12518 – வணிகக் கல்வி: உயர்தர வகுப்புகளுக்குரியது:

வங்கிகளும் வங்கித் தொழிலும். சு.இராஜகிருஷ்ணர் இரகுநாதன். கண்டி: பவளரத்ன பப்ளிக்கேஷன்ஸ், 396/12டீ, பேராதனை வீதி, 2வது பதிப்பு, ஜனவரி 2001, 1வது பதிப்பு, ஜுன் 1993. (கொழும்பு 15: கலர் பிரின்ட்ஸ், 712, பு;மெண்டால் வீதி).

(8), 71 பக்கம், விலை: ரூபா 60., அளவு: 22xஒ14 சமீ., ISBN: 955-8389-00-5.

இந்நூல் வங்கித்தொழிலையும் அது தொடர்பான சகல செயற்பாடுகளையும் மிகவும் எளிமையான முறையில் இலகு தமிழில் எடுத்துக் கூறுகின்றது. இலங்கை மத்திய வங்கி, வர்த்தக வங்கிகள், வங்கியல்லாத நிதி நிறுவனங்கள், தேசிய சேமிப்பு வங்கி, அபிவிருத்தி வங்கிகள், கிராமிய வங்கிகள், வியாபார வங்கிகள், நிதிக் கம்பெனிகள், குத்தகைக் கம்பெனிகள், கைமாறத்தக்க சாதனங்கள், காசோலை, மாற்றுண்டியல், வாக்குறுதிச் சீட்டு, பணம், நாணய மாற்று விகிதம் ஆகிய தலைப்புகளில் இந்நூல் எழுதப்பட்டுள்ளது. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 38011).

ஏனைய பதிவுகள்

12038 – விடிவை நோக்கி: 1997/1998.

சகோ.ஜோன் பேரானந்தன் (இதழாசிரியர்). பிலிமத்தலாவை: தமிழ் கலாமன்றம், இலங்கை இறையியல் கல்லூரி (Theological College of Lanka), 1வது பதிப்பு, 1998. (அச்சக விபரம் தரப்படவில்லை). 60 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 20.5×14.5

14644 மனப் பூக்கள்(கவிதைத் தொகுதி).

செ.திருநாவுக்கரசு. யாழ்ப்பாணம்: திருமதி விஜயலட்சுமி திருநாவுக்கரசு, 15, பண்டாரக் குளம் வீதி, நல்லூர், 1வது பதிப்பு, மே 2018. (யாழ்ப்பாணம்: ஜே.எஸ்.பிரின்டர்ஸ், சில்லாலை வீதி, பண்டத்தரிப்பு). ix, 95 பக்கம், புகைப்படங்கள், விலை: ரூபா

12241 – நட்சத்திரப் போர்:ஒரு யுத்த நோக்கு.

மு.வரதராசா. வந்தாறுமூலை: மு.வரதராசா, கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம், 1வது பதிப்பு, மார்கழி 1996. (மட்டக்களப்பு: ஜெஸ்கொம் அச்சகம்). xix, 99 பக்கம், விலை: ரூபா 100., அளவு: 18×12.5 சமீ. சர்வதேச யுத்த அரசியல் பற்றிய

12074 – புதிய சைவ சமயபாடம்-8 (1978 முதல்).

தமிழவேள் (இயற்பெயர்: க.இ.கந்தசாமி). கொழும்பு 6: விஜயலட்சுமி புத்தகசாலை, 248, காலி வீதி வெள்ளவத்தை, 1வது பதிப்பு, 1978. (கொழும்பு 12: குமரன் அச்சகம், 201, டாம் வீதி). 60 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை,

14735 அலுவாக்கரை (நாவல்).

எஸ்.ஏ.உதயன். கொழும்பு 10: எஸ்.கொடகே சகோதரர்கள், 675 பி.டி.எஸ்.குலரத்ன மாவத்தை, மருதானை வீதி, 1வது பதிப்பு, ஜுலை 2018. (வெல்லம்பிட்டிய: சத்துர அச்சகம், 69, குமாரதாச பிளேஸ்). (15), 16-216 பக்கம், விலை: ரூபா

12137 – செல்வச் சந்நிதி முருகன் புகழ்மாலை.

அமரர் திருமதி செல்லம்மா பாலசுந்தரம் நினைவுக்குழு. யாழ்ப்பாணம்: அமரர் திருமதி செல்லம்மா பாலசுந்தரம் நினைவுக்குழு, கரணவாய் தெற்கு, 1வது பதிப்பு, நவம்பர் 2003. (கொழும்பு 12: லீலா அச்சகம்). 57 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை,