14487 விஞ்ஞான தொழில்நுட்பவியல் G.C.E.A/L: நீரியல்வளங்கள்.

திருச்செல்வம் தவரத்தினம். கொழும்பு 6: இனிய தென்றல் பதிப்பகம், 135, கனல்பாங்க் ரோட், வெள்ளவத்தை, 1வது பதிப்பு, ஒக்டோபர் 2015. (கொழும்பு 13: கௌரி அச்சகம், 207, சேர். இரத்தினஜோதி சரவணமுத்து மாவத்தை). xii, 69 பக்கம், விளக்கப்படங்கள், விலை: ரூபா 250., அளவு: 22×15 சமீ., ISBN: 978-955-0254-37-8. க.பொ.த. உயர்தர வகுப்பில் விஞ்ஞான தொழில்நுட்பவியல் துறையில் கற்கும் மாணவர்களின் கல்வித் தேவையை அடிப்படையாகக் கொண்டு உயிர்வளத் தொழில்நுட்ப முறைமைகளும் (Bio Resource Technology), உயிர் முறைமைகள் தொழில்நுட்பவியலும் (Bio System Technology) ஆகிய இரு அலகுத் தேர்ச்சி மட்டங்களுக்கு அமைவாக எழுதப்பட்ட நூல். இந்நூலில் கடலடிநிலவுருவவியலும் பிரதான கடல் வலயங்களும், நீர், மீன்பிடி உபகரணங்கள், மீன்பிடி முறைகள், கப்பலோட்டமும் மாலுமி சாஸ்திரமும், கடல் தகவல்களைத் தெரிவிக்கும் சமிக்ஞை கொடிகள் (வர்ணப் படங்களில்) ஆகிய பாடங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. பாடத்திட்டம் பின்னிணைப்பில் தரப்பட்டுள்ளது.

ஏனைய பதிவுகள்

14389 வணிக புள்ளிவிபரவியல் : மாதிரி எடுப்பும் புள்ளிவிவர அனுமானமும்: க.பொ.த.உயர்தரம்.

பொன்னுத்துரை ஐங்கரன். யாழ்ப்பாணம்: பொன்னுத்துரை ஐங்கரன், இணுவில் தெற்கு, இணுவில், 1வது பதிப்பு, பெப்ரவரி 1998. (கொழும்பு 6: அட்மிரல் கிராப்பிக்ஸ், 403, 1/1, காலி வீதி). (4), 134 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை,

12686 – நிறந் தீட்டுவோம்: உடல் உளவிருத்திக்கான துணைநூல்.

வி.என்.எஸ்.உதயசந்திரன். யாழ்ப்பாணம்: உமா வெளியீட்டகம், 43, பொன்னம்பலம் வீதி, அரியாலை, 1வது பதிப்பு, ஜனவரி 1998. (சென்னை 5: பக்கம் மறுதோன்றி (Pயபந ழுககளநவ), 6ஃ2, தேவராசன் தெரு). (8), 9-64 பக்கம், சித்திரங்கள்,

12548 – செந்தமிழப் பயிறசி மாலை: ஆறாம் ஏழாம் வகுப்புகளுக்குரியது.

சௌந்தரம் சந்தனநங்கை கந்தப்பு. கோப்பாய்: செல்வி சௌந்தரம் சந்தனநங்கை கந்தப்பு, விரிவுரையாளர், மகளிர் அரசினர் ஆசிரிய கலாசாலை, 1வது பதிப்பு, ஓகஸ்ட் 1953. (யாழ்ப்பாணம்: அர்ச் பிலோமினா அச்சகம், 102, மெயின் வீதி). (2),

14617 துளிர் விடும் அரும்பு: கவிதைகள்.

வேலணையூர் என்.கண்ணதாஸ். வேலணை: கலை இலக்கிய வட்டம், 1வது பதிப்பு, ஒக்டோபர் 2015. (யாழ்ப்பாணம்: குரு பிரிண்டர்ஸ், 39/2, ஆடியபாதம் வீதி, திருநெல்வேலி). xii, 51 பக்கம், விலை: ரூபா 250., அளவு: 20×14.5

14344 முள்ளிவாயக்கால் பதிவுகள் Stories of Mullivaikkaal.

அடையாளம் கொள்கை ஆய்வுக்கான நிலையம். யாழ்ப்பாணம்: அடையாளம் கொள்கை ஆய்வுக்கான நிலையம், இல. 70, மணல்தரை ஒழுங்கை, திருநெல்வேலி, 1வது பதிப்பு, மே 2018. (அச்சக விபரம் தரப்படவில்லை). 126 பக்கம், விளக்கப்படங்கள், விலை:

14339 மக்கள் வெளியீடு செய்தல் : நிறுவனத்தை கட்டியெழுப்பும் மனித வளமும் முன்னேற்ற அறிக்கை 1991.

உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சு. கொழும்பு: பொது நிர்வாக, மாகாண சபைகள், உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சு, 1வது பதிப்பு, 1991. (கொழும்பு: அரசாங்க அச்சகம்). 71+72+82 பக்கம், அட்டவணைகள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 20×14 சமீ. தமிழ், ஆங்கிலம்,