12015 – பிரபஞ்சமும் வாழ்வியலும்.

வெல்லவூர்க் கோபால் (இயற்பெயர்: சீனித்தம்பி கோபாலசிங்கம்). மட்டக்களப்பு: மனுவேதா வெளியீடு, 143ஃ23, எல்லை வீதி, 1வது பதிப்பு, 2017. (கொழும்பு 11: சேமமடு பொத்தகசாலை, ரு.பு.50U.G.50, People’s Park).

xxii, 90 பக்கம், புகைப்படங்கள், விலை: ரூபா 350., அளவு: 21×14.5 சமீ., ISBN: 978-955-42694-3-9.

பிரபஞ்சம் பற்றிய முன்மொழிவு, பிரபஞ்ச தத்துவம், கடவுள் கொள்கையும் கோட்பாடும், மனிதனும் மனமும், இயற்கையும் மனித சமூகமும், நாம் யார், மதமும் மனிதனும் மாற்றங்களும், சிந்தனையும் செயல்பாடும், நம்பிக்கையும் அவநம்பிக்கையும், அறிவும் சிந்தனையும், மனதும் புத்தியும், போகவாழ்வும் காமநெறிமுறைகளும், வெற்றியும் தோல்வியும், ஆவி பற்றிய சிந்தனைகள், முழுமையை நோக்கி நாம் ஆகிய 15 அத்தியாயங்களில் பிரபஞ்சமும் வாழ்வியலும் பற்றிய ஆசிரியரின் ஆன்மீகக் கருத்துக்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. இந்நூல் 12ஆவது மனுவேதா வெளியீடாக வெளிவந்துள்ளது. (இந்நூல் யாழ்ப்பாணப் பொது நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 261516CC).

ஏனைய பதிவுகள்

14147 நல்லைக்குமரன் மலர் 2002.

நல்லையா விஜயசுந்தரம் (பதிப்பாசிரியர்). யாழ்ப்பாணம்: சைவசமய விவகாரக்குழு, யாழ்ப்பாண மாநகராட்சி மன்றம், 1வது பதிப்பு, 2002. (யாழ்ப்பாணம்: பிள்ளையார் நேரச்சுப் பதிப்பகம், 676, பருத்தித்துறை வீதி, நல்லூர்). x, 104+ (22) பக்கம், புகைப்படங்கள்,

14920 பாரதரத்னா இந்திரா.

கண.சுபாஷ் சந்திரபோஸ். கொழும்பு 11: மெய்கண்டான் வெளியீடு, 161, செட்டியார் தெரு, 2வது பதிப்பு, டிசம்பர் 1985, 1வது பதிப்பு, ஒக்டோபர் 1985. (கொழும்பு 11: மெய்கண்டான் அச்சியந்திரசாலை, 161, செட்டியார் தெரு). (12),

12960 – பிரித்தானியாவின் புதிய அடிப்படை வரலாறு: இரண்டாம் பகுதி 1485-1688.

யொட்சு தவுன்சென் உவாணர், சி.என்றி கே. மாட்டின், டி.எசுகின் மூர் (ஆங்கில மூலம்). சோ.நடராசா (தமிழாக்கம்). கொழும்பு 7: வெளியீட்டுப் பிரிவு, அரச கரும மொழித் திணைக்களம், 1வது பதிப்பு, 1961. (கொழும்பு: இலங்கை

12901 – என் குருநாதன்.

அடியார்க்கடியன் (இயற்பெயர்: தவத்திரு சிவகுருநாதன் அடிகளார்). கொழும்பு 2: தத்துவஞானத் தவச்சாலைப் பிரசுரம், 31ஃ21, டோசன் வீதி, 1வது பதிப்பு, மே 2001. (கொழும்பு 13: லக்ஷ்மி அச்சகம், 195, ஆட்டுப்பட்டித் தெரு). xii,

Aplikacja Mobilna Parimatch W Polsce

El Ligi Mistrzów Co U Bate Borysów Przed Rewanżem Z Piastem Gliwice? Jest to zwycięska formuła dla Parimatch, jak również porównywalnych firm, ale dodatkowo gwarantuje