12243 – ஆரம்ப பொருளியல்.

அ.விசுவநாதன். யாழ்ப்பாணம்: ஸ்ரீலங்கா புத்தகசாலை, காங்கேசன்துறை வீதி, 3வது பதிப்பு, 1976, 1வது பதிப்பு, 1966, 2வது பதிப்பு, 1972. (யாழ்ப்பாணம்: ஸ்ரீலங்கா அச்சகம்).

(8), 391 பக்கம், அட்டவணைகள், விலை: ரூபா 10.00, அளவு: 21X14 சமீ.

ஆறு பகுதிகளைக் கொண்டமைந்துள்ள இந்நூலில் பகுதி 1இல் ஆரம்ப உரையாக, உற்பத்தி, உற்பத்திக் காரணிகள் ஆகிய அத்தியாயங்களும், பகுதி 2இல் உற்பத்தி ஸ்தாபன அமைப்புகள், தொழில் தேர்ச்சி, உற்பத்தியின் அளவு ஆகிய அத்தியாயங்களும், பகுதி 3இல் சந்தைகள், அளிப்பும் கேள்வியும், எல்லை நிலைக் கோட்பாடு ஆகிய அத்தியாயங்களும், பகுதி 4இல் தேசிய வருமானம், பங்கீட்டுக் கோட்பாடு ஆகிய அத்தியாயங்களும், பகுதி 5இல் நாணயம் அல்லது பணம், வங்கித் தொழில்முறை, இலங்கை மகா வங்கி ஆகிய அத்தியாயங்களும், பகுதி 6இல் சர்வதேச வர்த்தகம், வெளிநாட்டு நாணயம், வேலையின்மையும் வர்த்தகச் சூழலும், அரசாங்க நிதி, பொருளாதாரத் திட்டம், மீட்சி வினாக்கள், கலைச்சொல் அகராதி ஆகிய அத்தியாயங்களுமாக மொத்தம் 21 அத்தியாயங்களில் பொருளியலின் அடிப்படைகள் விளக்கப்பட்டுள்ளன. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 24259).

ஏனைய பதிவுகள்

12572 – முதலாம் தொடர்புறு பாட வாசகம் 1: மேற்பிரிவு.

ஆ.வி.சோமசுந்தரம். யாழ்ப்பாணம்: ஆ.வி.சோமசுந்தரம், 6வது பதிப்பு, 1947, 1வது பதிப்பு, 1934. (யாழ்ப்பாணம்: க.வைத்தியலிங்கம், அதிபர், நாவலர் அச்சுக்கூடம்). 52 பக்கம், சித்திரங்கள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 20×13.5 சமீ. Correlative Lessons Book

14135 தாந்தாமலை மாட்சி: தாந்தாமலை ஸ்ரீ முருகன் ஆலய மலைப்பிள்ளையார் கோயில் குடமுழுக்கு மலர்-2011.

பாலிப்போடி இன்பராஜா (பதிப்பாசிரியர்). மட்டக்களப்பு: தாந்தாமலை முருகன் ஆலய பிள்ளையார் கோயில் குடமுழுக்கு விழா மலர்க்குழு, கொக்கட்டிச்சோலை, 1வது பதிப்பு, ஜுலை 2011. (மட்டக்களப்பு: ஆதவன் அச்சகம், அரசடி). 215 பக்கம், 24 தகடுகள்,

14411 பேச்சு சிங்களம்: அரசகரும மொழிகள் தேர்ச்சி-மேலதிக வாசிப்பு நூல்.

ஜே.பீ. திசாநாயக்க. கொழும்பு: அரசகரும மொழிகள் திணைக்களம், தேசிய சகவாழ்வு, கலந்துரையாடல் மற்றும் அரசகரும மொழிகள் அமைச்சு, பாஷா மந்திரய, 341/7, கோட்டே வீதி, ராஜகிரிய, 1வது பதிப்பு, 2017. (நுகேகொட: இமாஷி அச்சகம்,

13005 திருக்குறள் பற்றிய இலங்கையர் முயற்சிகள்.

தொகுப்பாசிரியர் குழு. யாழ்ப்பாணம்: பண்பாட்டலுவல்கள் திணைக்களம்இ கல்விஇ பண்பாட்டலுவல்கள்இ விளையாட்டுத்துறை மற்றும் இளைஞர் விவகார அமைச்சுஇ வடக்கு மாகாணம்இ செம்மணி வீதிஇ நல்லூர்இ 1வது பதிப்புஇ 2019. (யாழ்ப்பாணம்: எவகிறீன் அச்சகம்இ இல. 693இ

12491 – பயிலுனன்: பயிற்சி ஆசிரியர் நினைவுமலர் 1991-1993.

மலர்க் குழு. கொழும்பு 12: தொலைக்கல்வி மத்திய நிலையம் (201), பாத்திமா முஸ்லிம் மகளிர் மகா வித்தியாலயம், 1வது பதிப்பு, 1993. (கொழும்பு 2: டெக்னிக்கல் பிரின்டர்ஸ், 66, வக்சோல் வீதி). (132) பக்கம்,