12283 – காப்புறுதி: பூட்கையும் செயற்பாடும்.

லாம்ஸன் வீரசேகர (சிங்கள மூலம்), த.கனகரத்தினம் (தமிழாக்கம்). கொழும்பு 2: அரசாங்க அச்சகக் கூட்டுத்தாபன வெளியீடு, பானலுவ, பாதுக்கை, 1வது பதிப்பு, 1994. (கொழும்பு 2: அரசாங்க அச்சகக் கூட்டுத்தாபனம், பானலுவ, பாதுக்கை).

xi, 171 பக்கம், விலை: ரூபா 100., அளவு: 21X14 சமீ., ISBN: 955-610-112-8.

இன்றைய பொருளாதார உலகம், காப்புறுதி அறிமுகம், காப்புறுதி வகைகள், காப்புறுதிப் பூட்கை, காப்புறுதி முன்மொழிவுப்(பிரேரணை) பத்திரமும் உறுதியும், கடற் காப்புறுதி, ஆயுட் காப்புறுதி, தீக் காப்புறுதி, எதிர்பாராத விபத்துப் பொறுப்பு பல்வேறு பாதுகாப்பு வகைகள், மீள் காப்புறுதி, இலங்கைக் காப்புறுதி வணிகச் சந்தையின் வரலாறு, சொற்களஞ்சியம் ஆகிய தலைப்புகளில் காப்புறுதித் திட்டம் பற்றிய இந்நூல் எழுதப்பட்டுள்ளது. 105ஆவது அரசாங்க அச்சகக் கூட்டுத்தாபன வெளியீடாக இந்நூல் வெளிவந்துள்ளது. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 14738).

ஏனைய பதிவுகள்

12153 – திருவெம்பாவை-திருவம்மானை: மூலமும் உரையும்.

தமிழவேள் க.இ.கந்தசாமி (உரையாசிரியர்). கொழும்பு 6: விஜயலட்சுமி புத்தகசாலை, 248, காலி வீதி வெள்ளவத்தை, 1வது பதிப்பு, ஆண்டு விபரம் தரப்படவில்லை. (கொழும்பு 12: குமரன் அச்சகம், 201, டாம் வீதி). 50 பக்கம்,

14393 பேரும் ஊரும்: இடப்பெயர் ஆய்வு.

ஞா.ஜெகநாதன். வவுனியா: ஞானப்பிரகாசம் ஜெகநாதன், இல. 97, 2ஆம் கட்டை, மன்னார் வீதி, நெளுக்குளம், 1வது பதிப்பு, 2019. (வவுனியா: வாணி கணனிப் பதிப்பகம், இல. 85, கந்தசுவாமி கோவில் வீதி). ஒii, 245

Greatest Ports Websites In may 2024

Posts Making In initial deposit From the Real money Casinos Neon Slot machine Our Honors To find the best Local casino Programs Finest Casinos Offering