12267 – இலங்கைக்கான ஜனநாயக அரசியல் கட்டமைப்பு.

அரசயாப்பு சீர்திருத்த இயக்கம். கொழும்பு 3: அரசயாப்பு சீர்திருத்த இயக்கம், 18/2 அலோய் சாலை, 1வது பதிப்பு, பெப்ரவரி 1995. (அச்சக விபரம் தரப்படவில்லை).

v, 16 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 21×14.5 சமீ.

இலங்கையின் அரசியலானது, கடந்த ஒரு தசாப்தத்திற்கும் மேலாக மிகவும் நெருக்கடிகள் நிறைந்துள்ளதாகவே காணப்படுகின்றது. எமது அரசியல் கட்டமைப்பில் பாரிய மாற்றங்களை மேற்கொள்வதன் மூலமே இந்த நெருக்கடி களைத் தீர்த்துவைக்க இயலும். இனவாத பிரச்சினையைத் தீர்க்கத் தவறியமை, அரசியல் வன்முறைகள் தொடர்ந்தும் பிரயோகிக்கப்பட்டமை, நாட்டிலுள்ள ஜனநாயக நிறுவனங்களும், ஜனநாயக நடைமுறைகளும் பலவீனப்பட்டமை, அரசினது சர்வாதிகாரப் போக்குகள் போன்ற நிலைமைகள் என்பன எமது ஜனநாயக அரசியல் கட்டமைப்பில் காணப்படுகின்ற குறைபாடுகளையும் ஜனநாக நடைமுறைகளைப் பலப்படுத்துவதற்கு விடுக்கப்படுகின்ற புதிய கோரிக்கைகளை ஏற்றுக்கொள்வதில் உள்ள இயலாத் தன்மையையும் மிகத் தெளிவாகக் காண்பிக்கின்றன. இந்நிலைமையை அடிப்படையாக வைத்து அரசியல் யாப்பு சீர்திருத்த இயக்கம் புதிய அரசியல் கட்டமைப்பு தொடர்பாகத் தன் அவதானிப்பு களையும் கருத்துக்களையும் இந்நூலில் முன்வைத்துள்ளது. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 852/25489. நூலகம் நிறுவன இணையத்தள நூலகத்தின் சேர்க்கை இலக்கம் 014033).

ஏனைய பதிவுகள்

14409 தமிழ்-சிங்கள அகராதி: இரண்டாம் மொழி.

தேசிய கல்வி நிறுவகம். மஹரகம: தொலைக்கல்வித் துறை, தேசிய கல்வி நிறுவகம், 1வது பதிப்பு, 2019. (கொழும்பு: Smart Print Solutions Centre 230/15, கம்மல வீதி, கிரிவத்துடுவ, ஹோமாகம). xi, 252 பக்கம்,

14161 புளியம்பொக்கணை நாகதம்பிரான் கோவில் ஆண்டுற்சவ மலர் 1971.

மலர்க்குழு. கண்டாவளை: புளியம்பொக்கணை நாகதம்பிரான் கோவில், புளியம்பொக்கணை, 1வது பதிப்பு, 1971. (யாழ்ப்பாணம்: விவேகானந்த அச்சகம்). (110) பக்கம், புகைப்படங்கள், தகடுகள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 25×19 சமீ. இச்சிறப்பு மலரில் வாழ்த்துக்கள், ஆசியுரைகளையடுத்து,

12898 – பண்டிதர் ம.வே.திருஞானசம்பந்தப்பிள்ளை.

ம.பா.மகாலிங்கசிவம். கொழும்பு 6: கொழும்புத் தமிழ்ச்சங்கம், 7, 57வது ஒழுங்கை, 1வது பதிப்பு, ஒக்டோபர் 2007. (அச்சக விபரம் தரப்படவில்லை). (8), 68 பக்கம், விலை: ரூபா 100., அளவு: 22 x 15

13014 புதுசு: புதுசு இதழ்களின் முழுத் தொகுப்பு 1980-1987.

அ.இரவி, பா.பாலசூரியன், இளவாலை விஜயேந்திரன், நா.சபேசன். நோர்வே: புதுசுகள் வெளியீடு, Vestlisvingen 90, 0969, Oslo, 1வது பதிப்பு, ஜுலை 2017. (நெல்லியடி: பரணீ அச்சகம்).xvi, 506 பக்கம், விலை: ரூபா 1200., அளவு:

14352 கற்க கசடற: அமரர் ஆறுமுகம் தில்லைநாதன் நினைவுமலர்.

தில்லைநாதன் கோபிநாத். கொழும்பு 13: தில்லைநாதன் கோபிநாத், 90/3, புதுச்செட்டித் தெரு, 1வது பதிப்பு, நவம்பர் 2011. (அச்சக விபரம் தரப்படவில்லை). 56 பக்கம், புகைப்படம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 21×14 சமீ. அமரர்