12556 – தமிழ் ஆண்டு 10.

இ.விசாகலிங்கம் (பதிப்பாசிரியர்). கொழும்பு 10: கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம், மாளிகாவத்தைச் செயலகம், 1வது பதிப்பு, 1986. (கொழும்பு: திசர அச்சகம், 135, துட்டுகமுனு வீதி, தெகிவளை).

vii, 206 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 21×13.5 சமீ.

நூலாக்கக் குழுவில் செ.வேலாயுதபிள்ளை, சிரோன்மணி இராசரத்தினம், புஷ்பா சிவகுமாரன், முக்தார் ஏ.முஹம்மது, த.கனகரத்தினம் ஆகியோர் பணியாற்றியுள்ளனர். தமிழகமும் நிலமும், செல்வம், எது தமிழ் இலக்கியம், பழந்தமிழர் கலைகள், தொல்காப்பியரும் மொழி வளர்ச்சியும், ஊருடன் கூடிவாழ், பௌத்தரும் தமிழும், தமிழ் அடிச்சொல் இயல்பு, சிவகாமி சரிதை ஆகிய ஒன்பது பாடங்கள் இந்நூலில் இடம்பெற்றுள்ளன இவை ஒவ்வொன்றுக்குமான விளக்கப்பயிற்சி, இலக்கணம் எழுத்தாக்கம் ஆகிய மூன்று வகையிலுமான பாடவிளக்கம் அவ்வப் பாடத்துடன் அளிக்கப்பட்டுள்ளன. இலக்கணப் பயிற்சி களில், வாக்கியத்தின் இயல்பு, வாக்கிய வகைகள், வாக்கியக் கூறுகள், தொகைநிலை வாக்கியங்கள், வாக்கியத்தின் அகத் தொடர்புகள், வாக்கிய வழுக்களும் வழாநிலைகளும் வழுவமைதிகளும், வாக்கியங்களை அணிபெற அமைத்தல் ஆகிய பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. எழுத்தாக்கப் பயிற்சிகளில் பந்தி எழுதுதல், கட்டுரை எழுதுதல், கடிதம் எழுதுதல், அறிக்கை எழுதுதல், சுருக்கம் எழுதுதல், நடைமாற்றி எழுதுதல், உரைநடை வகைகள் ஆகிய பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வை யிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 27471).

ஏனைய பதிவுகள்

14580 உனக்குள் நீ.

அன்பழகி கஜேந்திரா. மன்னார்: மன்னார் தமிழ்ச் சங்கம், 1வது பதிப்பு, செப்டெம்பர் 2018. (வவுனியா: விஜய் அச்சுப் பதிப்பகம், 172 மில் வீதி). xxi, 77 பக்கம், விலை: ரூபா 220.,அளவு: 18.5×12.5 சமீ.,

14284 காடு சார்ந்த மேட்டுநிலக் கமத்தொழிலைப் பிரதானமாகக் கொண்டுள்ள உலர்வலய சமுதாயமொன்றில் சிறுவர்உரிமைகளின் தன்மை.

ஆ.ர்.ஆ.சுனில் சாந்த (ஆராய்ச்சியும் கட்டுரையும்), நா.சுப்பிரமணியன் (மொழிபெயர்ப்பு மேற்பார்வை). கொழும்பு 7: ஆசியாவில் அபிவிருத்திக்கான ஆய்வு மற்றும் கல்விப் பணிகள் தொடர்பான முன்னோடி அமைப்பு (இனேசியா), 64, ஹோற்றன் பிளேஸ், 1வது பதிப்பு, 1999.

14261 தமிழர் பண்பாடு. ந.சி.கந்தையாபிள்ளை.

சிங்கப்பூர் 209727: E.V.S. பப்ளிஷர்ஸ், 16, Cuff Road மீள்பதிப்பு விபரம் தரப்படவில்லை. (அச்சக விபரம் தரப்படவில்லை). vi, 142 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 21×15 சமீ., ISDN: 981-3010-21-5. 1961 ஆம்

14420 மும்மொழிச் சொற்களஞ்சியம் (தமிழ், ஆங்கிலம், சிங்களம்).

தேசிய கல்வி நிறுவகம். மகரகம: நிறுவன அபிவிருத்திப் பிரிவு, தேசிய கல்வி நிறுவகம், 1வது பதிப்பு, 2010. (மஹரகம: அச்சகம், தேசிய கல்வி நிறுவகம்). xxxv, 154 பக்கம், விலை: ரூபா 380.00, அளவு:

12827 – பொய்மையும் வாய்மையிடத்து (நாவல்).

ஞானம் பாலச்சந்திரன். கொழும்பு 6: ஞானம் பதிப்பகம், 3B, 46வது ஒழுங்கை, 1வது பதிப்பு, டிசம்பர் 2017. (கொழும்பு 13: யுனி ஆர்ட்ஸ், 48B, புளுமெண்டால் வீதி). viii, 128 பக்கம், விலை: ரூபா

12294 – எண்ணக்கரு கற்றல்.

சபா.ஜெயராசா. யாழ்ப்பாணம்: அம்மா வெளியீடு, இணுவில், மருதனார்மடம், 1வது பதிப்பு, 1992. (யாழ்ப்பாணம்: அம்மா அச்சகம்). (4), 46 பக்கம், விலை: ரூபா 50.00, அளவு: 18×12.5 சமீ. Concept learning என்று வழங்கப்படும்