12461 கலைவிழா 1999.

கே.ஆர்.விக்டர் (பொறுப்பாசிரியர்), அ.டிலோஜன் (இதழாசிரியர்). கொழும்பு 4: தமிழ் இலக்கிய மன்றம், புனித பேதுரு கல்லூரி (St. Peter’s College), 1வது பதிப்பு, மார்ச் 2000. (கொழும்பு 12: ரஜனி பிரின்டர்ஸ், நுபு 2, மத்திய வீதி).

204 பக்கம், புகைப்படங்கள், சித்திரங்கள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 29×21 சமீ.

04.03.2000 அன்று புனித பேதுரு கல்லூரியின் தமிழ் இலக்கிய மன்றம் ஒழுங்கு செய்திருந்த கலைவிழாவின்போது வெளியிடப்பட்ட சிறப்பு மலர். இவ்விழா மல்லிகை ஆசிரியர் டொமினிக் ஜீவா அவர்களது தலைமையில் நடைபெற்றது. மாணவர்களினதும் ஆசிரியர்களினதும் சிறு கட்டுரைகளுடனும், பாடசாலை அமைப்புகளின் அறிக்கைகள், ஆசியுரைகளுடனும் இம்மலர் வெளியிடப் பட்டுள்ளது. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 22335).

ஏனைய பதிவுகள்

12112 – நீர்கொழும்பு இந்து இளைஞர் மன்றம் பவளமலர் 2008.

கார்த்திகேயன் ஆனந்தசிவம் (இதழாசிரியர்), திருமதி கங்கா முருகன், ச.மனோகரன் (துணை இதழாசிரியர்கள்). நீர்கொழும்பு: இந்து இளைஞர் மன்றம், கடற்கரைத் தெரு, 1வது பதிப்பு, 2008. (நீர்கொழும்பு: சாந்தி அச்சகம்). (360) பக்கம், வண்ணத் தகடுகள்,

Better Paypal Casinos 2024

Blogs Gambling enterprise Tall Greatest No deposit Casinos It helpful choice is increasingly popular happy-gambler.com his comment is here amongst participants worldwide as it provides