12570 – பேச்சுத் தமிழுக்கு அறிமுகம்.

எஸ்.ஜே.யோகராஜா. கொழும்பு 15: எஸ்.ஜே. யோகராஜா, 65ஃ322 காக்கை தீவு, மட்டக்குழி, 1வது பதிப்பு, டிசம்பர் 2009. (கொழும்பு 13: யுனி ஆர்ட்ஸ், 48டீ, புளுமெண்டால் வீதி).

xvi, 146 பக்கம், விலை: ரூபா 450., அளவு: 25×17 சமீ., ஐளுடீN: 978-955-97763-5-2.

தமிழ் மொழி படிக்கும் சிங்கள மாணவர்களுக்கு பேச்சுத் தமிழ் படிக்கும்போது உதவும் வகையில் இந்நூல் 15 பாடங்களாக வகுத்து உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. உயிரெழுத்துக்கள், மெய்யெழுத்துக்கள், உயிர்மெய் எழுத்துக்கள், உச்சரிப்பு வேறுபாடுகள் அ,ஆ,இ,ஈ,எ,ஏ,உ, உச்சரிப்பு வேறுபாடுகள் க,ச,ட, உச்சரிப்பு வேறுபாடுகள் ப,ற,த, சாப்பாட்டுக் கடையில் உரையாடல், இலக்கணம் (வேணும்- வேண்டாம், இருக்கு, இல்லை, சந்தி, ஆ-கேள்வி உருபு, வினையெச்சம், உம், உம், ங்கோ(ங்க)..உங்கோ(உங்க), பெயரெச்சம், இலக்கம் 1-10, காரியாலயத்தில் நடந்த உரையாடல், தொலைபேசி உரையாடல், நிகழ்காலம் எதிர்காலத்தில் பயன்படுதல், எதிர்காலம், இறந்தகாலப் பெயரெச்சம், இறந்தகால அழுத்தமான வினைச்சொற்கள், முடிவற்ற எச்சத்துடன் இல்லை சேர்வது, வீதிச் சோதனைச் சாவடியில் நடந்த உரையாடல், கடவுச்சீட்டுக் காரியாலயத்தில் நடந்த உரையாடல், புடவைக்கடையில் நடந்த உரையாடல், இருவருக்கிடையில் நடந்த உரையாடல், மரக்கறிக் கடையில் நடந்த உரையாடல், தபாற்கந்தோரில் நடந்த உரையாடல், நேர்முகப் பரீட்சை எனப் பல்வேறு தலைப்புகளிலும் உப தலைப்புகளிலும் பேச்சுத் தமிழ்மொழி புகட்டப்பட்டுள்ளது. எஸ்.ஜே.யோகராசா, களனிப் பல்கலைக்கழகத்தில் மொழியியல்துறையில் பணியாற்றுகின்றார். (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 48367).

ஏனைய பதிவுகள்

12058 – தொடக்குந் தொடர்பும் அல்லது ஆசௌச விளக்கம்.

சி.அப்புத்துரை, சு.செல்லத்துரை. கொழும்பு 6: வி.மனோன்மணி, யாழ்.தெல்லிப்பழை விஜயரத்தினம் விமலநாதன் அந்தியேட்டித் தின வெளியீடு, 27/12, பரக்கும்பா பிளேஸ், 1வது பதிப்பு, ஜுலை 2002. (கொழும்பு 13: கீதா பதிப்பகம்). xxi, 56 பக்கம்,

14294 இலங்கை மத்திய வங்கி: பொருளாதார அளவீடு 1991இன் முதலரைப் பகுதி.

இலங்கை மத்திய வங்கி. கொழும்பு 1: நாணயச் சபை, இலங்கை மத்திய வங்கி, தபால் பெட்டி இலக்கம் 590, 1வது பதிப்பு, 1991. (கொழும்பு 14: ஸ்டார்லைன் பிரின்டர்ஸ், 213, கிரான்ட்பாஸ் வீதி). (4),

12441 – அகில இலங்கை தமிழ்மொழித் தினம் 1992

. மலர்க் குழு. கொழும்பு: தமிழ்மொழிப் பிரிவு, உயர் கல்வி அமைச்சு, இணை வெளியீடு, கொழும்பு: கல்வித் திணைக்களம், மேல் மாகாணம், 1வது பதிப்பு, ஜுலை 1992. (கொழும்பு 11: மெய்கண்டான் அச்சகம், 161,

12151 – திருவாசக ஆராய்ச்சியுரை: இரண்டாம் பாகம்.

சு.அருளம்பலவனார் (உரையாசிரியர்). யாழ்ப்பாணம்: திருமதி வி.அருளம்பலம், காரைநகர், 1வது பதிப்பு, 1973. (யாழ்ப்பாணம்: ஆனந்தா அச்சகம்). xviiiஇ 481-1402 பக்கம், புகைப்படங்கள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 22×15 சமீ. மணிவாசகர் அருளிச் செய்த திருவாசகத்திற்கு

14636 பார்வைகள் (கவிதைத் தொகுதி).

அபீர்ராஜன் (இயற்பெயர்: அன்ரனி பீற்றர்). யாழ்ப்பாணம்: அபீர்ராஜன், 36, சுவாமியார் வீதி, கொழும்புத்துறை, 1வது பதிப்பு, ஒக்டோபர் 2015. (யாழ்ப்பாணம்: மதி கலர்ஸ் பிரின்டேர்ஸ், முத்திரைச் சந்தியடி, நல்லூர்). viii, 84 பக்கம், விலை:

12558 – தமிழ் எழுத்து பேச்சுப் பயிற்சி.

எஸ்.ஜே.யோகராசா. கொழும்பு 15: எஸ்.ஜே. யோகராசா, 65/322 காக்கை தீவு, மட்டக்குழி, இணைவெளியீடு, தேசிய ஒருமைப்பாட்டுச் செயற்றிட்டப் பணியகம், 1வது பதிப்பு, செப்டெம்பர் 1999. (கொழும்பு: மாரியோ அச்சகம்). X, 62 பக்கம், விலை: