12608 – இயைபாக்கமும் ஒரு சீர்திட நிலையும்: உயிரியல் புதிய பாடத்திட்டம்.

வீ.ச.சிவகுமாரன். கொழும்பு 6: வேதா சிவகுமாரன், 6/1, டாக்டர் ஈ.ஏ.கூரே மாவத்தை, வெள்ளவத்தை, 1வது பதிப்பு, 2010. (கொழும்பு: கிரிப்ஸ்).

128 பக்கம், விளக்கப்படங்கள், விலை: ரூபா 325., அளவு: 21.5×15 சமீ., ISBN: 978-955-1475-00-3.

இயைபாக்கமும் ஒரு சீர்திட நிலையும் (Coordination and Homeostasis) என்ற தலைப்பிலான இவ்வுயிரியல் நூல், இயைபாக்கம், விலங்குகளின் நரம்புத் தொகுதியின் ஒழுங்கமைப்பு, மனிதனின் நரம்புத் தொகுதி, மனித மூளையின் அமைப்பு, புலன் அங்கங்கள், கண் அமைப்பும் தொழிற்பாடும், செவி அமைப்புமதொழிற்பாடும், மனிதனின் அகஞ்சுரக்கும் தொகுதி, ஒருசீர்த்திடநிலை, மனிதனின் தோல் ஆகிய 10 அத்தியாயங்களைக் கொண்டுள்ளது. உயர்தர உயிரியல் புதிய பாடத்திட்டத்தின் ஏழாம் அலகின் அனைத்து தேர்ச்சி மட்டங்களுக்கும் அமைவாக இந்நூல் எழுதப்பட்டுள்ளது. இயைபாக்கத்தின் வகைகளும் அவற்றின் உடற்றொழிலியல் தன்மைகளும் தெளிவாக விபரிக்கப்பட்டுள்ளன. மொத்தக் கட்டமைப்புகளின் விபரிப்புகள், படங்கள் என்பன பரீட்சை நோக்கில் அமைக்கப் பட்டுள்ளன. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 49485).

ஏனைய பதிவுகள்

14577 உப்புச் சாடிக்குள் உறையும் துயரக்கடல்.

தமிழ் உதயா (இயற்பெயர்: பசுபதி உதயகுமாரி விவேகானந்தராஜா). தமிழ்நாடு: நன்செய் பிரசுரம், அபுபேலஸ், திருவாரூர் சாலை, திருத்துறைப் பூண்டி 614713, 1வது பதிப்பு, ஒகஸ்ட் 2017. (சென்னை 600005: சாய் தென்றல் பிரிண்டர்ஸ்). 80

Descargar App Codere México

Descargar App Codere México Codere Mx App: Descarga, Funciones Y Acciones Disponibles Content ¿cuál Es La Diferencia Entre Las Apuestas Simples Y Las Múltiples? Cómo

12066 – சைவ நெறி: ஒன்பதாம் வகுப்பு.

பதிப்புக்குழு. கொழும்பு 10: கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம், மாளிகாவத்தைச் செயலகம், 7வது பதிப்பு, 1988, 1வது பதிப்பு, 1980, 2வது பதிப்பு, 1982, 3வது பதிப்பு, 1983, 4வது திருத்திய பதிப்பு, 1985, 5வது

14077 போர்த்துக்கேயர் அழித்த பெந்தோட்டை காளிகோயில்.

என்.கே.எஸ். திருச்செல்வம். கொழும்பு 5: அருந்ததி பதிப்பகம், 68/14, ஸ்ரீ சித்தார்த்த வீதி, 1வது பதிப்பு, செப்டெம்பர் 2018. (கொழும்பு 6: குமரன் புத்தக இல்லம், இல. 39, 36ஆவது ஒழுங்கை). x, 55

14747 உறவும் பிரிவும்.

மு.ளு.ஆனந்தன். யாழ்ப்பாணம்: இணுவில் தமிழ்மன்ற வெளியீடு, இணுவில், 1வது பதிப்பு, நவம்பர் 1964. (சுன்னாகம்: நாமகள் அச்சகம்). (2), 61 பக்கம், விலை: ரூபா 1.00, அளவு: 20×13.5 சமீ. காதலை முதன்மைப்படுத்தும் இக்குறுநாவலில்