12248 – பொருளாதார வளர்ச்சிக் கட்டங்கள்: பொதுவுடைமைவாதச் சார்பற்ற ஒரு பனுவல்.

W.W.றொஸ்ரோ (ஆங்கில மூலம்), திருமதி இரத்தினம் நவரத்தினம் (தமிழாக்கம்). கொழும்பு 3: இலங்கை கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம், 1வது பதிப்பு, 1976. (கொழும்பு: இலங்கை அரசாங்க அச்சகம்).

xii, 211 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 21X14 சமீ.

அமெரிக்காவின் மசச்சுஸற்ஸ் மாநிலத் தொழில்நுட்பக் கழகத்தின் பொருளாதார வரலாற்றுப் பேராசிரியரான W.W.Rostow அவர்களால் எழுதப்பெற்று லண்டன் Cambridge University Press நிறுவனத்தால் வெளியிடப்பெற்ற The Stages of Economic Growth என்ற நூலின் தமிழாக்கம் இது. இந்நூலின் தொடக்க அத்தியாயங்களில் பொருளாதார வளர்ச்சியின் பல்வேறு கட்டங்கள் பகுத்தாய்வு செய்யப்பட்டுள்ளன. பரம்பரைச் சமூகம், முன்னிலைமைக் காலம், வளர்ச்சியின் ஆரம்பம், முதிர்ச்சி, பெருவாரி நுகர்வுக் காலம் என முறையே வருகின்ற இவ்வைம்பெருங் கட்டங்களையும் பின்னர் ஆசிரியர் விரித்தும் விளக்கியும் எழுதியிருக்கிறார். பொதுவாக எல்லா நாடுகளுக்கும் பொருந்தத் தக்கவாறு, இற்றைக்காலப் பொருளாதார வரலாற்றை ஆதாரமாகக் கொண்டு, பொருளாதார வளர்ச்சியைப் படிமுறையாக ஆராய்கின்ற நூல் இது. முன்னுரை, வளர்ச்சியின் ஐந்து கட்டங்கள், ஆரம்பத்திற்கு வேண்டிய முன்னிலைமைகள், ஆரம்பம், முதிர்ச்சியை நோக்கி முன்னேறுதல், பெருவாரி நுகர்வுக் காலம், ருஷியாவிலும் அமெரிக்காவிலும் வளர்ச்சிமுறை, வளர்ச்சிக் கட்டங்களும் ஆக்கிரமிப்பும், வளர்ச்சிக் கட்டங்களும் சமாதானப் பிரச்சினையும், மார்க்சியமும் பொதுவுடைமைவாதமும் வளர்ச்சிக் கட்டங்களும் ஆகிய பத்து இயல்களில் இந்நூல் எழுதப்பட்டுள்ளது. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 35079).

ஏனைய பதிவுகள்

14545 கம்பராமாயணம் யுத்தகாண்டம் -கும்பகருணன் வதைப்படலம் (முதல் 170 செய்யுள்கள்).

பா.பரமேசுவரி (உரையாசிரியர்). கொழும்பு: கொழும்பு அப்போத்திக்கரிஸ் கம்பெனி லிமிற்றெட், குமார வீதி, கோட்டை, 1வது பதிப்பு, பெப்ரவரி 1956. (கொழும்பு: அப்போத்திக்கரிஸ் கம்பெனி லிமிட்டெட், குமார வீதி, கோட்டை). (2), 152 பக்கம், விலை:

12284 – இளைஞர் சாரணீயம்.

கில்வெல்-பேடன் பவெல் பிரபு (ஆங்கில மூலம்), தெல்லியூர் செ.நடராசா (தமிழாக்கம்). கொழும்பு 6: குமரன் புத்தக இல்லம், 39, 36ஆவது ஒழுங்கை, 2வது பதிப்பு 2017, 1வது பதிப்பு, கார்த்திகை 1952. (கொழும்பு 6:

14088 ஈழத்து இந்துக் கோயில்கள்: ஆய்வரங்கச் சிறப்பு மலர் 2019.

ஏ.அனுசாந்தன், தேவகுமாரி ஹரன் (தொகுப்பாசிரியர்கள்). கொழும்பு 4: இந்து சமய கலாசார அலுவல்கள் திணைக்களம், 248, 1/1 காலி வீதி, 1வது பதிப்பு, 2019. (கொழும்பு 6: குமரன் புத்தக இல்லம், இல. 39,

14181 ஆரையம்பதியும் ஆலயங்களும்.

பதியூரான் ச.ஜெயந்தன். ஆரையம்பதி: சந்திரசேகரம் ஜெயந்தன், இராஜதுரைக் கிராமம், 1வது பதிப்பு, 2009. (மட்டக்களப்பு: வணசிங்க அச்சகம், 126/1, திருமலை வீதி). 52 பக்கம், புகைப்படங்கள், விலை: ரூபா 200., அளவு: 21×15 சமீ.மட்டக்களப்பின்

12456 – உடுப்பிட்டி மகளிர் கல்லூரி 125ஆவது ஆண்டு விழா மலர் 1868-1993.

ச.வேலுப்பிள்ளை (மலராசிரியர்). பருத்தித்துறை: உடுப்பிட்டி மகளிர் கல்லூரி,உடுப்பிட்டி, 1வது பதிப்பு, மே 1995. (பருத்தித்துறை: குமார் அச்சகம்). (38), 138 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 27.5×22 சமீ. 1993ஆம் ஆண்டு மே மாதம்

14294 இலங்கை மத்திய வங்கி: பொருளாதார அளவீடு 1991இன் முதலரைப் பகுதி.

இலங்கை மத்திய வங்கி. கொழும்பு 1: நாணயச் சபை, இலங்கை மத்திய வங்கி, தபால் பெட்டி இலக்கம் 590, 1வது பதிப்பு, 1991. (கொழும்பு 14: ஸ்டார்லைன் பிரின்டர்ஸ், 213, கிரான்ட்பாஸ் வீதி). (4),