12208 – பிரவாதம் இதழ்எண் 5: ஏப்ரல் 2011.

க.சண்முகலிங்கம் (ஆசிரியர்). கொழும்பு 5: சமூக விஞ்ஞானிகள் சங்கம், 12, சுலைமான் ரெறஸ், 1வது பதிப்பு, ஏப்ரல் 2011. (கொழும்பு 6: குமரன் புத்தக இல்லம், 39, 36ஆவது ஒழுங்கை).

128 பக்கம், விலை: ரூபா 200., அளவு: 21×14.5 சமீ., ISSN: 1391-7269.

கொழும்பு, சமூக விஞ்ஞானிகள் சங்கத்தின் ஆய்வேடாக ஜனவரி 2002 முதல் வருடமிருமுறை வெளிவந்த ‘பிரவாதம்’ இதழ் சிலகாலம் தடைப்பட்டிருந்து மீண்டும் 2005இல் நான்காவது இதழாக வெளிவந்தது. மீண்டும் ஆறு ஆண்டு இடைவேளையின் பின்னர் ஏப்ரல் 2011 முதல் தொடரும் இவ்விதழின் ஐந்தாவது இதழ் இது. ஆசிரியர் குழுவில் எம்.ஏ.நு‡மான், செல்வி திருச்சந்திரன், என். சண்முகரத்தினம், சித்திரலேகா மௌனகுரு ஆகியோர் பணியாற்றினர். வரலாறும் வரலாறு எழுத்தியலும் (க.சண்முகலிங்கம்), வரலாற்றின் உருவாக்கத்தில் சமூகமும் தனிநபரும் (ஈ.எச்.கார்), வரலாற்று ஆசிரியரும் வரலாற்று ஆதாரங்களும்: ஈ.எச். கார் நோக்கில் அனுபவவாதமும் அகவாதமும் (க.சண்முகலிங்கம்), சமூக வரலாறும் வரலாற்றில் தனிநபரின் வகிபாகமும் (ரிச்சர்ட் ஜே.இவன்ஸ்), வரலாறு என்றால் என்ன? (ஆ.இரா.வேங்கடாசலபதி), வரலாறுகளும் அடையாளங்களும் (ரொமிலா தாப்பர்), முதிர்ச்சியுறாத கிளர்ச்சியாளர்கள் (குமாரி ஜெயவர்த்தன), இந்திய நிலமானிய முறை (ஆர்.எஸ்.சர்மா), நூல் அறிமுகம் (சனங்களும் வரலாறும், Early Historic Tamil Nadu), அஞ்சலி: பேராசிரியர் லெஸ்லி குணவர்த்தன ஆகிய ஆக்கங்கள் இவ்விதழில் இடம்பெற்றுள்ளன. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 51623).

ஏனைய பதிவுகள்

14276 கற்றுக்கொண்ட பாடங்கள் மற்றும் நல்லிணக்க ஆணைக்குழுவின் அறிக்கை.

சித்ரா றஞ்சன் த சில்வா (விசாரணை ஆணைக்குழுவின் தலைவர்). கொழும்பு: கற்றுக்கொண்ட பாடங்கள் மற்றும் நல்லிணக்க விசாரணை ஆணைக்குழு, 1வது பதிப்பு, நவம்பர் 2011. (பாதுக்க: அரசாங்க அச்சகக் கூட்டுத்தாபனம், பானலுவ). xx, 433

14527 எங்கள் காடு: சிறுவர் நாடகம்.

அகளங்கன் (இயற்பெயர்: நா.தர்மராஜா). கொழும்பு 6: இலக்கியன் வெளியீட்டகம், குமரன் புத்தக இல்லம், 39, 36ஆவது ஒழுங்கை, 1வது பதிப்பு, ஏப்ரல் 2018. (கொழும்பு 6: குமரன் புத்தக இல்லம், 39, 36ஆவது ஒழுங்கை).

12767 – மத்திய மாகாண தமிழ் சாகித்திய விழா 2000 சிறப்பு மலர்.

சாரல்நாடன் (இதழாசிரியர்). கண்டி: மத்திய மாகாண கல்வி (தமிழ்) கைத்தொழில் கால்நடை அபிவிருத்தி உணவு வர்த்தகம் வாணிப சுற்றுலாத்துறை இந்துக் கலாசார அமைச்சு, 1வது பதிப்பு, 2000. (கொழும்பு 13: யுனி ஆர்ட்ஸ், 48டீ,