12606 – காலநிலையியல்: வளிமண்டல இயக்கமும் பிரதேச காலநிலையும்.

எஸ்.அன்ரனி நோர்பேட். கொழும்பு 6: தர்ஷனா வெளியீடு, 58-1ஃ3, 37ஆவது ஒழுங்கை, 1வது பதிப்பு மார்ச் 1997. (கொழும்பு 13: யுனி ஆர்ட்ஸ், 48டீ, புளுமெண்டால் வீதி).

(12), 176 பக்கம், விளக்கப்படங்கள், விலை: ரூபா 175., அளவு: 21.5×14 சமீ., ISBN: 955-96132-2-7.

வளிமண்டல இயக்கம் (வளிமண்டல இயக்கம், காற்றுக்களும் அமுக்கச் சாய்வுகளும், ஒருங்குதலும் விரிதலும், புவியின் மேற்பரப்புக் காற்றோட்டங்கள், பூகோளத்தின் அமுக்கப்பாங்குகள், ஓரிடக் காற்றுக்கள், இடை அயன ஒருங்கல் வலயம், மொன்சூன் சுற்றோட்டம், வளித்திணிவுகள், பிரிதளங்கள்), அயனப் பிரதேச வானிலை ஒழுங்குகள் (அயனப் பிரதேச வானிலை, அயனச் சுற்றோட்டங் களின் ஒழுங்கற்ற தன்மைகள், அயனக் குழப்பங்கள்), வளிமண்டலப் பொதுச் சுற்றோட்டம் பொதுச்சுற்றோட்டத்துக்கான காரணங்கள், வளிமண்டலப் பொதுச் சுற்றோட்ட மாதிரிகள், அலைக் கோட்பாட்டு அணுகுமுறை, பிரச்சினைகளும் எதிர்கால நிலைமைகளும்), காலநிலைப் பாகுபாடும் பிரதேசக் காலநிலைகளும் (அறிமுகம், கெப்பனின் காலநிலைப் பாகுபாட்டுத் திட்டம், தொண்வைற்றின் காலநிலைப் பாகுபாடுகள்), கெப்பனின் காலநிலைப் பிரிவுகள் (அயன்மழைக் காலநிலை, வரண்ட காலநிலைகள், சூடான வெப்ப மழைக் காலநிலைகள், குளிரான பனிக்காட்டுக் காலநிலைகள், முனைவுக் காலநிலைகள்) ஆகிய ஐந்து இயல்களில் காலநிலையியல் பற்றிய விரிவான விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. (இந் நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 23277).

ஏனைய பதிவுகள்

12726 – வாழத் துடிக்கும் வடலிகள்.

செ.அன்புராசா. மன்னார்: முருங்கன் முத்தமிழ் கலாமன்றம், 1வது பதிப்பு, மார்கழி 2017. (யாழ்ப்பாணம்: ஜே.எஸ். கிராப்பிக்ஸ்). xviii, 30 பக்கம், விலை: ரூபா 200., அளவு: 21 x 15 சமீ., ISBN: 978-955-4609-02-0.

Compra Zestril 10 mg Lombardia

Valutazione 4.5 sulla base di 364 voti. Prezzo Tablet Zestril Qual è stato il primo farmaco? Qual è il farmaco Zestril 10 mg? Comprare online

12745 – தமிழ் இலக்கியம்: தரம் 10-11.

புலவர் இளங்கோ. யாழ்ப்பாணம்: ஸ்ரீலங்கா புத்தகசாலை, 234 காங்கேசன்துறை வீதி, 1வது பதிப்பு, செப்டெம்பர் 2000. (கொழும்பு 12: பேபெக்ட் பிரின்டேர்ஸ், 130, டயஸ் பிளேஸ், குணசிங்கபுர). (4), 174 பக்கம், விலை: ரூபா

12632 – மூலிகை மகத்துவம்.

இராமநாதன் கலைவாணன். மட்டக்களப்பு:அன்பு வெளியீடு, 18, நல்லையா வீதி, 1வது பதிப்பு, ஜுன் 2005. (மட்டக்களப்பு: எவர்கிரீன், திருமலை வீதி). xi, 73 பக்கம், புகைப்படங்கள், விலை: ரூபா 100., அளவு: 20.5×15 சமீ.