12602 – பௌதிக இரசாயனம்: பகுதி 1:வாயுக்களின் நடத்தைக் கோலங்கள்.

தம்பையா சத்தீஸ்வரன். யாழ்ப்பாணம்: திருமதி சுபாசினி சத்தீஸ்வரன், 108, பிறவுன் வீதி, 1வது பதிப்பு, 1989. (யாழ்ப்பாணம்: சுவர்ணா பிரிண்டிங் வேர்க்ஸ், 295ஃ7, காங்கேசன்துறை வீதி).

(4), 74 பக்கம், விலை: ரூபா 60., அளவு: 21×14 சமீ.

இந்நூல் சடப்பொருள்களின் இயக்கவியல் பற்றிய அறிமுகம், வாயு விதிகள், வாயுவிதிகளை இணைத்தலும் இலட்சிய வாயுச் சமன்பாடும் வாயு மாறிலி சு-ஐக் கணித்தலும், இலட்சிய வாயுக்களும் உண்மை வாயுக்களும், வாயுச்சமன்பாட்டில் இருந்து விலகல், இலட்சிய வாயுச் சமன்பாட்டின் பிரயோகங்கள், இலட்சிய வாயுச் சமன்பாட்டில் கணிப்புகள், வாயுக்கலவைகள் பகுதி அமுக்கம், வாயுக்கள் பற்றிய இயக்கவியல் மூலக்கூற்றுக் கொள்கை, இயக்கவியல் வாயுச் சமன்பாடு, வாயுக்களைத் திரவமாக்கல், வெப்பக்கூட்டப் பிரிகை, சுயமதிப்பீட்டு வினாக்களின் விடைகள் ஆகிய 13 அத்தியாயங்களில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. நூலாசிரியர் காங்கேசன்துறை சீமெந்துத் தொழிற்சாலையில் இரசாயினியாகப் பணியாற்றியவர். (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 33096)

ஏனைய பதிவுகள்

14637 பிரமிள்: தேர்ந்தெடுத்த கவிதைகள்.

பிரமிள் (மூலம்), சுகுமாரன் (தொகுப்பாசிரியர்). நாகர்கோவில் 629001: காலச்சுவடு பதிப்பகம், 669, கே.பி.சாலை, 2வது பதிப்பு, டிசம்பர் 2017, 1வது பதிப்பு, மே 2016. (சென்னை 600077: மணி ஓப்செட்). 127 பக்கம், விலை:

12267 – இலங்கைக்கான ஜனநாயக அரசியல் கட்டமைப்பு.

அரசயாப்பு சீர்திருத்த இயக்கம். கொழும்பு 3: அரசயாப்பு சீர்திருத்த இயக்கம், 18/2 அலோய் சாலை, 1வது பதிப்பு, பெப்ரவரி 1995. (அச்சக விபரம் தரப்படவில்லை). v, 16 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 21×14.5

14289 யாழ்ப்பாணப் பகுதியில் காணாமற் போனோர் மீதான விசாரணைக்குழுவின் அறிக்கை.

காணாமற்போனோர் சம்பந்தமான விசாரணைக்குழு. கொழும்பு 8: இலங்கைமனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு, இல. 36, கின்சி றோட், 1வது பதிப்பு, ஐப்பசி 2003. (அச்சக விபரம் தரப்படவில்லை). 239 பக்கம், புகைப்படங்கள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு:

12901 – என் குருநாதன்.

அடியார்க்கடியன் (இயற்பெயர்: தவத்திரு சிவகுருநாதன் அடிகளார்). கொழும்பு 2: தத்துவஞானத் தவச்சாலைப் பிரசுரம், 31ஃ21, டோசன் வீதி, 1வது பதிப்பு, மே 2001. (கொழும்பு 13: லக்ஷ்மி அச்சகம், 195, ஆட்டுப்பட்டித் தெரு). xii,