12288 – இலங்கையில் 8ஆம் 10ஆந்தர மாணவரின் அடைவு பற்றிய தேசிய கணிப்பீடு: தேசிய அறிக்கை.

லால் பெரேரா, சுவர்ணா விஜயதுங்க, ஏ.ஏ.நவரட்ண, எம்.கருணாநிதி. கொழும்பு 3: தேசிய கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் மதிப்பீட்டு நிலையம், NEREC, கல்விப் பீடம், கொழும்புப் பல்கலைக்கழகம், 1வது பதிப்பு, ஏப்ரல் 2007. (அச்சக விபரம் தரப்படவில்லை).

xxv, 209 பக்கம், அட்டவணைகள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 30×21 சமீ., ISBN: 978-955-1187-16-3.

உலக வங்கியின் நிதியுதவியுடன் கல்வி அமைச்சுக்காக கொழும்புப் பல்கலைக்கழக கல்விப்பீடம் இவ்வாய்வினை மேற்கொண்டிருந்தது. ஆய்வின் பின்னணியும் முறையியலும் என்ற முதலாவது பகுதியில் பின்னணி, முறையியல் ஆகியவையும், கற்றல் அடைவுகளின் கோலங்களும் செல்நெறிகளும் என்ற இரண்டாம் பகுதியில் தேசிய, மாகாண, மாவட்ட மட்டங்களில் மாணவர்களின் பெறுபேறுகள் தனித்தனி இயல்களிலும் அறிக்கையிடப்பட்டுள்ளன. மூன்றாவது பகுதியான கற்றல் அடைவுகளில் செல்வாக்குச் செலுத்தும் பின்னணிக் காரணிகளாக பாடசாலைப் பின்னணியும் கற்றல் அடைவும், வீட்டுப் பின்னணியும் கற்றல் அடைவும், மாணவர் பின்னணியும் கற்றல் அடைவும், வலயக்கல்வி அலுவலகப் பின்னணியும் கற்றல் அடைவும், கற்றல் அடைவில் செல்வாக்குச் செலுத்தும் சில ஏனைய மாறிகள் ஆகிய ஐந்து பிரிவுகளில் விரிவாக அறிக்கையிடப்பட்டுள்ளது. இறுதிப்பகுதியில் முடிவுகளும் விதந்துரைகளும் தரப்பட்டுள்ளன. பின்னிணைப்பில் சொற்களஞ்சியம், உசாத்துணை நூல்கள், மாதிரியில் இடம்பெற்ற பாடசாலைகள், ஹெனிவால்ட், கிரேய்க் ஆகியோரின் எண்ணக்கருச் சட்டகம், புள்ளிவிபர அட்டவணைகள் ஆகியன இடம்பெற்றுள்ளன. புள்ளிவிபர அட்டவணைகளில் மூன்று பாடங்களில் மதிப்பெண் பரம்பல்-மாகாண அடிப்படை, மூன்று பாடங் களில் நாடளாவிய சராசரிப் பெறுமானத்தின் வேறுபாடுகள், கற்றல் அடைவுகளில் செல்வாக்குச் செலுத்தும் காரணிகள் பற்றிய வரைபடம், 8, 10ஆம் தரங்களுக்குரிய கலைத்திட்டச் சாதனங்களுக்குரிய ஆசிரியரின் பதிற்குறிகள் ஆகியன உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வை யிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 57261).

ஏனைய பதிவுகள்

14003 இலகு தமிழில் HTML.

வே.நவமோகன் (புனைபெயர்: கணினிப்பித்தன்). தெகிவளை: வெப் இன்டர்நெஷனல், இல. 7/3, ரூபன் பீரிஸ் மாவத்தை, களுபோவில, 1வது பதிப்பு, ஒக்டோபர் 2001. (தெகிவளை: காயத்திரி பதிப்பகம்,). 68 பக்கம், விளக்கப்படங்கள், விலை: ரூபா 100.,

14570 இப்படிக்கு தங்கை: புனர்வாழ்வு காலத்தின் உண்மைப் பதிவு-2010.

வெற்றிச்செல்வி (இயற்பெயர்: வேலு சந்திரகலா). மன்னார்: வேலு சந்திரகலா, 1வது பதிப்பு, மார்ச் 2017. (யாழ்ப்பாணம்: அன்றா பிறிண்டேர்ஸ், இல. 379, கஸ்தூரியார் வீதி). 32 பக்கம், விலை: ரூபா 200., அளவு: 16×10.5

14240 ஸ்ரீ நாராயணன் தோத்திரம்: கெருட பத்து.

ந.மா.கேதாரம்பிள்ளை (பதிப்பாசிரியர்). மட்டக்களப்பு: ந.மா.கேதாரம்பிள்ளை, முதலைக்குடா, கொக்கட்டிச்சோலை, பதிப்பு ஆண்டு விபரம் தரப்படவில்லை. (மட்டக்களப்பு: ஜெஸ்கொம் அச்சகம்). (8) பக்கம், விலை: ரூபா 25.00, அளவு: 21×15 சமீ. இந்நூலில் எட்டுவரிகள் கொண்ட 16

14395 இனிக்கும் இல்லறம்.

வெற்றிவேல் விநாயகமூர்த்தி. சென்னை 600 017: மணிமேகலைப் பிரசுரம்இ தபால் பெட்டி எண் 1447இ 7(ப.எண் 4)இ தணிகாசலம் சாலைஇ தியாகராய நகர்இ 1வது பதிப்புஇ 2005. (சென்னை 94: ஸ்கிரிப்ட் ஆஃப்செட்). ஒiஎஇ

14301 இலங்கை கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் ஆறாவது தேசிய மாநாட்டின் உத்தேச அறிக்கை.

இலங்கை கம்யூனிஸ்ட் கட்சி. கொழும்பு: இலங்கை கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, 1வது பதிப்பு, ஒக்டோபர் 1960. (கொழும்பு: லங்கா பிரஸ், பொரளை). 74 பக்கம், விலை: 25 சதம், அளவு: 22×13.5 சமீ. 1960 ஒக்டோபர்