12083 – பருத்தித்துறை ஸ்ரீ ராமகிருஷ;ண சாரதா சேவாச்சிரமம்: ஆண்டுமலர் 27.12.1991.

மலர் வெளியீட்டுக்குழு. பருத்தித்துறை: ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண சாரதா சேவாச்சிரமம், 1வது பதிப்பு, டிசம்பர் 1991. (அச்சக விபரம் தரப்படவில்லை).

(80) பக்கம், புகைப்படங்கள், தகடுகள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 25.5×19 சமீ.

ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண சாரதா சேவாச்சிரமத்தில் கொண்டாடப்பெற்ற அன்னை சாரதாதேவி ஜயந்தியன்று இச்சிறப்பு மலர் வெளியிடப்பட்டது. இதில் வழமையான ஆசிச் செய்திகள், அறிக்கைகளுடன், தூய அன்னை ஸ்ரீ சாரதாதேவி, ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மகத்துவம், உண்மையான வழிபாடு, சேவை என் பார்வையில் (எம்.கே. முருகானந்தன்), ஸ்ரீமத் சுவாமி பிரேமாத்மானந்தாஜீ (சுவாமி சித்ரூபானந்தா), சுவாமி விவேகானந்தரின் கல்விச் சிந்தனைகள், பிரிவு உபசார உரை, விவேகானந்தரின் உள்ளம் (சுவாமி அஜராத்மானந்தா), விபுலானந்த அடிகளாரின் தேசியக் கல்வி முறை (சுவாமி நடராஜானந்தா), ஸ்ரீ சாரதா சேவாச்சிரமம்- பொலிகண்டி கந்தவனக் கிளை, புதிய தலைவர் சுவாமிகளுக்கு ஸ்ரீ சாரதா தேவி சேவாச்சிரம வரவேற்பும் அறிக்கையும் (சுவாமி சித்ரூபானந்தா) ஆகிய தமிழ் ஆக்கங்களும், Some Revelations of the Divinity of the Holy Mother Courtesy-Vedanta Kesari, Moulding our lives in Sri Ramakrishna’s Teachings – Swami Bhuteshananda, Swami’s Contribution to Vedantic Thoughts-Swami Tapasyananda போன்ற சில ஆங்கில ஆக்கங்களும் நிறுவன அறிக்கைகளும் இடம்பெற்றுள்ளன. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 14609).

ஏனைய பதிவுகள்

14063 கடவுள் ; வழிபாடும் தமிழ் மக்களும்.

ஆ.விஸ்வலிங்கம். கொழும்பு: டாக்டர் ஆ.விஸ்வலிங்கம், 26, உவார்ட் பிளேஸ், 1வது பதிப்பு, ஜுலை 1975. (சென்னை-01: Hoe and Co.,The Premier Press).. 24 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 21.5×14 சமீ. அறமே

12461 கலைவிழா 1999.

கே.ஆர்.விக்டர் (பொறுப்பாசிரியர்), அ.டிலோஜன் (இதழாசிரியர்). கொழும்பு 4: தமிழ் இலக்கிய மன்றம், புனித பேதுரு கல்லூரி (St. Peter’s College), 1வது பதிப்பு, மார்ச் 2000. (கொழும்பு 12: ரஜனி பிரின்டர்ஸ், நுபு 2,

12054 – சிவபுண்ணியமும் சங்காபிஷேகமும்.

ஸ்ரீலஸ்ரீ பழனி ஈசான சிவாச்சாரிய சுவாமிகள். திருக்கேதீச்சரம்: திருக்கேதீச்சர ஆலய திருப்பணிச் சபையார் வெளியீடு, 123, காலி வீதி, பம்பலப்பிட்டி, 1வது பதிப்பு, ஜுன் 1954. (கொழும்பு 11: ஸ்டான்கார்ட் பிரின்டர்ஸ், 196, செட்டியார்

14601 சமுத்ராவும் அவளிசைக்கும் புல்லாங்குழலும்.

சப்னா செய்னுல் ஆப்தீன். கொழும்பு 10: எஸ்.கொடகே சகோதரர்கள், 661,663,675 பி.டி.எஸ்.குலரத்ன மாவத்தை, மருதானை வீதி, 1வது பதிப்பு, 2018. (வெல்லம்பிட்டிய: சத்துர அச்சகம், 69, குமாரதாச பிளேஸ்). 88 பக்கம், விலை: ரூபா

14533 அகப்பட்ட கள்வன்.

ஜின்னாஹ் ஷரிபுத்தீன். கொழும்பு: Pearl Island Readers, 2வது பதிப்பு, 2011, 1வது பதிப்பு, 2003. (ஹோமகம: கருணாரத்தின அன் சன்ஸ், Unit 67, UDA Industrial Estate, Katuvana Road). 12 பக்கம்,

12204 – சமூகக் கல்வியும் வரலாறும்: 7ஆம் தரம்.

ஆசிரியர் குழு. கொழும்பு: தேசிய கல்வி நிறுவகம், கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம், 1வது பதிப்பு, 1999. (கொழும்பு 15: கலர் பிரின்ட்ஸ், இல. 712, புளுமெண்டால் வீதி). viii, 72 பக்கம், சித்திரங்கள், விலை: