12323 – தொலைக் கல்விப் பாடநெறிகள்: கைந்நூல்.

தொலைக் கல்வி நிறுவகம். கொழும்பு: தொலைக்கல்வி நிறுவகம், தேசியக் கல்வி நிறுவகம், 1வது பதிப்பு, 1990. (கொழும்பு: Pacific Press).

20 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 24×18 சமீ.

தொலைக்கல்வி ஆசிரியர் கல்விப் பாடநெறிகளைக் கற்கவுள்ள ஆசிரிய மாணவர்களக்காக இக்கைந்நூல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அறிமுகம், குறிக்கோள் களும் நோக்கங்களும், பாடநெறியின் தன்மை, பயிலுநர்களைப் பாடநெறிக்குச் சேர்த்துக் கொள்ளல், பாடநெறி உள்ளடக்கம், கற்றல் செயன்முறை, மதிப்பீடுஆகிய எட்டு அத்தியாயங்களில் இந்நூல் எழுதப்பட்டுள்ளது. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 14290).

ஏனைய பதிவுகள்

12738 – கம்பராமாயணம் : அயோத்திய காண்டம் : சூழ்ச்சி படலம் , கைகேசி சூழ்வினை படலம் .

இ.பரமேஸ்வரி, சோ.இளமுருகனார் (உரையாசிரியர்கள்). யாழ்ப்பாணம்: செ.யோ. இளையதம்பி, வனிதா அச்சகம், 43, 3ம் குறுக்குத்தெரு, 1வது பதிப்பு, மாசி 1964. (யாழ்ப்பாணம்: வனிதா அச்சகம், 43, 3ம் குறுக்குத்தெரு). 175 பக்கம், விலை: ரூபா

Busca Níqueis 25 Linhas Dado

Content É Realidade E Os Bônus Dependem Da Bandagem Criancice Conformidade Dia Ou Época? Cassinos Online Free1 At The Cabeleira Slot1 Outros Jogos Demanda No durante, que

14154 நல்லைக்குமரன் மலர் 2017.

நல்லையா விஜயசுந்தரம் (பதிப்பாசிரியர்). யாழ்ப்பாணம்: சைவசமய விவகாரக்குழு, யாழ்ப்பாண மாநகராட்சி மன்றம், 1வது பதிப்பு, 2017. (யாழ்ப்பாணம்: மதி கலர்ஸ், 15/2B, முருகேசர் ஒழுங்கை, நல்லூர்). xiஎ, 264+ (40) பக்கம், புகைப்படங்கள், தகடுகள்,