12520 – வணிகக் கல்வி-பகுதி II: முகாமைத்துவம்.

யு.விஜேந்திரன் (புனைபெயர்: சண்). கொழும்பு: விஜேந்திரன் (சண்), 1வது பதிப்பு, நவம்பர் 2001. (கொழும்பு 12: லங்கா புத்தகசாலை, கு.டு.1-14, டயஸ் பிளேஸ், குணசிங்கபுர).

(6), 146 பக்கம், விலை: ரூபா 175., அளவு: 21.5×15 சமீ.

க.பொ.த. உயர்தரம் புதிய பாடத்திட்டத்தில் பகுதி 2இல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட 3ஆம், 4ஆம் அலகுகளை உள்ளடக்கி இந்நூல் எழுதப்பட்டுள்ளது. இந்நூல் பல்கலைக்கழகப் பரீட்சை, வங்கிப் பரீட்சை, தொழில்நுட்பக் கல்லூரிப் பரீட்சை போன்றவற்றிற்கும் ஏற்புடையதாகத் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அரசாங்கத்திற்கும் வணிக முயற்சிகளுக்கும் இடையிலான தொடர்பின் முக்கியத்துவம், முயற்சி யாண்மை, சிறிய நடுத்தர அளவு நிறுவனங்கள், முகாமைத்துவம், மனிதவள முகாமை, நிதிமுகாமை, உற்பத்தி முகாமை, இருப்புக் கட்டுப்பாடு, சந்தைப்படுத்தல் முகாமை, செயற்திட்ட அறிக்கை, விடய ஆய்வு ஆகிய அத்தியாயத் தலைப்பு களின்கீழ் இந்நூல்எழுதப்பட்டுள்ளது. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 21574).

ஏனைய பதிவுகள்

14310 கிழக்கு ஆசியாவின் அற்புதம்: பொருளாதார வளர்ச்சியும் பொதுக் கொள்கையும்.

கொயிச்சி ரானி, உலக வங்கி (ஆங்கில மூலம்), எஸ்.அன்ரனி நோபேட், மா.கருணாநிதி (தமிழாக்கம்), எஸ்.அன்ரனி நோபேட் (பதிப்பாசிரியர்). கொழும்பு 5: பொதுசன கல்வி நிகழ்ச்சித் திட்டம், மார்கா நிறுவகம், 61, இசிப்பத்தன மாவத்தை, 1வது

12219 – புள்ளிவிபரப் படவரைகலையியல்.

க.குணராசா. யாழ்ப்பாணம்: கமலம் பதிப்பகம், 1, முதலாம் ஒழுங்கை, பிரவுண் வீதி, திருத்திய 3வது பதிப்பு, ஏப்ரல் 2004, 1வது பதிப்பு, செப்டெம்பர் 1994. (யாழ்ப்பாணம்: ராம் பிறின்ரேர்ஸ் கிராப்பிக்ஸ், பலாலி வீதி). (6),

12855 – சீறாவின் இயங்கியல்.

ஏ.பீ.எம். இத்ரீஸ். வாழைச்சேனை 05: உயிர்ப்பைத் தேடும் வேர்கள், மஹ்மூத் ஆலிம் வீதி, 1வது பதிப்பு, செப்டெம்பர் 2005. (அச்சக விபரம் தரப்படவில்லை). 88 பக்கம், விலை: ரூபா 100., அளவு: 21 x

14542 மொழி வேலி கடந்து: நவீன சிங்கள இலக்கியங்கள் பற்றிய ஒரு பார்வை.

மேமன்கவி. கொழும்பு 10: எஸ்.கொடகே சகோதரர்கள், 661,663,675 பி.டி.எஸ்.குலரத்ன மாவத்தை, மருதானை வீதி, 1வது பதிப்பு, 2013. (வெல்லம்பிட்டிய: சத்துர அச்சகம், 69, குமாரதாச பிளேஸ்). xxv, 26-135 பக்கம், விலை: ரூபா 350.,

13A22 – பிரதேச வரலாற்று மூலங்கள்: ஒரு நூல்வழித் தேடல்: தீவகம்.

என்.செல்வராஜா. லண்டன்: யாழ்.தீவக ஒன்றியம், பிரித்தானியா, 2வது பதிப்பு, மே 2018, 1வது ஜேர்மன் பதிப்பு, செப்டெம்பர் 2017. (கொழும்பு 6: குமரன் புத்தக இல்லம், 39, 36ஆவது ஒழுங்கை). v, 129 பக்கம்,

12402 – சிந்தனை: தொகுதி III இதழ் 1 (மார்ச் 1985).

சி.க.சிற்றம்பலம் (இதழாசிரியர்). யாழ்ப்பாணம்: கலைப்பீடம், யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம், திருநெல்வேலி, 1வது பதிப்பு, மார்ச் 1985. (யாழ்ப்பாணம்: மகாத்மா அச்சகம், ஏழாலை மேற்கு, ஏழாலை).(6), 145 பக்கம், விலை: ரூபா 25., அளவு: 24×16.5 சமீ.