14284 காடு சார்ந்த மேட்டுநிலக் கமத்தொழிலைப் பிரதானமாகக் கொண்டுள்ள உலர்வலய சமுதாயமொன்றில் சிறுவர்உரிமைகளின் தன்மை.

ஆ.ர்.ஆ.சுனில் சாந்த (ஆராய்ச்சியும் கட்டுரையும்), நா.சுப்பிரமணியன் (மொழிபெயர்ப்பு மேற்பார்வை). கொழும்பு 7: ஆசியாவில் அபிவிருத்திக்கான ஆய்வு மற்றும் கல்விப் பணிகள் தொடர்பான முன்னோடி அமைப்பு (இனேசியா), 64, ஹோற்றன் பிளேஸ், 1வது பதிப்பு, 1999. (கொழும்பு: Publication Unit of INASIA). (6), 91 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 24.5×16.5 சமீ. பல்வேறு சமூகங்களையும் சார்ந்த இலங்கைச் சிறார்களின் உரிமைகளின் தேசிய பயன்பாடு எவ்விதம் இருக்கின்றதென்பதை சமூக விஞ்ஞான பகுப்பாய்வுக்கு உட்படுத்துதல் இவ்வாய்வுத் தொகுப்பின் நோக்கமாகும். தற்கால இலங்கை சமுதாயமும் சிறுவர் உரிமைகளும் நுணுக்கமான அடிப்படையில் ஆராயப்பட்ட சமூக விஞ்ஞான கற்கை என்ற தொடரில் வெளிவந்த 15 அறிக்கைகளில் இது 8ஆவதாகும். சமுதாயத்தின் சிறப்பியல்பு, ஆய்வுப் பிரதேசத்தின் பின்னணி, சமுதாயத்தின் வளங்களும் சமூக நிறுவனங்களும், பொருளாதார அடிப்படையும் வாய்ப்புக்களும், சமூக பொருளாதார அந்தஸ்தை அடைய சமூகம் மேற்கொள்ளும் மக்களின் பல்வேறு உபாய முறைகள், சமூகத்தின் சிறுவர் உரிமையின் இயல்பு. முடிவுரை வினாக்கொத்து ஆகிய இயல்களில் இவ்வறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீலங்கா ரெட்பார்ணா நிறுவனத்தின் நிதி உதவியின்கீழ் இத்திட்டம் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது.

ஏனைய பதிவுகள்

14976 விலாசம் தேடும் விழுதுகள் ரோஹிங்யா.

எஸ்.எல்.மன்சூர். கொழும்பு 9: I.B.H. வெளியீட்டகம், 77, தெமட்டகொட வீதி, 1வது பதிப்பு, ஒக்டோபர் 2017. (கொழும்பு 9: இஸ்லாமிக் புக் ஹவுஸ், 77, தெமட்டகொட வீதி). ix, 86 பக்கம், விலை: ரூபா

12641 – சேதனப் பசளைகள்.

S.T.திசாநாயக்க, ராஜகருணா தொலுவீர, சீரங்கன் பெரியசாமி. பேராதனை: விவசாயத் திணைக்களம், விவசாய காணி அமைச்சு, த.பெ.எண் 18, 1வது பதிப்பு, 2000. (பேராதனை: விவசாயத் திணைக்கள அச்சகம், கண்ணொறுவை). (2), 18 பக்கம், விளக்கப்படங்கள்,

12556 – தமிழ் ஆண்டு 10.

இ.விசாகலிங்கம் (பதிப்பாசிரியர்). கொழும்பு 10: கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம், மாளிகாவத்தைச் செயலகம், 1வது பதிப்பு, 1986. (கொழும்பு: திசர அச்சகம், 135, துட்டுகமுனு வீதி, தெகிவளை). vii, 206 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு:

12786 – பகையாலே உதயமான உறவு: நாடகங்கள்.

. இராகி (இயற்பெயர்: இரா. கிருஷ்ணபிள்ளை). காரைதீவு-2 (கிழக்கு மாகாணம்): இரா.கிருஷ்ணபிள்ளை, மலரகம், நடராசானந்தா வீதி, 1வது பதிப்பு, ஓகஸ்ட் 2008. (காரைதீவு-12: மா.புஷ்பநாதன், நிதுஸ் ஓப்செற் அச்சகம்). (6), 97 பக்கம், விலை:

12018 சிறுவர் உளநலம் : ஆரம்பப் பாடசாலை மாணவர்களுக்கு உதவும் ஆசிரியர் கைந்நூல்.

சா.சிவயோகன், கோகிலா மகேந்திரன், தயா சோமசுந்தரம். யாழ்ப்பாணம்: சாந்திகம், 15, கச்சேரி-நல்லூர் வீதி, 2வது பதிப்பு, ஜுலை 2005, 1வது பதிப்பு, ஒக்டோபர் 2002. (கொழும்பு: பிரின்ட் கெயார் பக்கேஜிங் லிமிட்டெட், 21, ஸ்ரீ