12025 இந்து நாகரிகம் A/L, G.A.Q. மாணவர்களுக்குரியது: பாகம் 2.

சி.கணேஷ் (தொகுப்பாசிரியர்). வவுனியா: எம்.எஸ்.சி. கல்வி நிலையம், குருமன்காடு, 1வது பதிப்பு, மே 1999. (வவுனியா: ஜெயக்குமார் கணனிப் பதிப்பு, குடியிருப்பு).

72 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 21×14 சமீ.

வேதங்கள், ஆகமங்கள், கிராமியத் தெய்வங்கள் ஆகிய மூன்று பெரும் பிரிவுகளின்கீழ் இந்நூல் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது. வேதங்கள் என்ற பிரிவில் இருக்குவேதம், யசுர்வேதம், சாமவேதம் ஆகிய மூன்று வேதங்கள் பற்றிய விரிவான விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. ஆகமங்கள் என்ற பிரிவின்கீழ் ஆகமம் கூறும் பொருள் மரபு, ஆகமம் காட்டும் வழிபாட்டு நெறி, ஆகமம் விளக்கும் கலை, வேதத்திற்கும் ஆகமத்திற்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு ஆகிய தலைப்புகளில் போதிய விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. இறுதிப் பிரிவு கிராமியத் தெய்வங்கள் பற்றிய சிறுதெய்வ வழிபாடு பற்றியதாகும். சிறுதெய்வ வழிபாடு என்பது நாட்டார் தெய்வங்களை வழிபடும் முறையாகும். இந்த சிறுதெய்வ வழிபாட்டில் வீட்டுத்தெய்வ வழிபாடு, குலதெய்வ வழிபாடு, இனத்தெய்வ வழிபாடு, ஊர்த்தெய்வ வழிபாடு மற்றும் வெகுசனத் தெய்வ வழிபாடு எனப் பல வகைகள் காணப்படுகின்றன. இந்த வகையான தெய்வ வழிபாட்டு முறை காலம்காலமாக முன்னோர்களால் செய்யப் படுகின்ற சடங்குகளை அடிப்படையாக வைத்து பின்பற்றப்படுகின்றன. இவை பற்றிய விளக்கம் இப்பிரிவில் தெளிவாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 23719).

ஏனைய பதிவுகள்

12831 – சங்க காலம் முதல் சமகாலம் வரை: சி.மௌனகுருவுடனான நாடகம் தவிர்ந்த நேர்காணல்.

செ.யோகராஜா. மட்டக்களப்பு: மகுடம் வெளியீடு, இல. 90, பார் வீதி, 1வது பதிப்பு, 2015. (கொழும்பு 6: குமரன் புத்தக இல்லம், 39, 36ஆவது ஒழுங்கை). x, 124 பக்கம், விளக்கப்படங்கள், புகைப்படங்கள், விலை:

14215 தெய்வீக பாடல்கள்.

பொன். வல்லிபுரம் (தொகுப்பாசிரியர்). கொழும்பு 6: மயூரபதி ஸ்ரீ பத்திரகாளியம்மன் தேவஸ்தானம், 1வது பதிப்பு, 1991. (கொழும்பு 10: இம்பீரியல் பிரஸ், 25, முதலாம் டிவிஷன், மருதானை). 114 பக்கம், விலை: ரூபா 50.00,

12559 – தமிழ் எழுத்துப் பயிற்சி (Practice in Tamil Writing).

எஸ்.ஜே.யோகராசா. கொழும்பு 15: எஸ்.ஜே.யோகராசா, 65/322 காக்கை தீவு, மட்டக்குழி, 1வது பதிப்பு, மே 2002. (கொழும்பு 13: யுனி ஆர்ட்ஸ், 48டீ, புளுமெண்டால் வீதி). x, 38 பக்கம், விலை: ரூபா 100.,

Black Girls Live Webcam Cam Websites

Greatest Webcam Web sites – Observe Exposed Cam Young girls in Are living Cam Reveals TopCamLists.com is really a specialist gender cam review website presenting