12209 – பிரவாதம் இதழ்எண் 6: ஜுலை 2011.

க.சண்முகலிங்கம் (ஆசிரியர்). கொழும்பு 5: சமூக விஞ்ஞானிகள் சங்கம், 12, சுலைமான் ரெறஸ், 1வது பதிப்பு, ஜனவரி 2012. (கொழும்பு 6: குமரன் புத்தக இல்லம், 39, 36ஆவது ஒழுங்கை).

v, 120 பக்கம், விலை: ரூபா 200., அளவு: 21.5×14.5 சமீ., ISSN: 1391-7269.

பிரவாதம் ஆறாவது இதழின் கட்டுரைகளாக ‘ஆராய்ச்சி முறையியல்’ (ஜெயதேவ உயன்கொட), ‘சமூக விஞ்ஞான ஆராய்ச்சி முறையியல்: நேர்க்காட்சிவாதமும், மக்ஸ்வெபரின் விளக்கமுறைச் சமூகவியலும்’ (க.சண்முகலிங்கம்), ‘விஞ்ஞானத்தின் மெய்யியல்: கால் பொப்பரும் தோமஸ் கூனும்’ (சோ.கிருஷ்ணராஜா), ‘பூர்வகாலத் தமிழ்நாட்டில் அரசமைப்பு உருவாக்கம்’ (கா.சிவத்தம்பி), ‘உயிர்ப்பு நிலை: பேராசிரியர் சிவத்தம்பி கண்டறிந்த தமிழ்க் கல்வி’ (வீ.அரசு), ‘நூல் அறிமுகம் Writing Research Proposals in the Social Sciences and Humanities’, ‘அஞ்சலி -பேராசிரியர் கார்த்திகேசு சிவத்தம்பி’ ஆகிய ஆக்கங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. இவ்விதழின் ஆசிரியர் குழுவில் எம்.ஏ.நு‡மான், செல்வி திருச்சந்திரன், என்.சண்முகரத்தினம், சித்திரலேகா மௌனகுரு ஆகியோர் பணியாற்றியுள்ளனர். (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 51630).

ஏனைய பதிவுகள்

Greatest Totally free Spins Zero

Posts Better Casinos on the internet Having twenty-five 100 percent free Spins 100 percent free Spin Selector! Play for A real income During the 777

Usa Web based casinos

Articles State Gambling Teams Inside the European countries Mobile Baccarat You have access to him or her due to websites and you will software –