12456 – உடுப்பிட்டி மகளிர் கல்லூரி 125ஆவது ஆண்டு விழா மலர் 1868-1993.


ச.வேலுப்பிள்ளை (மலராசிரியர்). பருத்தித்துறை: உடுப்பிட்டி மகளிர் கல்லூரி,
உடுப்பிட்டி, 1வது பதிப்பு, மே 1995. (பருத்தித்துறை: குமார் அச்சகம்).


(38), 138 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 27.5×22 சமீ.

1993ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 7ஆம் திகதி தனது நூற்றிருபத்தைந்தாவது
அகவையைக் கொண்டாடியதை முன்னிட்டு உடுப்பிட்டி மகளிர் கல்லூரி
வெளியிட்டு வைத்திருந்த சிறப்பிதழ் இதுவாகும். போர்ச் சூழலில் தமது பழைய ஆவணங்களையும் கட்டிடங்களையும் பெருமளவில் இழந்துவிட்டிருந்த இக்கல்லூரி, சிலகாலம் இடம்பெயரவேண்டிய சூழலும் ஏற்பட்டிருந்தது. வரலாற்றாவணங்களை இழந்தும், தீவிர முனைப்புடன் தமது பாடசாலையின் வரலாற்றைமீளவும் ஆவணப்படுத்தும் முயற்சியாக இம்மலர் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.ஆசிகளும் வாழ்த்துக்களும், பழைய மாணவர் சங்கச் செயலாளர் அறிக்கை,அன்னையின் வாழ்வும் வரலாறும், நயப்பிற்கும் நன்றிக்குமுரிய சிற்பிகள்,இன்றைய அதிபர் திருமதி இரஞ்சிதம் குட்டித்தம்பி, சிறப்பு ஆக்கங்கள், நினைவுகள்பழையன ஆனால் பசியன, 125ஆவது ஆண்டு ஞாபகார்த்த மலர்ப் போட்டிகள்,மாணவர் ஆக்கங்கள், அன்னையின் 125ஆவது அகவை ஆரம்ப நிகழ்வுகள்,அதிபர்-ஆசிரியர்-ஊழியர் 1993, அஞ்சலி, மதிப்புரை: திரு ஆர். எஸ். நடராசா,நன்றிகள் ஆகிய தலைப்புகளில் இம்மலர் ஆக்கப்பட்டுள்ளது. (இந்நூல் கொழும்புத்தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 17025).

ஏனைய பதிவுகள்

12504 – வீரசங்கிலி: முத்தமிழ் விழா மலர் 2017.

முருகேசு கௌரிகாந்தன் , பாலசிங்கம் பாலகணேசன் (மலராசிரியர்கள்). கோப்பாய்: தமிழ் மன்றம், யாழ்ப்பாணம் தேசிய கல்வியியற் கல்லூரி, 1வது பதிப்பு, செப்டெம்பர் 2017. (யாழ்ப்பாணம்: கரிகணன் (தனியார்) நிறுவனம், 681, காங்கேசன்துறை வீதி). xii,

12328 – பாடசாலைகளில் முரண்பாடுகளை முகாமைத்துவம் செய்தல்.

ஏ.எஸ்.பாலசூரிய (ஆங்கில மூலம்), M.H.M.யாக்கூத், M.P.M.M.ஷிப்லி, M.H.M.ஹஸன் (தமிழாக்கம்), மா.செல்வராஜா (பதிப்பாசிரியர்). மகரகம: கல்வி முகாமைத்துவ அபிவிருத்தித் துறை, தேசிய கல்வி நிறுவகம், 1வது பதிப்பு, 1994. (மகரகம: வெளியீட்டுத்துறை, தேசிய கல்வி நிறுவகம்).

14271 நவீன அரசியற் கோட்பாடுகள்.

அ.சிவராசா. யாழ்ப்பாணம்: பட்டப் படிப்புகள் கல்லூரி, 148/1, ஸ்ரான்லி வீதி, 1வது பதிப்பு, 1989. (சுன்னாகம்: திருமகள் அழுத்தகம்). viii, 176 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 21×14 சமீ. இந்நூல் அரசறிவியலின் இயல்பும்

12830 – உரைநடை விருந்து.

நூல் வெளியீட்டுக் குழு. சுன்னாகம்: வட இலங்கைத் தமிழ்நூற் பதிப்பகம், 6வது பதிப்பு, 1957, 1வது பதிப்பு, 1953. (சுன்னாகம்: திருமகள் அழுத்தகம்). (6), 118 பக்கம், விலை: ரூபா 1.50, அளவு: 18

12329 – பாடசாலையும் ஆசிரியரும்: ஓர் ஊடக வழிப் பார்வை.

மா.சின்னத்தம்பி (மூலம்), ப.இராஜேஸ்வரன் (தொகுப்பாசிரியர்). யாழ்ப்பாணம்: தினக்குரல் பத்திரிகை நிறுவனம், 1வது பதிப்பு, 2009. யாழ்ப்பாணம்: சுரபி பதிப்பகம்). viii, 116 பக்கம், அட்டவணைகள், விலை: ரூபா 250., அளவு: 21×15 சமீ. தினக்குரல்