12045 – இந்து பாரம்பரியம்.

வனஜா தவயோகராஜா (தொகுப்பாசிரியர்). கொழும்பு 3: கொழும்பு மகளிர் இந்துமன்றம், 15, பகதல வீதி, 2வது தமிழ்ப் பதிப்பு, 2005, 1வது ஆங்கிலப் பதிப்பு, 2004. (கொழும்பு 13: யுனி ஆர்ட்ஸ், 48டீ, புளுமெண்டால் வீதி).

xix, 324 பக்கம், புகைப்படங்கள், விளக்கப்படங்கள், தகடுகள், விலை: ரூபா 1000., அளவு: 22×14 சமீ.

இந்நூல் 2004இல் ஆங்கில மொழியில் Hindu Traditions என்ற தலைப்புடன் வெளியிடப்பட்டது. இரண்டாம் பதிப்பாக வெளிவரும் தமிழ்ப் பதிப்பில் இந்து சமயத்தில் பின்பற்றப்படும் எண்ணற்ற சடங்குகள் மற்றும் சம்பிரதாயங்களுக்கான தெளிவான விளக்கத்தை மூன்று இயல்களில் இந்நூல் வழங்குகின்றது. 1ஆவது இயலில் ஆலய வழிபாடு, கோபுர தரிசனம், கொடிமரம், ஆலய வழிபாடும் கோவிலும் விளக்கங்களும், இலங்கையில் புகழ்பெற்ற சைவத்திருத்தலங்கள், கும்பாபிஷேக முறைகளும் விளக்கங்களும், உற்சவங்கள், ஆடிவேல், இறைவனின் திருவுருவங்கள், விரதங்கள், திருவிளக்குப் பூசை, இராகுகாலப் பூசை, ஸ்ரீ சந்தோஷி மாதா பூஜை, விரதங்களும் விழாக்களும் ஆகிய விடயங்களும், 2ஆவது இயலில் குழந்தைப் பருவம், கிரியையுறுப்பியல், சைவ அநுட்டானம், சந்தியா வந்தனம், தீட்சை, பூப்புனித நீராட்டுவிழா, திருமணச் சடங்கு, புதுமனை புகுதல், சஷ்டியப்த பூர்த்தி, சைவ அபரக்கிரியை, ஆசௌச விளக்கம், இறப்பின் பின்வரும் பாவபுண்ணியங்கள், சிரார்த்த திதி ஆகிய விடயங்களும், 3ஆவது இயலில் ஓம், மந்திரங்கள், பஞ்சபுராணம், திருமுறைகள், சிவசின்னங்கள், தத்துவங்களும் இந்துப் பாரம்பரியம் பற்றிய கேள்வி-பதில்களும் விளக்கப்பட்டுள்ளன. இறுதியாக நான்காவது இயலில் தமது மன்றம் தொடர்பான செய்திகளும் தரப்பட்டுள்ளன. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 37252).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

ஏனைய பதிவுகள்

12309 – கல்விப் பாரம்பரியங்கள்.

வ.ஆறுமுகம். யாழ்ப்பாணம்: உயர்கல்விச் சேவைப் பதிப்பகம், 374, மணிக்கூட்டு வீதி, திருத்திய 2வது பதிப்பு, ஒக்டோபர் 2000, 1வது பதிப்பு விபரம் தரப்படவில்லை. (யாழ்ப்பாணம்: உயர்கல்விச் சேவைப் பதிப்பகம்). (4), 128 பக்கம், விலை:

12964 – இலங்கையின் பண்டை நிலவாட்சியும் அரசிறையும்.

H.W.கொட்றிங்ரன் (ஆங்கில மூலம்), திருமதி வு.சிவரத்தினம் (தமிழாக்கம்). கொழும்பு 7: வெளியீட்டுப் பிரிவு, கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம், சேர் ஏர்ணஸ்ட் த சில்வா மாவத்தை, 1வது பதிப்பு, ஏப்ரல் 1969. (கொழும்பு: இலங்கை அரசாங்க

12048 – இந்துக்களின் சடங்குகள்.

இந்து மகளிர் மன்றம். யாழ்ப்பாணம்: அமரர் ஆ.சி. குணரெத்தினம் நினைவு வெளியீடு, 1வது பதிப்பு, 2006. (கொழும்பு 13: யுனி ஆர்ட்ஸ், 48B, புளுமெண்டால் வீதி). (32), 116 பக்கம், தகடுகள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை,

14060 அறுபத்துமூவர்

சி.அப்புத்துரை. யாழ்ப்பாணம்: அமரர் காலிங்கர் நடராசா அந்தியேட்டித் தின நினைவு வெளியீடு, இணுவில், 1வது பதிப்பு, ஒக்டோபர் 2003. (அச்சக விபரம் தரப்படவில்லை). 98 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 19×12.5 சமீ. நாயன்மார்

12711 – நாடகமும் அரங்கியலும் : 2016 புதிய படத்திடத்துக்கு அமைவானது-தரம் 11.

சு.சந்திரகுமார். கொழும்பு 6: குமரன் புத்தக இல்லம், 39, 36ஆவது ஒழுங்கை, 1வது பதிப்பு, 2016. (கொழும்பு 6: குமரன் புத்தக இல்லம், 39, 36ஆவது ஒழுங்கை). viii, 128 பக்கம், புகைப்படங்கள், விலை:

14666 உமர் முக்தார்(வானொலி நாடகத் தொகுப்பு).

ஏ.ஏ.ஜுனைதீன். கொழும்பு 10: எஸ்.கொடகே சகோதரர்கள், 661,665,675 பி.டி.எஸ்.குலரத்ன மாவத்தை, மருதானை வீதி, 1வது பதிப்பு, 2018. (வெல்லம்பிட்டிய: சத்துர அச்சகம், 69, குமாரதாச பிளேஸ்). (9), 10-240 பக்கம், விலை: ரூபா 650.,