12319 – சனத்தொகையும் குடும்ப வாழ்க்கைக் கல்வியும்: ஆசிரியர் ஆலோசகர்களுக்கான கைந்நூல்.

K.T.கனகரத்தினம் (பதிப்பாசிரியர்). மஹரகம: சனத்தொகையும் குடும்ப வாழ்க்கைக் கல்விக்கான செயற்றிட்ட வெளியீடு, தேசிய கல்வி நிறுவகம், 1வது பதிப்பு, ஆண்டு விபரம் தரப்படவில்லை. (கொழும்பு: ஏ.ஜே.பிரின்ட்ஸ், 44, புகையிரத நிலைய வீதி, தெகிவளை).

80 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 24×19 சமீ.

ஐக்கிய நாடுகளின் ஆதரவுடன் சனத்தொகை நிதியத்தின் அனுசரணையுடன் இந்நூல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. சனத்தொகைப் பரம்பலியல் (அடிப்படை எண்ணக்கரு, சனத்தொகை வேறுபாடு, சனத்தொகையும் வாழ்க்கை நலன்களும், குடும்ப அலகு, பொறுப்புள்ள பெற்றோர்கள், கட்டிளமைப் பருவம்), பாடவிடய ஒன்றிணைப்பு (பாடவிடயங்கள் சமூகக் கல்வி, விஞ்ஞானம், சுகாதாரம்), இனப் பெருக்க சுகாதாரம் கற்பிக்க உபயோகிக்கக்கூடிய உருக்கள், சனத்தொகை குடும்ப வாழ்க்கை கல்விச் செயலமர்வுகளில் பாடசாலை நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய செயற்பாடுகள், மதிப்பீடு (வரலாறும் சமூகக் கல்வியும், விஞ்ஞானம்), பிரதேச ரீதியான செயலமர்வுகளில் கவனிக்கப்படவேண்டியவை, பாடத்திட்டம் ஆகிய ஏழு பிரிவுகளில் இந்நூல் எழுதப்பட்டுள்ளது. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 39140).

ஏனைய பதிவுகள்

$40no Look At This Deposit Bonus

Content Do you know the Grabs Away from First Deposit Local casino Bonuses? Extra Gambling enterprises 2023 Funclub Casino Simple tips to Operate The fresh

12486 – தமிழருவி 2002-2003: கலைவிழாச் சிறப்பிதழ்

ந.கௌதீபன்,பே.சோமேசன், பா. பத்மசீலன் (இதழாசிரியர்கள்). மொரட்டுவை: தமிழ் இலக்கிய மன்றம், மொரட்டுவை பல்கலைக்கழகம், 1வது பதிப்பு, 2003. (களுபோவில: டெக்னோ பிரின்ட், இல. 6, ஜெயவர்த்தன அவென்யூ, தெகிவளை). (146) பக்கம், புகைப்படங்கள், விலை:

12027 – கர்மயோகம்.

மு.ஞானப்பிரகாசம். சுன்னாகம்: வட-இலங்கைத் தமிழ்நூற் பதிப்பகம், 1வது பதிப்பு, 1968.(சுன்னாகம்: திருமகள் அழுத்தகம்). xvi, 144 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 18×12.5 சமீ. தத்துவக் கல்வியை தாமாகவே படித்துணர முன்வரும் மாணவர்களுக்காக முக்குணங்கள்,

Casino Put and you may Commission Steps

Blogs The new Mobile Gambling enterprises 2024 Mobile Gambling enterprise Bonuses Gambling establishment Programs Having Spend By the Cellular phone Solution There’s defense when it