12048 – இந்துக்களின் சடங்குகள்.

இந்து மகளிர் மன்றம். யாழ்ப்பாணம்: அமரர் ஆ.சி. குணரெத்தினம் நினைவு வெளியீடு, 1வது பதிப்பு, 2006. (கொழும்பு 13: யுனி ஆர்ட்ஸ், 48B, புளுமெண்டால் வீதி).

(32), 116 பக்கம், தகடுகள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 22×14 சமீ.

இந்நினைவு மலரின் முதற்பகுதி அமரர் ஆ.சி.குணரத்தினம் அவர்களின் மறைவுக்கான அஞ்சலிகளின் தொகுப்பாக அமைந்துள்ளது. பின்னைய பகுதியில் இந்துக்கள் கடைப்பிடிக்கும் சடங்குகள் சம்பந்தமான துணுக்குச் செய்திகளின் தொகுப்பு இடம்பெற்றுள்ளது. இதிலுள்ள தகவல்கள் கொழும்பு இந்து மகளிர் மன்றத்தினரின் வெளியீடான இந்து பாரம்பரியம் இதழிலிருந்து பெற்றுத் தொகுக்கப் பட்டுள்ளன. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 37969).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

ஏனைய பதிவுகள்

12107 – திருக்கோணமலை இராமகிருஷ்ண சங்க ஸ்ரீ கோணேஸ்வரா இந்துக் கல்லூரி அருள்மிகு சித்தி விநாயகர் ஆலய மகா கும்பாபிஷேக மலர்.

சிவயோகநாதன் பிரேம் ஆனந்த் (இதழாசிரியர்). திருக்கோணமலை: இந்து மாணவர் மன்றம், ஸ்ரீ கோணேஸ்வரா இந்துக் கல்லூரி, 1வது பதிப்பு, செப்டெம்பர் 1997. (கொழும்பு 14: போகய்ன்வில்லா (Bougainvilla) பிரின்டர்ஸ்). (20), 46 பக்கம், விலை:

Colossal Reels Slot machines

Blogs So what does “5 Reel” Mean? Almost every other Enjoyable Video game Sort of Slots Offered to Wager 100 percent free At the Allows