12600 – உயர் தர மாணவர் ; பௌதிகம் : காந்தவியலும் மின்னியலும் .

அ.கருணாகரர். யாழ்ப்பாணம்: அ.கருணாகரர், இல.8, வைமன் வீதி, 1வது பதிப்பு, கார்த்திகை 1971. (யாழ்ப்பாணம்: த.வேலாயுதபிள்ளை, நாமகள் அச்சகம், 319, காங்கேசன்துறை வீதி).

(4), 392 பக்கம், விளக்கப்படங்கள், விலை: ரூபா 8.90, அளவு: 20.5×13.5 சமீ

11 இயல்களைக் கொண்டமைந்த இந்நூலின் முதல் மூன்று இயல்களும் காந்தவியல் தொடர்பானதாகவும், இயல் 4, 5 ஆகியவை நிலைமின்னியல் தொடர்பானதாகவும், இயல் 6 மின்னியக்கவியல் தொடர்பானதாகவும், இயல் 7முதல் 11 வரை ஓட்டமின்னியல் தொடர்பானதாகவும் வகுக்கப்பட்டுள்ளன. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 2294).

ஏனைய பதிவுகள்

Clicker Games Play On Crazygames

Content What Are The Most Poporar Clicker Games? Vreau Oarecum Să Fac Primii Pași Și Să Mă Certific Predă Calculatoar Vechi De Acasă În Punctele