14260 யாத்திரை: சமூக ஆய்விற்கான இலங்கைச் சங்கத்தினது ஆய்விதழ்.

ஆர். ஒபயசேகரா, எம்.சின்னத்தம்பி, கே.டியுடர் சில்வா (ஆசிரியர்கள்). பேராதனை: எம்.சின்னத்தம்பி, சமூக ஆய்வுக்கான இலங்கைச் சங்கம், பொருளியல் துறை, பேராதனைப் பல்கலைக்கழகம், 1வது பதிப்பு, 1992. (கண்டி: றோயல் பிரிண்டர்ஸ், 190, கொழும்பு வீதி).எi, 64 பக்கம், விலை: ரூபா 15.00, அளவு: 21.5×14 சமீ. ஆசிய கல்விச் சங்கத்தினது தென்னாசிய சபையின் நிதியுதவியுடன் இவ்வாய்விதழ் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இவ்விதழில் இலங்கையின் ஆரம்ப வரலாறு: இரு முகத் தோற்றங்கள் (எஸ்.ஜே.தம்பையா), முரண்பாடும் தீர்வும் பற்றிய ஒரு பதின்மூன்றாம் நூற்றாண்டுக் கதை (ரஞ்சினி ஒபயசேகரா, கணநாத் ஒபயசேகரா), புத்தரினது உறவினர்கள்: இலங்கையினது புராதன, மத்திய கால முற்பகுதி இராச்சியங்களில் கற்பிதக் கதைகள் அரசியல் பட்டயங்களாக விளங்கியமை (சு.யு.டு.ர்.குணவர்த்தன), இலங்கையில் பதட்ட நிலை முரண்பாடு என்பவற்றின் சமூக, அரசியல் அறிகுறிகள் (றொபர்ட் என்.கேர்ணி), பாரதர் (டீயசயவயள) இலங்கையினது ஆரம்ப வரலாற்றுக் காலத்தில் சமூக ஒருங்கிணைவு பற்றிய ஒரு ஆய்வு (சுதர்சன் செனவிரத்ன), துட்டகைமுனு அபயனது மனசாட்சி: அல்லது கற்பிதக் கதையினை ஆக்குவோனாக மானிடவியலாளர் (கணநாத் ஒபயசேகரா), பெருந்தோட்டப் பகுதிகளில் இனப்பிரச்சினை (கே.டியுடர் சில்வா), சிறுபான்மையினரின் நீதிக்காக புத்த மதத்தினர் (மஹிந்த பலிஹவதன) ஆகிய எட்டு ஆய்வுக் கட்டுரைகள் தமிழாக்கம் செய்து வெளியிடப்பட்டுள்ளன. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 27160).

ஏனைய பதிவுகள்

14836 கண்ணகி கற்பு அல்லது வினைச் சிலம்பால் விளைந்த கதை.

தொல்புரக்கிழார் (இயற்பெயர்: நா.சிவபாதசுந்தரம்). யாழ்ப்பாணம்: நா.சிவபாதசுந்தரன், தமிழ் நிலை, தொல்புரம், 1வது பதிப்பு, 1955. (யாழ்ப்பாணம்: ஸ்ரீகாந்தா அச்சகம், 213, காங்கேசன்துறை வீதி). iv, (8), 56 பக்கம், விலை: 75 சதம், அளவு:

12614 – புதிய க.பொ.த. உயர்தர விலங்கியல் பகுதி III: ஒப்பீட்டு உடலமைப்பியலும் ; உடற்றொழிலியலும்: கரப்பான்-தேரை-மனிதன்.

எஸ்.செல்வநாயகம். யாழ்ப்பாணம்: ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய புத்தகசாலை, 235, காங்கேசன்துறை வீதி, 1வது பதிப்பு, மாசி 1990. (யாழ்ப்பாணம்: ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய அச்சகம், 63, டீ.யு. தம்பி வீதி). (4), 81 பக்கம், விளக்கப்படங்கள், விலை:

Order Valtrex Over Internet

Rating 4.7 stars, based on 275 comments Cost Valacyclovir Insurance Beställ Online Valtrex Switzerland Valtrex Overnight Shipping Order Canadian Valacyclovir Buy Valtrex Fast Original Valtrex

Vuelve La Copa Codere Internacional

Vuelve La Copa Codere Internacional Promo El Parlay Diario De Deportes En Codere México Guía Content ¿cómo Puedo Contactar The Codere México? ¿cuál Es Un

12097 – அளவெட்டி-நாகேஸ்வரம் ஸ்ரீ நாகவரத நாராயணர் தேவஸ்தானம் ஸ்ரீ நாகவரத நாராயணர் சித்திரத்தேர் மலர்.

விநாசித்தம்பி சிவகாந்தன் (பதிப்பாசிரியர்). யாழ்ப்பாணம்: ஸ்ரீ நாகவரத நாராயணர் தேவஸ்தானம், அளவெட்டி, 1வது பதிப்பு, ஓகஸ்ட் 2005. (யாழ்ப்பாணம்: கரிகணன் தனியார் நிறுவனம், இல. 424, காங்கேசன்துறை வீதி). (6), 40 பக்கம், விளக்கப்படங்கள்,

12320 – சுதந்திரத்திற்கான கல்வி-அபிவிருத்தி, தனிப்பட்ட இலக்குகள், சமூக முன்னுரிமைகள் ஆகியன தொடர்பான பிரச்சினைகள்.

லக்ஷ்மன் ஜயத்திலக்க. மகரகம: கல்வி ஆராய்ச்சித் துறை, தேசிய கல்வி நிறுவகம், 1வது பதிப்பு, ஒக்டோபர் 1994. (மகரகம: தேசிய கல்வி நிறுவகம்). 34 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 20.5×13.5 சமீ. 20.10.1994