12597 – உயர்தர மாணவர் பௌதிகம்: மின்னியல்.

அ.கருணாகரர். யாழ்ப்பாணம்: மாசில் பதிப்பகம், வை.எம்.சீ.ஏ. கட்டிடம், மேல்மாடி, ஈச்சமோட்டை, 2வது பதிப்பு, 1979. (யாழ்ப்பாணம்: நாமகள் அச்சகம், 319, காங்கேசன்துறை வீதி).

(4), 268 பக்கம், விளக்கப்படங்கள், விலை: ரூபா 70., அளவு: 20.5×14 சமீ.

இந்நூல் புதிய பாடத்திட்டத்துக்கு அமைய எழுதப்பட்ட பௌதிகவியல் பாடநெறியின் மின்னியல் பகுதியைக் கொண்டதாகும். மின்னியல் கணியங்கள் யாவும் ளுஐ அலகுக்கேற்ப வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒன்பது இயல்களாக வகுக்கப்பட்டு அவற்றில் நிலை மின்னியல் அடிப்படைத் தோற்றப்பாடுகள், நேர்-எதிர் ஏற்றங்கள், அழுத்தம் கொள்ளளவு ஒடுக்கிகள், ஓட்ட மின்னியல், கலங்கள் மின்னோட்டத்தினால் ஏற்படும் காந்தவிளைவு, கல்வனோமானி, மின் இயக்கவியல், கடத்தியில் தொழிற்படும் விசை, இயங்குசுருள் கல்வனோமானி, புவிக்காந்தவியல், காந்தமானிகள், மின் கணியம், ஓமின் விதி, தடை-தற்றடை, கெச்சோவின் விதி, உவீத்தனின் பாலம், அழுத்தமானி, மின்னோட்டத்தினால் ஏற்படும் இரசாயன விளைவு பரடேயின் மின் பகுப்பு விதிகளும் பரிசோதனைகளும், மின்னோட்டத்தினால் ஏற்படும் வெப்பவிளைவு, யூலின் விதிகளும் பரிசோதனை களும், மின்காந்தத் தூண்டல், தூண்டற் சுருள் மாற்றி தைனமோ, நேரோட்ட மோட்டர், வெப்ப மின்னோட்டம் ஆகிய மின்னியல்சார் பாடங்கள் உள்ளடக்கப் பட்டுள்ளன. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 40395).

ஏனைய பதிவுகள்

12344 – இமயம் 2016: கொ/இராமநாதன் இந்து மகளிர் கல்லூரி.

மலர் வெளியீட்டுக் குழு. கொழும்பு 4: இராமநாதன் இந்து மகளிர் கல்லூரி, பம்பலப்பிட்டி, 1வது பதிப்பு, 2016. (கொழும்பு 13: யுனி ஆர்ட்ஸ், 48B, புளுமெண்டால் வீதி). xlviii, 96 பக்கம், புகைப்படங்கள், விலை:

14888 யாழ் மீட்டிய கண்கள் (பயணக் கட்டுரை).

ராஜகவி ராகில். தமிழ்நாடு: அகநாழிகை பதிப்பகம், 26, ஜெயராமன் தெரு, கோகுலபுரம், செங்கல்பட்டு 603001, 1வது பதிப்பு, ஜுன் 2016. (சென்னை 600 005: கணபதி என்டர்பிரைசஸ்) 140 பக்கம், விலை: ரூபா 140.,

12603 – பௌதிகப் புவியியற் றத்துவங்கள்.

F.J.மங்கவுசு (ஆங்கில மூலம்), W.L.ஜெயசிங்கம், ஏ.சுப்பிரமணியம் (தமிழாக்கம்). கொழும்பு 7: வெளியீட்டுப் பிரிவு, அரச கரும மொழித் திணைக்களம், 1வது பதிப்பு, 1962. (கொழும்பு: இலங்கை அரசாங்க அச்சகம்). xxi, 610 பக்கம், விளக்கப்படங்கள்,

12892 – பன்னாலை-தெல்லிப்பழை அமரர் வ.சி.செல்லையா அவர்களின் சிவபதப்பேறு குறித்து வெளியிடப்பட்ட நினைவுமலர்.

மலர் வெளியீட்டுக் குழு. கொழும்பு 2: வ.சி. செல்லையா நினைவு மலர்க்குழு, சைவ முன்னேற்றச் சங்கம், 101ஃ70, கியூ வீதி, 1வது பதிப்பு, நவம்பர் 1992. (கொழும்பு 2: ராஜன் பிரிண்டர்ஸ், 31, கியு