12159 – நல்லூர்க் கந்தன் திருப்புகழ்.

சொக்கன் (தொகுப்பாசிரியர்). யாழ்ப்பாணம்: உதயன் வெளியீடு, நியூ உதயன் பப்ளிக்கேஷன்ஸ் லிமிட்டெட், த.பெ. 23, 1வது பதிப்பு, ஓகஸ்ட் 1989. (யாழ்ப்பாணம்: திருவள்ளுவர் பதிப்பகம், இல. 6, குமார வீதி, நல்லூர்).

24 பக்கம், விலை: அன்பளிப்பு, அளவு: 20×14 சமீ.

நல்லூர் கந்தசுவாமி தேர்த் திருவிழா நாளில் வெளியிடப்பெற்ற பக்திப் பிரசுரம். 29.8.1989இல் யாழ்ப்பாணம், நியு உதயன் நிறுவனத்தாரால் அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்டது. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வை யிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 34944).

ஏனைய பதிவுகள்