14050 திருச்சபை வரலாற்றுத் துளிகள்.

சா.பி.கிருபானந்தன். யாழ்ப்பாணம்: தூய பிரான்சிஸ்கு சவேரியார் குருத்துவக் கல்லூரி, கொழும்புத்துறை, 1வது பதிப்பு, ஓகஸ்ட் 2007. (கொழும்பு: கத்தோலிக்க அச்சகம்). (30), 122 பக்கம், விலை: ரூபா 200., அளவு: 29.5×21 சமீ. ஈழத் தமிழ் கிறிஸ்தவ பண்பாட்டுத் தளத்தின் வரலாற்று அசைவியக்கத்தின் மூல வேர்களைத் தேடும் முயற்சியே இந்நூலாகும் என்று ஆசிரியர் குறிப்பிடுகிறார். கிறிஸ்தவ பண்பாட்டுப் புலத்தில் அடையாளங்கள், குறியீடுகள், மொழிகள், சடங்குகள், பக்தி முயற்சிகள், பொது நிலைப் பணி இயக்கங்கள், மற்றும் தொடக்ககால இலக்கிய முயற்சிகள் போன்றவை ஆசிரியரின் ஆய்வுக்குட்படுத்தப்பட்டுள்ளன. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 42755).

ஏனைய பதிவுகள்

12951 – நவாலியூர் சோமசுந்தரப் புலவர்.

ஸ்ரீ பிரசாந்தன். கொழும்பு 6: குமரன் புத்தக இல்லம், 39, 36ஆவது ஒழுங்கை, 1வது பதிப்பு 2017. (கொழும்பு 6: குமரன் புத்தக இல்லம், 39, 36ஆவது ஒழுங்கை). 60 பக்கம், புகைப்படங்கள், விலை:

14439 தமிழ் மொழி உயர்தரம்.

அரசகரும மொழிகள் திணைக்களம். ராஜகிரிய: அரசகரும மொழிகள் திணைக்களம், பாஷா மந்திரய, 1வது பதிப்பு, 1999. (கொழும்பு: அரசாங்க அச்சகம்). (10), 159+9 பக்கம், சித்திரங்கள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 24×18 சமீ., ISBN:

14737 அவளுக்கு தெரியாத ரகசியம்.

வெலிவிட ஏ.சீ.ஜரீனா முஸ்தபா. மாவனல்ல: எக்மி பதிப்பகம், 19, கமந்தெனிய வீதி, கிரிங்கதெனிய, 1வது பதிப்பு, ஒக்டோபர் 2014. (கொழும்பு 14: ஐ.பீ.சீ.அச்சகம், 24, டி வாஸ் ஒழுங்கை). xvii, 218 பக்கம், விலை:

12201 – ஸ்பியர்திட்டம்: மனிதநேய சாசனமும் மனிதநேய மறுசீரமைப்பின் அடிப்படைத் தரங்களும்.

மனிதநேய அமைப்புக்களின் கூட்டமைப்பு. கொழும்பு 7: மனிதநேய அமைப்புக்களின் கூட்டமைப்பு, இல. 86, றொஸ்மீட் பிளேஸ், 3வது பதிப்பு, 2011, 1வது பதிப்பு, 2000, 2வது பதிப்பு, 2004. (அச்சக விபரம் தரப்படவில்லை). vi,

12325 – நிலைமாற்று முகவர்.

சத்தார் எம். பிர்தௌஸ். மருதமுனை: அன்னை வெளியீட்டகம், 251 ஏ, பிரதான சாலை, 1வது பதிப்பு, ஒக்டோபர் 2009. (அக்கரைப்பற்று: நியூ செலெக்ஷன்). xvi, 136 பக்கம், விலை: ரூபா 300., அளவு: 20.5×14