12059 – பக்தர்களுக்கு சுவாமியின் வழிகாட்டல்கள்.

பகவான் ஸ்ரீ சத்யசாயி பாபா பஜனை நிலையம். பருத்தித்துறை: பகவான் ஸ்ரீ சத்யசாயி பாபா பஜனை நிலையம், வியாபாரிமூலை, 1வது பதிப்பு, 1993. (பருத்தித்துறை: விநாயகர் தரும நிதிய அச்சகம், புலோலி மேற்கு).

(8), 42 பக்கம், விலை: ரூபா 35., அளவு: 21×15 சமீ.

பகவான் ஸ்ரீ சத்யசாயி நிறுவனங்களில் வௌ;வேறு தொண்டுகளில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கும் பலதரப்பட்ட தீவிர பணியாளர்களுக்கு இந்நூல் ஒரு கைந் நூலாகும். பகவான் பாபாவின் ஒன்பது ஒழுக்கக் கோவையும் இங்கு விபரமாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. பத்து அன்புக் கட்டளைகள், பஜனை ஒழுங்குமுறை, பஜனை நடைமுறைகள், ஆத்மீக சாதனைகள், ஸ்ரீ ஸத்யஸாயி ஸுப்ரபாதம், அஷ்டோத்திர சத நாமாவளி, ஆகார நிவேதன மந்திரம், ஸாயிராம மங்களம் ஆகிய ஒன்பது அத்தியாயங்களின்கீழ் இந்நூல் எழுதப்பட்டுள்ளது. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 37662).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

ஏனைய பதிவுகள்

14426 சுவாமி விபுலானந்தரின் தமிழியல் ஆய்வுகள்.

அம்மன்கிளி முருகதாஸ். மட்டக்களப்பு: சுவாமி விபுலானந்தர் நினைவுப் பேருரை செயற்குழு, கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம், வந்தாறுமூலை, 1வது பதிப்பு, ஓகஸ்ட் 2007. (அச்சக விபரம் தரப்படவில்லை). 28 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 21×15 சமீ.

Hellraiser Gokkas Online Gratis Sauy

Grootte Het Adrenaline Va U Spel: Wh Speculeren Als Spannend Bedragen Klassieke En Exclusieve Gokkasten Lijnen Giocare An Blackjack Online Voor Hellraiser Gokkas Majo Millions