12581 – நவீன விஞ்ஞானம்(முழு அலகுகளும்): ஆண்டு 8.

ஐ.ஜெகநாதன். யாழ்ப்பாணம்: ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய புத்தகசாலை, 235, காங்கேசன்துறை வீதி, 1வது பதிப்பு, ஜுன் 1986. (அச்சுவேலி: ராஜா அச்சகம்).

(4), 137 பக்கம், விளக்கப்படங்கள், விலை: ரூபா 19.00, அளவு: 21×14 சமீ.

கல்வித் திணைக்களத்தின் விஞ்ஞான ஆலோசகர் ஐ.ஜெகநாதன் அவர்கள் எழுதிய நூல் இது. 1986ஆம் ஆண்டு முதல் அமுலிலுள்ள புதிய பாடத்திட்டத்திற் கேற்ப முழு ஆண்டுக்குமுரிய எல்லாப் பகுதிகளையும் அதாவது அலகு 1 முதல் அலகு 11 வரை மனிதனும் சூழலும், வளிமண்டலத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களும் வானிலையும், வான், ஒளி, உணவு, நீர், சடப்பொருள், மின்னும் காந்தமும், வெப்பம், விசையும் விசையை அளத்தலும், அடர்த்தி ஆகிய பாடங்களை உள்ளடக்கியதாக வெளிவந்துள்ளது. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 25718).

ஏனைய பதிவுகள்

14218 தோத்திரக் கோவை.

சிவஸ்வாமி ஐயர் (தொகுப்பாசிரியர்). பருத்தித்துறை: எஸ். சிவஸ்வாமி ஐயர், 1வது பதிப்பு, 1921. (பருத்தித்துறை: கலாநிதியந்திரசாலை). 118 பக்கம், விலை: ரூபா 1.25, அளவு: 21×13.5 சமீ. இந்நூலில் தேவாரம், திருவாசகம், திருவிசைப்பா, திருப்பல்லாண்டு,

14338 மக்கள் சேவையில் 3 ஆண்டுகள்.

சோதீ மணிவண்ணன் (இதழாசிரியர்). வவுனியா: வவுனியா நகர சபை, 1வது பதிப்பு, ஏப்ரல் 1997. (கொழும்பு 2: வெட் பிரின்ட், 96, ஜஸ்டிஸ் அக்பர் மாவத்தை). (6), 76, (24) பக்கம், புகைப்படங்கள், தகடுகள்,

12755 – இலங்கைக் கலாசாரப் பேரவையின் தமிழ் இலக்கிய விழா மலர்-1972.

என். சோமகாந்தன் (பொறுப்பாசிரியர்). கொழும்பு 3: தமிழ் இலக்கியஆலோசனைக்குழு, இலங்கை கலாசாரப் பேரவை, 135 தர்மபால மாவத்தை, 1வது பதிப்பு, ஜனவரி 1972. (கொழும்பு 13: ரஞ்சனா பிரின்டர்ஸ், 98, விவேகானந்தா மேடு). (104)

Smokace Local casino

Blogs Consumer experience And you may Software Tips Claim Your Free Revolves No-deposit Bonus! Ensure your No-deposit Spins Come from A trusted Casino! The brand