12515 – பாடவிதான முகாமைத்துவமும் பாடசாலை ஒழுங்கமைப்பும் (அத்தியாயம் 7-12).

ஆசிரிய கல்வி நிறுவகம். மகரகம: ஆசிரிய கல்வி நிறுவகம், தேசிய கல்வி நிறுவகம், 1வது பதிப்பு, 1993. (தெகிவளை: ஏ.ஜே.பிரின்ட்ஸ், 1-டீஇ P.வு. டீ சில்வா மாவத்தை).

143 பக்கம், அட்டவணைகள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 28×20.5 சமீ.

மேலும் ஆறு அத்தியாயங்கள் கொண்ட இரண்டாவது பாகமான இந்நூலில் வகுப்பறை முகாமைத்துவம்ஃ மேற்பார்வைஃ பாடசாலை ஆளணிக் குழுக்கள் (ஆசிரியரும் மாணவரும்) மீது செல்வாக்குச் செலுத்தும் சட்டதிட்டங்கள்ஃ பாடசாலைக் கற்றல் சூழ்நிலையும் ஒழுங்கமைப்பும் கலாசாரமும்ஃ பாடசாலை சம்பந்தமான உறவுகள்ஃ ஆசிரியர் நலனோம்புகையும் தொழில் விருத்தியும் ஆகிய அத்தியாயங்களில் பாடவிதான முகாமைத்துவமும் பாடசாலை ஒழுங்கமைப்பும் பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச்சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 41182)

ஏனைய பதிவுகள்

14376 நால்வர் உதயம் கலைவிழா 1998: சிறப்பு மலர்.

லோஷினி தர்மலிங்கம் (மலராசிரியர்). கொழும்பு 2: நால்வர் சமயப பாடசாலை மாணவர் மன்றம், கொழும்பு சைவ முன்னேற்றச் சங்கம், 1வது பதிப்பு, டிசம்பர் 1998. (கொழும்பு 13: யுனி ஆர்ட்ஸ், 48B, புளுமெண்டால் வீதி).

12422 – தாரகை – இதழ் 20:2016.

பாத்திமா நஸீரா நிஜாம், துர்க்கா சுப்பிரமணியம் (இதழாசிரியர்கள்). கொழும்பு: வுல்வெண்டால் பெண்கள் உயர்தரப் பாடசாலை, 1வது பதிப்பு, 2016. (கொழும்பு 6: குமரன் புத்தக இல்லம், 39, 36ஆவது ஒழுங்கை) 241 பக்கம், புகைப்படங்கள்,

14400 காம ன் கூத்து இலங்கை மலையகத் தமிழர் பண்பாட்டு வகைப்பட்ட அரசியல் பொருண்மிய ஆய்வு.

பொன். பிரபாகரன். கொழும்பு: புதிய பண்பாட்டு அமைப்பு, 1வது பதிப்பு, மார்ச் 2015. (அச்சக விபரம் தரப்படவில்லை). ஒஒiii, 127 பக்கம், விலை: ரூபா 400., அளவு: 21×14.5 சமீ., ISDN: 978-955- 42176-0-7.

14891 இலங்கை தேசப்படத் தொகுதி: பாடசாலை வெளியீடு.

ஆர்.பீ. பீரிஸ் (பிரதான தொகுப்பாசிரியர்). கொழும்பு 5: இலங்கை நில அளவைத் திணைக்களம், இல. 150, கிருல்ல வீதி, நாரஹேன்பிட்டிய, 2வது பதிப்பு, 2016, 1வது பதிப்பு, நவம்பர் 2013. (கொழும்பு: அரசாங்க அச்சகம்).

14806 மொழியா வலிகள் பகுதி 4.

இ.தியாகலிங்கம். நோர்வே: இ.தியாகலிங்கம், Vetlandsveien 117, 0686 Oslo, 1வது பதிப்பு ஓகஸ்ட் 2018. (மின்நூல் வடிவமைப்பு lulu.com சுய வெளியீடு உதவி). 282 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை. அளவு: 21×14.5 சமீ., ISBN:

14296 பொருளியற் பாகுபாடு.

எப்.ஆர்.சயசூரியா (சிங்கள மூலம்), ம.முகம்மது உவைஸ் (தமிழாக்கம்). கொழும்பு: கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம், 2வது பதிப்பு, 1968, 1வது பதிப்பு, 1962. (கொழும்பு: அரசாங்க அச்சுத் திணைக்களம்). (6), 201 பக்கம், விளக்கப்படங்கள், வரைபடங்கள்,