12600 – உயர் தர மாணவர் ; பௌதிகம் : காந்தவியலும் மின்னியலும் .

அ.கருணாகரர். யாழ்ப்பாணம்: அ.கருணாகரர், இல.8, வைமன் வீதி, 1வது பதிப்பு, கார்த்திகை 1971. (யாழ்ப்பாணம்: த.வேலாயுதபிள்ளை, நாமகள் அச்சகம், 319, காங்கேசன்துறை வீதி).

(4), 392 பக்கம், விளக்கப்படங்கள், விலை: ரூபா 8.90, அளவு: 20.5×13.5 சமீ

11 இயல்களைக் கொண்டமைந்த இந்நூலின் முதல் மூன்று இயல்களும் காந்தவியல் தொடர்பானதாகவும், இயல் 4, 5 ஆகியவை நிலைமின்னியல் தொடர்பானதாகவும், இயல் 6 மின்னியக்கவியல் தொடர்பானதாகவும், இயல் 7முதல் 11 வரை ஓட்டமின்னியல் தொடர்பானதாகவும் வகுக்கப்பட்டுள்ளன. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 2294).

ஏனைய பதிவுகள்

14243 இஸ்லாத்தின் வழியில் பெண்கள் சுத்தம்.

செய்க் முஹம்மத் பின் ஸாலிஹ் அல் உதைமின் (மூலம்), ஸாலிஹ் அஸ்.ஸாலிஹ் (ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு), எஸ். எம்.மன்சூர் (தமிழாக்கம்). சவூதி அரேபியா: I.P.C.Islam Presentation Committee, P.O.Box 1613, Safat 13017, 1வது பதிப்பு,

12073 – சைவ போதினி: பாலர் பிரிவு- இரண்டாம் மூன்றாம் வகுப்புகள்.

விவேகானந்த சபை. கொழும்பு 4: இந்து சமய கலாசார அலுவல்கள் திணைக்களம், 248, 1/1, காலி வீதி, 1வது பதிப்பு, டிசம்பர் 2001. (கொழும்பு 11: அனுஷ் பிரின்டர்ஸ், 271/5, செட்டியார் தெரு). 70

14973 மாவை சேனாதிராசாவின் மறைக்கப்பட்ட மறுபக்கம்.

வீ.ஆனந்தசங்கரி. யாழ்ப்பாணம்: வீ.ஆனந்தசங்கரி, தலைவர், தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி, செல்வா அகம், 58/4, ஸ்டான்லி வீதி, 1வது பதிப்பு, நவம்பர் 2003. (அச்சக விபரம் தரப்படவில்லை). 28 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 20×13

12950 – சதாவதானி நா.கதிரைவேற்பிள்ளை.

ஸ்ரீ பிரசாந்தன். கொழும்பு 6: குமரன் புத்தக இல்லம், 39, 36ஆவது ஒழுங்கை, 1வது பதிப்பு 2017. (கொழும்பு 6: குமரன் புத்தக இல்லம், 39, 36ஆவது ஒழுங்கை). 67 பக்கம், புகைப்படங்கள், விலை:

12455 – உடப்பு தமிழ் மகாவித்தியாலயம : நூற்றாண்டு விழா சிறப்பிதழ் 2004.

நடராஜா பத்மானந்தன் (இதழாசிரியர்). புத்தளம்: பு/உடப்பு தமிழ் மகா வித்தியாலயம், பிரதான வீதி, 1வது பதிப்பு, ஜனவரி 2004. (கொழும்பு 13: யூ.கே. பிரின்டர்ஸ், 103, விவேகானந்தா மேடு). xvii, 148 பக்கம், விலை: