14455 க.பொ.த (உயர்தரம்) இணைந்த கணிதம்: வேலை-சக்தி-வலு.

தேசிய கல்வி நிறுவகம். மகரகம: விஞ்ஞான, கணித, சுகாதார, உடற்கல்விப் பிரிவு, கலைத்திட்ட அபிவிருத்தி நிலையம், தேசிய கல்வி நிறுவகம், 1வது பதிப்பு, 2007. (பாதுக்க: அரசாங்க அச்சகக் கூட்டுத்தாபனம், பானலுவ). vii, 43 பக்கம், விளக்கப்படங்கள், விலை: ரூபா 70.00, அளவு: 29.5×21 சமீ. இந்நூலில் வேலை (வேலை-அறிமுகம்/ மாறா விசை ஒன்றினால் செய்யப்படும் வேலை/ புள்ளிப் பெருக்கத்தின் மூலம், மாறா விசையொன்றினால் செய்யப்படும் வேலையைக் கணித்தல்/ மாறும் விசையொன்றினால் செய்யப்படும் வேலை/ வேலையின் அலகு, பரிமாணம்), சக்தி (சக்தி-அறிமுகம்/ சக்தியின் அலகு பரிமாணம்/ வகைகள் சக்தி/ காப்பு நிலை விசை/ விரய விசை/ அழுத்த சக்தி), மீள்தன்மை அழுத்த சக்தி (மீள்தன்மை இழை/ மீள்தன்மை வில்/ ஊக்கின் விதி/ மீள்தன்மை அழுத்த சக்தி), பொறிமுறைச் சக்திக் காப்பு (அறிமுகம்/ பொறிமுறைச் சக்திக் காப்புக் கோட்பாடு), வலு (வலு/ வலுவின் அலகு, பரிமாணம்ஃ எஞ்சினொன்றின் வலு) ஆகிய பாடங்கள் விளக்கப்பட்டுள்ளன. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் Pam 5747).

ஏனைய பதிவுகள்

12183 – ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பஜனாவளி.

ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மிஷன். கொழும்பு 6: ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மிஷன் ஆச்ரமம், இலங்கைக் கிளை, ராமகிருஷ்ணா வீதி, வெள்ளவத்தை, 4வது திருத்திய பதிப்பு, 1969, 1வது பதிப்பு, 1960, 2வது திருத்திய பதிப்பு, 1963,

14900 இணுவில் பெரிய சந்நியாசியாரின் வாழ்வும் வளமும்.

மூ.சிவலிங்கம். யாழ்ப்பாணம்: கலாபூஷணம் மூ.சிவலிங்கம், இணுவில், 1வது பதிப்பு, ஆடி 2018. (யாழ்ப்பாணம்: சுடர்நிலவு கிராப்பிக்ஸ், இணுவில் கிழக்கு, இணுவில்). viii, 56 பக்கம், புகைப்படங்கள், விலை: ரூபா 150., அளவு: 20.5×14.5 சமீ.

12843 – பண்டைத் தமிழர் சிந்தனை மரபு.

சமரபாகு சீனா உதயகுமார். பருத்தித்துறை: அமரர் தங்கம்மா முத்துக்கிருஷ்ணன் ஞாபகார்த்த வெளியீடு, பொலிகண்டி, 1வது பதிப்பு, மே 2017. (ஊரெழு: சிறீலட்சுமி பிரின்டர்ஸ், பலாலி வீதி). xviii, 68 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு:

14937 தமிழியச் சான்றோர்.

நா.வை.குமரிவேந்தன் (இயற்பெயர்: மகேந்திரராசா). கிளிநொச்சி: குமரித் தமிழ்ப் பணிமன்றம், 84, ஜெயந்தி நகர், 1வது பதிப்பு, மார்கழி 2012. (வவுனியா: வாணி கணனிப் பதிப்பகம், இல. 85, கந்தசுவாமி கோவில் வீதி). 91 பக்கம்,

12979 – பபிலானியாவில் இயேசுவும் தமிழர்களும்.

A.E.C.இராசரெத்தினம். வவுனியா: A.E.C.இராசரெத்தினம், 154, குட்செட் வீதி, 1வது பதிப்பு, ஆண்டு விபரம் தரப்படவில்லை. (வவுனியா: அமைதி அச்சகம், 154, குட்செட் வீதி). 83 பக்கம், வரைபடங்கள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 19 x