12961 – தென் கிழக்கு ஆசியா.

ஈ.எச்.ஜீ.டொபி (ஆங்கில மூலம்), சோ.செல்வநாயகம் (தமிழாக்கம்). கொழும்பு 3: இலங்கை கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம், 1வது பதிப்பு, 1970. (கொழும்பு: இலங்கை அரசாங்க அச்சகம்).

xviii, 496 பக்கம், வரைபடங்கள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 21 x 13.5 சமீ.

E.H.G.Dobbyஅவர்களால் எழுதப்பெற்று லண்டன் University of London Press நிறுவனத்தால் வெளியிடப்பெற்ற South East Asia என்ற நூலின் தமிழாக்கம் இது. மூன்று பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ள இந்நூலின் தென்கிழக்காசியாவின் இயற்கைத் தோற்றம் என்ற முதலாவது பகுதியில் தென் கிழக்கு ஆசியாவின் இயற்கைத் தோற்றம், தென் கிழக்கு ஆசியாவின் காலநிலைக் காரணிகள், தென் கிழக்கு ஆசியாவின் வடிகால் அமைப்பு, தென் கிழக்கு ஆசியாவின் இயற்கைத் தாவரம், தென் கிழக்கு ஆசியாவின் மண் வகைகள் ஆகிய அத்தியாயங்களும், தென் கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் என்ற இரண்டாம் பகுதியில் மலாயாவின் இயற்கை நிலத் தோற்றம், மலாயாவின் பண்பாட்டியல்புகள், மலாயாவின் சமூகப் புவியியல், பேர்மாவின் இயற்கை நிலத் தோற்றம், பேர்மாவின் பண்பாட்டு நிலத் தோற்றம், பேர்மாவின் சமூகப் புவியியல், கிழக்கு இந்தியத் தீவுகள்: மேற்குத் தீவுகள்- சுமாத்திரா, கிழக்கு இந்தியத் தீவுகள்: மேற்குத் தீவுத் தொடர்-யாவாவின் இயற்கைத் தோற்றம், கிழக்கு இந்தியத் தீவுகள்: மேற்குத் தீவுத் தொடர்-யாவாவின் பண்பாட்டு சமூகவியல்புகள், கிழக்கு இந்தியத் தீவுகள்: மேற்குத் தீவுத் தொடர்-போணியோ, கிழக்கு இந்தியத் தீவுகள்: செலிபீஸ், பாலி, லொம்பொக், தீமோர், மேற்கு ஈரியான், தைலாந்தின் இயற்கைத் தோற்றம், தைலாந்தின் பண்பாட்டுச் சமூக நிலைமைகள், இந்தோ-சீனாவின் இயற்கைத் தோற்றமும் பிரிவுகளும், இந்தோசீனாவின் பண்பாட்டுச் சமூக நிலைமைகள், பிலிப்பைன் தீவுகள் ஆகிய அத்தியாயங்களும், மூன்றாவது பிரிவான தென்கிழக்கு ஆசியாவின் மக்கட் புவியியல் என்ற பகுதியில் தென் கிழக்கு ஆசியாவிற் பயிர்ச்செய்கை, தென் கிழக்கு ஆசியாவில் மீன்பிடித் தொழில், தென் கிழக்கு ஆசியாவின் கைத்தொழிலும் வியாபாரமும், தென் கிழக்கு ஆசியாவின் மக்கள், அரசியல், எதிர்கால நிலைமை ஆகிய அத்தியாயங்களுமாக மொத்தம் 25 அத்தியாயங்களில் இந்நூல் எழுதப்பட்டுள்ளது. நூலாசிரியர் டொபி மலாயாப் பல்கலைக்கழகத்திலும் கானா பல்கலைக்கழகக் கல்லூரியிலும் புவியியல் பேராசிரியராகப் பணியாற்றியவர். மொழிபெயர்ப்பாளர் சோ.செல்வ நாயகம், இலங்கைப் பல்கலைக்கழகத்தின் புவியியல்துறையைச் சேர்ந்தவர். (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 23533).

ஏனைய பதிவுகள்

14532 எங்கள் கிராமம்.

மார்ட்டின் விக்கிரமசிங்க (சிங்கள மூலம்), இரா.சடகோபன் (தமிழாக்கம்). இராஜகிரிய: சரச (பிரைவேட்) லிமிட்டெட், 18/3, கிரிமண்டல மாவத்தை, நாவல, 1வது பதிப்பு, 2012. (இராஜகிரிய: KSU கிராபிக் பிறைவேற் லிமிட்டெட், 510, இராஜகிரிய வீதி).

13A07 – சாவித்திரி.

க.சோமசுந்தரப் புலவர். சுன்னாகம்: வட – இலங்கைத் தமிழ் நூற் பதிப்பகம், 3வது பதிப்பு, டிசம்பர் 1955, 1வது பதிப்பு, 1914, 2வது பதிப்பு, 1954. (சுன்னாகம்: திருமகள் அழுத்தகம்). xii, 46 பக்கம்,

14802 மூவுலகு (நாவல்).

தெணியான். கொழும்பு 10: எஸ்.கொடகே சகோதரர்கள், 675 பி.டி.எஸ்.குலரத்ன மாவத்தை, மருதானை வீதி, 1வது பதிப்பு, 2018. (வெல்லம்பிட்டிய: சத்துர அச்சகம், 69, குமாரதாச பிளேஸ்). 216 பக்கம், விலை: ரூபா 650., அளவு:

14080 வைரவர் வழிபாடு.

திருச்செல்வம் தவரத்தினம். காரைநகர்: திருச்செல்வம் தவரத்தினம், சர்வசக்தி வெளியீடு, சடையாளி, 1வது பதிப்பு, ஜுன் 2014. (யாழ்ப்பாணம்: ரூபன் பிரின்டர்ஸ், ஆனைக்கோட்டை). 88 பக்கம், புகைப்படங்கள், விலை: ரூபா 125.00, அளவு: 18.5×12.5 சமீ.

14448 க.பொ.த.(உயர்தரம்) இணைந்த கணிதம்: சுட்டிகள், அடுக்குக் குறிச் சார்புகள், மடக்கைகள்.

தேசிய கல்வி நிறுவகம். மகரகம: விஞ்ஞான, கணித, சுகாதார, உடற்கல்விப் பிரிவு, கலைத்திட்ட அபிவிருத்தி நிலையம், தேசிய கல்வி நிறுவகம், 1வது பதிப்பு, 2007. (மகரகம: அச்சகப் பிரிவு, தேசிய கல்வியியல் நிறுவகம், பானலுவ).

12474 – தமிழ் நயம் 2006: ரோயல் கல்லூரி தமிழ் இலக்கிய மன்றம் கலை விழா மலர்.

எஸ். விஸ்மன், எம்.மோதீஸ், எஸ்.வசந்தன், பீ.பிரதீபன் (இதழாசிரியர்கள்). கொழும்பு: தமிழ் இலக்கிய மன்றம், கொழும்பு ரோயல் கல்லூரி, 1வது பதிப்பு, 2006. (கொழும்பு: நியூ யூ.கே. பிரின்டர்ஸ்). (276) பக்கம், புகைப்படங்கள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை,