12290 – இலங்கையிற் கல்வி: கி.மு.ஆறாம் நூற்றாண்டு முதல் இற்றை வரை: நூற்றாண்டுவிழா மலர் (பகுதி 1).

நூற்றாண்டு விழா மலர்க் குழு. கொழும்பு: இலங்கை கல்வி கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சு, 1வது பதிப்பு, 1969. (கொழும்பு: அரசாங்க அச்சகப் பகுதி).

lxxxvi 405 பக்கம், வரைபடங்கள், விலை: ரூபா 525., அளவு: 25.5×20 சமீ

இலங்கையின் கல்வி அமைச்சராக I.M.R.A.ஈரியகொல்ல பணியாற்றிய காலகட்டத்தில் இலங்கையின் கல்வி நூற்றாண்டு விழா கொண்டாடப்பட்டது. அவ்வேளையில் மூன்று பகுதிகளாகப் பிரித்து வெளியிடப்பட்ட நூற்றாண்டு மலரின் முதற் பகுதியே இந்நூலாகும். இந்நூலில் பண்டைக்காலம் (அத்தியாயம் 1-14), இடைக்காலம் (அத்தியாயம் 15-25), போத்துக்கேயர் ஒல்லாந்தர் ஆட்சியிற் கல்வி (அத்தியாயம் 26-30) ஆகிய மூன்று பிரிவுகளின்கீழ் 30 தனித்தனி அத்தியாயங்கள் பல்வேறு கல்வியியலாளர்களால் எழுதித் தொகுக்கப்பெற்றுள்ளன. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 31805).

ஏனைய பதிவுகள்

12060 – வழிபாடு.

ப.கணபதிப்பிள்ளை. யாழ்ப்பாணம்: அமரர் பண்டிதர் ப.கணபதிப்பிள்ளை நினைவுமலர்க் குழு, 1வது பதிப்பு, பெப்ரவரி 2003. (யாழ்ப்பாணம்: திருவள்ளுவர் ஓப்செட் பிரின்டிங், நல்லூர்). vi, 28 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 22×14.5 சமீ. தாம்

12819 – உள்ளமென்னும் மாளிகையில்.

குகனேந்திரன். யாழ்ப்பாணம்: நிலா மலர் வெளியீடு, காங்கேசன்துறை சாலை, கொக்குவில், 1வது பதிப்பு, வைகாசி 2002. (யாழ்ப்பாணம்: ஷாமளி அச்சகம்). (4), 203 பக்கம், விலை: ரூபா 95.00, அளவு: 16.5 x 12.5

Zagraj W Legalnym Kasyno Online

Nie posiada się co dziwić — w krańcu ich specyfika zezwala na zwyczajne zwiększanie możliwości do wygrywania pieniędzy. Gracz bawi się przy wyznaczonej grze/grach i

12888 – எம்மவர்கள்: மறக்கப்படமுடியாத ஆளுமைகள்.

த.கலாமணி. அல்வாய்: ஜீவநதி வெளியீடு, கலை அகம், அல்வாய் வடமேற்கு, 1வது பதிப்பு, மார்கழி 2016. (பருத்தித்துறை: பரணி அச்சகம், நெல்லியடி). 76 பக்கம், விலை: ரூபா 200., அளவு: 20.5 x 14.5

12386 – சிந்தனை: மலர் 1 இதழ் 2 (ஜுலை 1967).

கா.இந்திரபாலா (பதிப்பாசிரியர்). பேராதனை: சிந்தனை வெளியீடுகள், பேராதனைக் கலைக் கல்விக் கழகம், 1வது பதிப்பு, ஜுலை 1967. (கண்டி: செய்தி அச்சகம், 241, கொழும்பு வீதி). (4), 58 பக்கம், அட்டவணைகள், விலை: ரூபா