12260 – நீதிமுரசு 1989.

இதழாசிரியர் குழு. கொழும்பு 12: இலங்கை சட்டக் கல்லூரி தமிழ் மன்றம், 244, ஹல்ஸ்ரொப் வீதி, 1வது பதிப்பு, டிசம்பர் 1989. (கொழும்பு 12: குமரன் அச்சகம், 201 டாம் வீதி).

138 பக்கம், புகைப்படங்கள், தகடுகள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 24.5×18.5 சமீ.

இலங்கைச் சட்டக் கல்லூரியின் சட்ட மாணவர் தமிழ் மன்றத்தின் 1989ஆம் ஆண்டுக்கான ஆண்டு மலர் பல்வேறு தமிழ் ஆங்கிலக் கட்டுரைகளுடன் வெளிவந்துள்ளது. தேசவளமைச் சட்டத்தின் ஏற்புடைமை (நா.செல்வக்குமாரன்), ஒத்த நிகழ்வுகள் சான்று-ஒரு பார்வை (செ.சதானந்தன்), தேடிய தேட்டம் அதன் ஒன்றிணைப்பு முறையிலிருந்து தனிப்பட்ட ஆதன முறைக்கு மாற்றம் (நாகேந்திரா), கலாநிதி மௌனகுருவுடன் நேர்காணல் (செல்வி. லிங்கேஸ்வரி காசிப்பிள்ளை), சட்டத்தின் முன் யாவரும் சமம் (ஆ.ஜெகசோதி), வழக்காற்றுத் திருமணம் நடைமுறையிலுள்ள திருமண பதிவுக் கட்டளைச் சட்டத்தினை புறத்தொகுக்கு கின்றதா? முஸ்லிம் சட்டமும் வாரிசுச் சொத்துப் பகிர்ந்தளிப்பும் (எம்.லாபிர் தாஹிர்), Absolute Liability (Ryaland vs Fletcher) கோட்பாட்டின் விருத்தியும் இலங்கை வழக்குகளில் அதன் தாக்கமும் (எம்.எஸ்.எம்.கமில்), அரசியலமைப்புக்கான 13ஆவது 16ஆவது திருத்தங்களும் மொழிகளும் (வி.புவிகரன்), இஸ்லாமிய சான்றுச் சட்டம் (என்.எம்.எம்.பிஷ்ருல் அமீன்), இலங்கையின் நரம்புமண்டல தாக்கத்தால் பாதிக்கப்படுபவர்களுக்கான நியதிச் சட்டப் பாதுகாப்பினை அறிமுகப்படுத்தல் அவசியமா?, புலமைச் சொத்துச் சட்டமும் நேர்மையற்ற போட்டியும் (மனோ இராமநாதன்) ஆகிய முக்கியமான கட்டுரைகள் இவ்விதழில் இடம்பெற்றுள்ளன. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வை யிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 10194).

ஏனைய பதிவுகள்

12342 – இந்துவின் தமிழ்த் தீபம் (தமிழ்ச் சுடரின் ஆண்டுச் சிறப்பிதழ்).

தனபாலசுந்தரம் தமிழமுதன், குணரட்ணம் லக்ஷ்மன் (இதழாசிரியர்கள்). கொழும்பு 4: பம்பலப்பிட்டி இந்துக் கல்லூரி, 1வது பதிப்பு, நவம்பர் 1997. (கொழும்பு 13: யுனி ஆர்ட்ஸ், 48B, புளுமெண்டால வீதி). 172 பக்கம், புகைப்படங்கள், விலை:

12355 – இளங்கதிர்: 26ஆவது ஆண்டு மலர் 1991/1992.

த.தவவதனி (இதழாசிரியர்). பேராதனை: தமிழ்ச்சங்கம், பேராதனைப் பல்கலைக்கழகம், 1வது பதிப்பு, 1992. (கண்டி: சென்ட்ரல் பிரின்டர்ஸ், 98, டி.எஸ்.சேனநாயக்க வீதி). XVI, 122 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 25*18.5 சமீ. இவ்விதழில் இலங்கைப்

14985 யாழ்ப்பாண நினைவுகள் பாகம் 3.

வேதநாயகம் தபேந்திரன். யாழ்ப்பாணம்: சிவகாமி பதிப்பகம், தேன் தமிழ், கைதடி வடக்கு, கைதடி, 1வது பதிப்பு, ஏப்ரல் 2016. (யாழ்ப்பாணம்: தேவி பிரின்டர்ஸ், 140/1, மானிப்பாய் வீதி). 209 பக்கம், விலை: ரூபா 390.,

14961 வடிவேல் ஐயா நினைவு மலர்: 05.12.2004.

மலர்க் குழு. திருக்கோணமலை: மலர் வெளியீட்டுக் குழு, பாக்கியபதி, 15, வித்தியாலயம் ஒழுங்கை, 1வது பதிப்பு, டிசம்பர் 2004. (திருக்கோணமலை: ஸ்ரீ கணேச அச்சகம், 28B புதிய சோனகத் தெரு). 107 பக்கம், தகடுகள்,

14764 கொலம்பசின் வரைபடங்கள்.

யோ.கர்ணன். சென்னை 600024: வடலி வெளியீடு, F-1, ஸ்ரீவாரி பிளாட்ஸ், 8A, அழகிரி நகர் 4வது குறுக்குத் தெரு, லட்சுமிபுரம், வடபழனி, 1வது பதிப்பு, டிசம்பர் 2013. (அச்சக விபரம் தரப்படவில்லை). 72 பக்கம்,

12123 – ஆச்சி நீ காளி.

வே.வரதசுந்தரம். கொழும்பு 6: சிவகாமி அம்மாள் பப்ளிக்கேஷன்ஸ், 25, 36ஆவது ஒழுங்கை, 1வது பதிப்பு, ஜனவரி 2004. (திருக்கோணமலை: உதயன் பதிப்பகம்). viii, 28 பக்கம், புகைப்படத் தகடு, விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 17×12