மாம்புரி, 1வது பதிப்பு, ஜுன் 1995. (நீர்கொழும்பு: சாந்தி அச்சகம்). (164) பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு:

14398 ஈழத்தில் திரௌபதை வழிபாடு.

பாஸ்கரன் சுமன். கொழும்பு 6: குமரன் புத்தக இல்லம், 39, 36ஆவது ஒழுங்கை, 1வது பதிப்பு, 2019. (கொழும்பு 6: குமரன் புத்தக இல்லம், 39, 36ஆவது ஒழுங்கை).xii, 100 பக்கம், விலை: ரூபா

12081 – நாகதம்பிரான் மான்மியம்.

த.சுப்பிரமணியம். யாழ்ப்பாணம்: த.சுப்பிரமணியம், பாக்கியவாசம், சித்தன்கேணி, 1வது பதிப்பு, செப்டெம்பர் 1963. (யாழ்ப்பாணம்: ஸ்ரீகாந்தா அச்சகம்). 47 பக்கம், விலை: ரூபா 1.00, அளவு: 18×12.5 சமீ. நாகர்களின் வரலாறு, நாக வழிபாட்டின் மகிமை,

12210 – பிரவாதம் இதழ்எண் 7: ஒக்டோபர் 2011.

க.சண்முகலிங்கம் (ஆசிரியர்). கொழும்பு 5: சமூக விஞ்ஞானிகள் சங்கம், 12, சுலைமான் ரெறஸ், 1வது பதிப்பு, ஒக்டோபர் 2011. (கொழும்பு 6: குமரன் புத்தக இல்லம், 39, 36ஆவது ஒழுங்கை). 122 பக்கம், விலை:

12384 – கொழும்பு இந்துக் கல்லூரி ஆண்டு மலர ; 1997.

க.சேய்ந்தன், க.ரமணேஷ் (இதழாசிரியர்கள்). கொழும்பு 4: கொழும்பு இந்துக் கல்லூரி, 77, லொரென்ஸ் வீதி, பம்பலப்பிட்டி, 1வது பதிப்பு, 1997. (கொழும்பு: சரசு அச்சகம்). 190 பக்கம், புகைப்படங்கள், தகடுகள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு:

14804 மொழியா வலிகள் பகுதி 2.

இ.தியாகலிங்கம். நோர்வே: இ.தியாகலிங்கம், Vetlandsveien 117, 0686 Oslo, 1வது பதிப்பு ஓகஸ்ட் 2018. (மின்நூல் வடிவமைப்பு lulu.com சுய வெளியீடு உதவி). 282 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை. அளவு: 21×14.5 சமீ., ISBN: